☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2011

Uchwała Nr LVI/193/2011 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie.

Uchwała Nr LVI/192/2011 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr LVI/191/2011 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 20 l r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr LV/190/2011 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy z dnia 28 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr LV/189/2011 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy z dnia 04 lutego 2011 r.

Uchwała Nr LV/188/2011 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr LV/187/2011 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr LV/186/2011 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poręczenia kredytu

Uchwała Nr LV/185/2011 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na bezpłatne używanie drogi powiatowej znajdującej się w obrębie 0004-Bukowo Morskie, jednostka ewidencyjna 321303_2 Darłowo, działka nr 42 o powierzchni 450 mb w Leśnictwie Leśnica

Uchwała Nr LV/184/2011 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki zamówienia publicznego na usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Sławieńskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym

Uchwała LIII/183/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na wykonanie usług w zakresie ścinki i uzupełnienia poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego

Uchwała LIII/182/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na dostawę paliw płynnych w 2012 roku.

Uchwała LIII/181/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała LIII/180/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała LIII/179/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr LII/178/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie poręczenia kredytu

Uchwała Nr L/177/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie udzielania upoważnienia do reprezentowania Powiatu Sławieńskiego w terenie w czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic w wyniku podziału nieruchomości znajdujących się przy drogach powiatowych

Uchwała Nr L/176/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr L/175/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr L/174/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XLIX/173/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XLIX/172/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XLIX/171/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2012 rok

Uchwała Nr XLIX/170/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2012-2024

Uchwała Nr XLVIII/169/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową w zakresie kultury - organizowanie warsztatów twórczych w 2010r.

Uchwała Nr XLVIII/168/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr XLVIII/167/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012r.

Uchwała Nr XLVII/166/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową w zakresie popularyzacja rekreacji ruchowej w 2011 r.

Uchwała Nr XLVII/165/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr XLVII/164/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XLVII/163/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XLVI/162/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 października 2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Sławnie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie

Uchwała Nr XLVI/161/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 października 2011 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty II raty pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy z dnia 28 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr XLVI/160/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 października 2011 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty II raty pozyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy z dnia 4 lutego 2011 r.

Uchwała Nr XLVI/159/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela powiatu sławieńskiego do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XLVI/158/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XLVI/157/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XLVI/156/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała XLV/155/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011r.

Uchwała XLIII/154/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie odwołania Pani Karoliny Ściborowskiej-Wal z powierzenia funkcji Likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie

Uchwała XLIII/153/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011r.

Uchwała XLIII/152/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego

Uchwała XLII/151/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała XLI/150/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 września 2011 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty I raty pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy z dnia 28 czerwca 2011 r.

Uchwała XLI/149/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała XLI/148/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała XL/147/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała XL/146/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała XL/145/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty I raty pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na podstawie umowy z dnia 4 lutego 2011 r.

Uchwała XL/144/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości stanowiącej mienie powiatu sławieńskiego na okres powyżej 3 lat

Uchwała XL/143/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia mienia Powiatu Sławieńskiego pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych w Sławnie

Uchwała XL/142/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia realizacji czynności związanych z rozwiązaniem Zespołu Szkół Zawodowych w Sławnie

Uchwała XL/141/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sławnie pani Dorocie Frąszczak

Uchwała XL/140/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zaopiniowania lokalizacji drogi gminnej

Uchwała XXXVII/139/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XXXVII/138/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za I półrocze 2011 r.

Uchwała Nr XXXVII/137/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XXXVII/136/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XXXVII /135/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości stanowiącej mienie powiatu sławieńskiego na okres powyżej 3 lat.

Uchwała Nr XXXVII/134/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/130/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr XXXVII/133/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/123/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr XXXVII/132/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/124/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr XXXVI/131/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXXVI/130/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXXVI/129/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXXVI/128/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXXVI/127/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXXVI/126/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXXVI/125/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXXVI/124/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXXVI/123/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXXVI/122/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXXVI/121/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXXV/120/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie Pani Wandzie Adamczyk

Uchwała Nr XXXV/119/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr XXXIV/118/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zniam w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XXXIV/117/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XXXIV/116/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XXXIV/115/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr XXXIV/114/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności

Uchwała Nr XXXIII/113/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zobowiązania Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie do przygotowania procedur, dokumentów oraz danych niezbędnych do podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sławnie w Spółkę Prawa Handlowego

Uchwała Nr XXXIII/112/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie

Uchwała Nr XXXIII/111/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie powiatu sławieńskiego na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XXXII/110/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXXII/109/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie

Uchwała Nr XXXII/108/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu w Sławnie upoważnionych do podpisania umowy o kredyt długoterminowy

Uchwała Nr XXXII/107/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Sławnie spraw z zakresu ustawy o drogach publicznych

Uchwała Nr XXXII/106/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Sławnie spraw z zakresu ustawy o drogach publicznych

Uchwała Nr XXXI/105/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie

Uchwała Nr XXX/104/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XXX/103/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XXX/102/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XXX/101/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uchwalonej w budżecie Powiatu Sławieńskego na 2011 r.

Uchwała Nr XXX/100/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie

Uchwała Nr XXiX/99/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr XXVIII/98/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Dyrektora w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Powiatowym w Sławnie

Uchwała Nr XXVII/97/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 1 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/82/2011 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ? Szpitalu Powiatowym w Sławnie

Uchwała Nr XXVII/96/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sposobu rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie świadczeń udzielanych przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego

Uchwała Nr XXVII/95/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Powiatowym w Sławnie

Uchwała Nr XXVII/94/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia harmonogramu likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie

Uchwała Nr XXVI/93/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szpitala

Uchwała Nr XXVI/92/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

Uchwała Nr XXV/90/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie oraz funkcji Likwidatora

Uchwała Nr XXV/89/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie

Uchwała Nr XXV/88/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XXV/87/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XXV/86/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie udzielenia upowaznienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności

Uchwała Nr XXV/85/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Sławnie spraw z zakresu ustawy o drogach publicznych

Uchwała Nr XXV/84/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie powiatu

Uchwała Nr XXV/83/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr XXIV/82/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Powiatowym w Sławnie

Uchwała Nr XXIV/81/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie odwołania dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr XXIII/80/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana Marka Szczepańskiego w dniu 26.04.2011 r.

Uchwała Nr XXIII/79/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie regulaminu konkursu pn. "Rzuć hasło dla powiatu"

Uchwała Nr XXIII/78/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie regulaminu konkursu fotograficznego "Powiat sławieński miejsce atrakcyjne turystycznie"

Uchwała Nr XXIII/77/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XXII/76/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XXI/75/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności

Uchwała Nr XXI/74/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na rok 2011 dla Sławieńskiego Domu Kultury na realizację zadania pn. Organizacja powiatowych przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego (ARA) dla Powiatu Sławieńskiego w 2011 roku

Uchwała Nr XXI/73/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności

Uchwała Nr XXI/72/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Sławnie spraw z zakresu ustawy o drogach publicznych

Uchwała Nr XXI/71/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr XXI/70/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XX/69/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr XX/68/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

Uchwała Nr XX/67/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

Uchwała Nr XX/66/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia sprawozdania finansowego za 2010 r.

Uchwała Nr XX/65/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zatrudnienia osoby pełniacej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie

Uchwała Nr XX/64/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr CLII/407/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie

Uchwała Nr XX/63/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr XIX/62/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 08 kwietnia 2011 r. w sprawie zwolnienia z powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie

Uchwała Nr XVIII/61/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Muzeum zamek Książąt Pomorskich w Darłowie za 2010 rok

Uchwała Nr XVIII/60/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie za 2010 rok

Uchwała Nr XVI/59/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela Powiatu Sławieńskiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie

Uchwała Nr XVI/58/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wniosku o odwołanie przedstawiciela Powiatu Sławieńskiego ze składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie

Uchwała Nr XVI/57/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2001 rok Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie

Uchwała Nr XVI/56/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XVI/55/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XVI/54/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień jedonstkom budżetowym Powiatu Sławieńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikajace płatności wykraczają poza rok budżetowy

Uchwała Nr XVI/53/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie informacji publicznej z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2010 r.

Uchwała Nr XVI/52/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr C/195/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie zmienionej uchwałą Nr CXVIII/234/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XV/51/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie powiatu sławieńskiego na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XV/50/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie powiatu sławieńskiego na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XV/49/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2010 r.

Uchwała Nr XV/48/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2010 r.

Uchwała Nr XV/47/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XV/46/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XIII/45/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Sławnie spraw z zakresu ustawy o drogach publicznych

Uchwała Nr XIII/44/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności

Uchwała Nr XIII/43/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie zatrudnienia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie

Uchwała Nr XIII/42/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji

Uchwała Nr XIII/41/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2011 r.

Uchwała Nr XIII/40/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela powiatu sławieńskiego do składu Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XII/39/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI /37/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Sławnie spraw z zakresu ustawy o drograch publicznych

Uchwała Nr XI/38/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr XI/37/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Sławnie spraw z zakresu ustawy o drogach

Uchwała Nr XI/36/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie powiatu

Uchwała Nr XI/35/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr XI/34/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr X/33/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr X/32/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/26/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnospawnych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe

Uchwała Nr X/31/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy

Uchwała Nr X/30/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2011

Uchwała Nr VII/29/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie

Uchwała Nr VII/28/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr VII/27/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 r.

Uchwała Nr VII/26/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe

Uchwała Nr VII/25/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na rok 2011 dla miasta Sławno na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławnie zadań biblioteki powiatowej

Uchwała Nr VI/24/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym

Uchwała Nr V/23/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr V/22/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr V/21/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na rok 2011 Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr V/20/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej

Uchwały Nr V/19/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o planach finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2011 r. oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Sławieńskiemu w 2011 r.

Uchwały Nr V/18/11 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia w roku budżetowym stałych zaliczek
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-24 12:08:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Oleksiak
(2013-06-10 10:08:55)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X