☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wykonuje zadania z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, udostępniania informacji z zasobu oraz wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji a także zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
naczelnik nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności
Emilia Giwerska
Geodeta Powiatowy
65 (59)8106465
wew. 465
e.giwerska@powiatslawno.pl Nadzór nad pracownikami wydziału
 
pracownicy wydziału nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności
Koralewska Karolina
z-ca Naczelnika
72 (59)8106472
wew. 472
geodezja@powiatslawno.pl
 • Koordynacja pracy Ewidencji Gruntów i Budynków
 • Prowadzenie numerycznej bazy danych ewidencyjnych.
 • Udostępnianie danych numerycznych ewidencji gruntów i budynków
 • Wydawanie zaświadczeń z ewidencji gruntów i budynków

Anna Walczak
Inspektor

71

(59)8106471
wew. 471

a.walczak@powiatslawno.pl

 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla gmin wiejskich Sławno i Postomino

 • Wydawanie informacji z ewidencji gruntów i budynków (wypisy, wyrysy)

Bator Henryka
Inspektor

71

(59)8106471
wew. 471

h.bator@powiatslawno.pl

 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla gmin wiejskich Darłowo i Malechowo

 • Wydawanie informacji z ewidencji gruntów i budynków (wypisy, wyrysy)

Bachorz Kinga
Podinspektor

71

(59)8106471
wew. 471

k.koralewska@powiatslawno.pl
k.bachorz@powiatslawno.pl

 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla miast: Darłowo i Sławno

 • Wydawanie informacji z ewidencji gruntów i budynków (wypisy, wyrysy)

Stenka Irena
Inspektor
Przewodniczący narad koordynacyjnych

66

(59)8106466
wew. 466

i.stenka@powiatslawno.pl

 • Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 • Udostępnianie informacji dotyczących projektowanego uzbrojenia terenu.

 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych GESUT w zakresie

Foryś Anna
Podinspektor

66

(59)8106466
wew. 466

a.forys@powiatslawno.pl

Myślak-Cichosz Joanna
Kierownik ODGK

68

(59)8106468
wew. 468

j.myslak@powiatslawno.pl

 • Koordynacja pracy PODGiK

 • Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego

 • Kontrola dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

 • Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

Kowalska Katarzyna
Podinspektor

70

(59)8106470
wew. 470

k.kowalska@powiatslawno.pl

 • Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego

 • Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

Ewelina Kaczyńska
Podinspektor

77

(59)8106478
wew. 478

e.kaczynska@powiatslawno.pl

Agnieszka Bajtek
podinspektor

69

(59)8106469
wew. 469

a.bajtek@powiatslawno.pl

 • Udostępnianie danych z zasobu geodezyjno-kartograficznego

 • Obsługa interesantów oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego

 • rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych i operatów technicznych

Gradzińska Barbara
Inspektor

69

(59)8106469
wew. 469

b.gradzinska@powiatslawno.pl

Rusak Maciej
Inspektor

77

(59)8106477
wew. 477

m.rusak@powiatslawno.pl

 • Prowadzenie i bieżaca aktualizacja numerycznej bazy danych BDOT500, GESUT, EGIB

 • Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

Dorota Buczkowska
Podinspektor

77

(59)8106477
wew. 477

d.buczkowska@powiatslawno.pl

Adamczyk Michalina
Inspektor
77 (59)8106477
wew. 477
 m.adamczyk@powiatslawno.pl

Wrzesień Beata
Podinspektor

69a

(59)8106479

b.wrzesien@powiatslawno.pl

 • Prowadzenie postępowań z aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu ujawnienia w bazie danych EGB dotyczących budynków


Kamila Firkowska
Podinspektor

 

75

(59)8106475
wew. 475

k.firkowska@powiatslawno.pl

 • Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

 • Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa

 • Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.

 • Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego

 • Przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości uzbrojenia podziemnego terenu oraz obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody

 • Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu

 • Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki

 • Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa pod zabudową mieszkaniową.

 • Prowadzenie spraw związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa

Izabela Perużyńska
Inspektor
74 (59)8106474
wew. 474
i.peruzynska@powiatslawno.pl

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-15 11:39:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Oleksiak
(2020-04-28 13:06:05)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X