☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2009

Uchwała Nr CXLI/389/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Powiatu na 2010 r.

Uchwała Nr CXL/388/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXL/387/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXXIX/386/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XC/242/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 03 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie

Uchwała Nr CXXXIX/385/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXXVII/384/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXXVII/383/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie poręczenia kredytu

Uchwała Nr CXXXVII/382/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Szpital Powiatowy w Sławnie

Uchwała Nr CXXXVI/381/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXXVI/380/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 03 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę nr CXXXIV/375/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CXXXVI/379/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 03 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę nr CXXXIV/377/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CXXXVI/378/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie

Uchwała Nr CXXXIV/377/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CXXXIV/376/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CXXXIV/375/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CXXXIV/374/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXXIV/373/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXXIV/372/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXXIII/371/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny zgodności technicznej pomieszczeń i urządzeń Szpitala Powiatowego w Sławnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia

Uchwała Nr CXXXIII/370/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Raportu z audytu działalności Szpitala Powiatowego w Sławnie

Uchwała Nr CXXXIII/369/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2010 rok

Uchwała Nr CXXXII/368/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXXI/367/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budolwalne stanowiącym mienie powiatu

Uchwała Nr CXXXI/365/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXXI/364/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXXI/363/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 października 2009 w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego za III kwartały 2009 r.

Uchwała Nr CXXX/362/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 października 2009 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacja partnerskich projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr CXXX/361/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXX/360/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXX/359/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 października 2009 roku w sprawie udzielenia specjaliście pracownikowi socjalnemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na czas nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

Uchwała Nr CXXIX/358/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 października 2009 roku w sprawie dzierżawy terenu parkingu samochodowego przy Starostwie Powiatowym w Sławnie oraz miejsc postojowych zlokalizowanych po prawej stronie Sempołowskiej w kierunku cmentarza, ustalenie stawek czynszu dzierżawnego oraz kolejności przydzielenia miejsc na handel artykułami związanymi z dniem „Wszystkich Świętych” w 2009 roku.

Uchwała Nr CXXIX/357/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 października 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

Uchwała Nr CXXIX/356/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 października 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego dyrektora i Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie.

Uchwała Nr CXXIX/355/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXIX/354/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXIX/353/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 października 2009 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania przez Pana Jerzego Surowca ? pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie

Uchwała Nr CXXVIII/352/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXXVIII/351/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXVIII/350/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXVII/349/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane stanowiącym mienie powiatu.

Uchwała Nr CXXVII/348/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania do kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr CXXVI/347/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009r.

Uchwała Nr CXXVI/346/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009r.

Uchwała Nr CXXV/345/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 września 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie powiatu.

Uchwała Nr CXXV/344/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr CXXV/343/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zaliczenia kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr CXXV/342/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 września 2009 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Uchwała Nr CXXV/341/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 września 2009 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Uchwała Nr CXXV/340/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 września 2009 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczenie woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Uchwała Nr CXXV/339/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 września 2009 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli zawiązanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Uchwała Nr CXXIV/338/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

Uchwała Nr CXXIV/337/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia pani Danucie Maderskiej pełnienia obowiązków dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opeikuńczo - Wychowawczej w Sławnie

Uchwała Nr CXXIV/336/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zwolnienia pani Wandy Adamczyk z pełnienia obowiązków dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie

Uchwała Nr CXXIV/335/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zatrudnienia pani Urszuli Jarzębskiej na stanowisku dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie

Uchwała Nr CXXIV/334/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie panu Arturowi Hamerlingowi

Uchwała Nr CXXIV/333/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za I półrocze 2009r.

Uchwała Nr CXXIII/332/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXII/331/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXII/330/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXII/329/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXII/328/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXII/327/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXII/326/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 sierpnia 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie panu Marianowi Krakowskiemu.

Uchwała Nr CXXII/325/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXII/324/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXI/323/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę części przyziemia i piętra budynku internatu Zespołu Szkół Morskich ze zmianą sposobu użytkowania na biura Starostwa Powiatowego i Powiatowego Biura Pracy- Etap I.

Uchwała Nr CXXI/322/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pod nazwą: „Odbudowa lokali socjalnych zniszczonych w pożarze przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim”

Uchwała Nr CXXI/321/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2009 rok Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie.

Uchwała Nr CXXI/320/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie i Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXXI/319/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXI/318/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXXI/317/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego za II kwartały 2009 r.

Uchwała Nr CXX/316/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu i trybu pracy Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu sławieńskiego.

Uchwała Nr CXX/315/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr CXX/314/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 lipca 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.

Uchwała Nr CXX/313/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej.

Uchwała Nr CXIX/312/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXIX/311/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uchwalonej w budżecie Powiatu Sławieńskiego na 2009 r.

Uchwała Nr CXIX/310/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXVIII/309/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów :Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie i Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXVIII/308/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie odwołania pani Marii Dankowskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie.

Uchwała Nr CXVIII/307/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie ogłoszonego uchwałą Nr C/267/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Morskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXVII/306/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXV/230/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Sławnie.

Uchwała Nr CXVII/305/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zaopiniowania kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr CXVII/304/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr CXVII/303/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXVI/302/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXVI/301/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXV/300/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/141/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sławieńskiego.

Uchwała Nr CXV/299/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXV/298/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXV/297/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu w Sławnie upoważnionych do podpisania umowy o kredyt długoterminowy

Uchwała Nr CXIII/296/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXII/295/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Kapituły do spraw przyznawania Nagród Starosty Sławieńskiego za sczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CXII/294/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Kapituły do spraw przyznawania Nagród Starosty Sławieńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr CXII/293/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie za rok 2008

Uchwała Nr CXII/292/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych zadań publicznych, na realizację których ogłasza się otwarty konkurs oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku i powołania komisji konkursowej.

Uchwała Nr CXII/291/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie do dysponowania częścią nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu.

Uchwała Nr CXII/290/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXI/289/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXI/288/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CXI/287/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego za I kwartał 2009 r

Uchwała Nr CX/286/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania pana Jerzego Kalickiego w skład Rady Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr CX/285/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie informacji publicznej z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2008 r.

Uchwała Nr CX/284/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CVIII/283/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2009

Uchwała Nr CVIII/282/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr CVIII/281/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009r.

Uchwała Nr CVIII/280/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CVIII/279/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CVIII/278/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CV/277/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie określenia zasad przygotowywania organizacji roku szkolnego dla szkół i placówek oświatowych powiatu sławieńskiego.

Uchwała Nr CV/276/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2008r.

Uchwała Nr CIV/275/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

Uchwała Nr CIV/274/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CIII/273/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

Uchwała Nr CIII/272/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXIII/194/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie Programu Naprawczego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie na lata 2008-2010

Uchwała Nr CIII/271/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CIII/270/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CII/269/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 luty 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr CI/268/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego za IV kwartały 2008 r.

Uchwała Nr C/267/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

Uchwała Nr XCIX/266/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie otwarcia procedury przetargowej na realizację inwestycji drogowej współfinansowanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 „Przebudowa ulicy Lotników Morskich w Darłowie”.

Uchwała XCIX/265/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 lutego 2009 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2009r.

Uchwała Nr XCVIII/264/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XCVII/261/09 Zarządu Powiatu w Sławnie a dnia 29 stycznia 2009 roku

Uchwała Nr XCVIII/263/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XCVII/260/09 Zarządu Powiatu w Sławnie a dnia 29 stycznia 2009 roku

Uchwała Nr XCVIII/262/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XCVII/259/09 Zarządu Powiatu w Sławnie a dnia 29 stycznia 2009 roku

Uchwała Nr XCVII/261/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zwolnienia pani Wandy Adamczyk z pełnienia obowiązków dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie

Uchwała Nr XCVII/260/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zwolnienia pani Agnieszki Mickiewicz z pełnienia obowiązków dyrektora Zepołu Szkół Morskich w Darłowie

Uchwała Nr XCVII/259/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie pani Wandzie Adamczyk

Uchwała Nr XCVI/258/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr XCX/257/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14/01/2009 roku w sprawie określenia szczegółowych zadań publicznych na realizacje których ogłasza się otwarty konkurs oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roki i powołanie komisji konkursowej.

Uchwała Nr XCV/256/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Powiatu na 2009 r.

Uchwała Nr XCV/255/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr XCIV/254/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na rok 2009 dla miasta Sławno na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławnie zadań biblioteki powiatowej

Uchwała Nr XCIV/253/09 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na rok 2009 Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-24 12:21:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szynkowski
(2015-10-05 14:48:24)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X