☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2008

Uchwała Nr XCIII/251/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr XCIII/250/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym

Uchwała Nr XCII/249/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr XCII/248/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr XCI/247/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie otwarcia postępowania w trybie zapytania o cenę na sprzątanie pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr XCI/246/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Sławnie

Uchwała NR XCI/245/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie do dysponowania częścią nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu.

Uchwała Nr XCI/244/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr XCI/243/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr XC/242/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 03 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie

Uchwała Nr XC/241/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 03 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr XC/240/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 3 grudnia 2008r. W sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr XC/239/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr LXXXIX/238/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr LXXXIX/237/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXXXIX/236/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXXXVIII/235/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji zadania drogowego „Przebudowa ulicy Sempołowskiej w Sławnie wraz z chodnikami i parkingami przy jezdni- Etap I”.

Uchwała Nr LXXXVIII/234/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji zadania drogowego „Przebudowa drogi powiatowej nr 0511Z Rusko – Malechowo” na odcinku od km 0+000 do km 5+252.

Uchwała Nr LXXXVIII/233/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji zadania drogowego „Przebudowa ulicy Lotników Morskich w Darłowie”.

Uchwała Nr LXXXVIII/232/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane stanowiącym mienie powiatu.

Uchwała Nr LXXXVI/231/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr LXXXV/230/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie

Uchwała Nr LXXXV/229/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXXXV/228/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXXXV/227/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr  LXXXIV/226/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie powiatu na okres powyżej 3 lat.

Uchwała Nr LXXXIV/225/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXXXIV/224/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXXXIV/223/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXXXIV/222/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 października 2008r. w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego za trzy kwartały 2008r.

Uchwała Nr LXXXII/221/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXXXII/220/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 października 2008r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2008 rok Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie.

Uchwała Nr LXXXII/219/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXXXI/218/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 2 października 2008 roku w sprawie dzierżawy terenu parkingu samochodowego przy Urzędzie Starostwa Powiatowego w Sławnie, ustalenie stawek czynszu dzierżawionego oraz kolejności przydzielania miejsc na handel artykułami zawiązanymi z dniem :Wszystkich Świętych” w 2008 roku.

Uchwała NR LXXIX/217/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 września 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie do zawarcia umowy na wykonanie instalacji elektrycznej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie.

Uchwała Nr LXXIX/216/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 września 2008.r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXXIX/215/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXXIX/214/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 września 2008 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXXIX/213/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 września 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Morskich w Darłowie.

Uchwała Nr LXXVIII/212/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 września 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Uchwała Nr LXXVIII/211/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii dróg gminnych w Mieście Sławno.

Uchwała Nr CXXVII/210/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie deklaracji partnerstwa w projekcie realizowanym w ramach Priorytetu VII Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Uchwała Nr LXXVII/209/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkól Morskich w Darłowie.

Uchwała Nr LXXVII/208/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXXVII/207/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXXVII/206/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXXVI/205/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr LXXVI/204/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Krzysztofem Pichą dyrektorem Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Uchwała Nr LXXV/203/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXXV/202/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXXIV/201/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr LXXIV/200/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXXIV/199/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego za II kwartał 2008r.

Uchwała Nr LXXIII/198/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2008 rok Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie

Uchwała Nr LXXIII/197/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu.

Uchwała Nr LXXIII/196/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu.

Uchwała Nr LXXIII/195/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie.

Uchwała Nr LXXIII/194/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie Programu naprawczego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie na lata 2008-2010.

Uchwała Nr LXXII/193/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 03 lipca 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Morskich w Darłowie.

Uchwała Nr LXXII/192/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie.

Uchwała Nr LXX/191/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie odwołania pana Marka Rydzkowskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Morskich w Darłowie.

Uchwała Nr LXX/190/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie za rok 2007.

Uchwała Nr LXX/189/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia specjaliście, pracownikowi socjalnemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie pełnomocnictwa do podpisywania umów , porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacja partnerskich projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na czas nieobecności Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

Uchwała Nr LXX/188/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie.

Uchwała Nr LXX/187/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXIX/186/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr LIX/150/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2008.

Uchwała Nr LXIX/185/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkol Agrotechnicznych w Sławnie.

Uchwała Nr LXIX/184/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXIX/183/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 czerwca 2008 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXVIII/182/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkól Zawodowych w Sławnie.

Uchwała Nr LXVII/181/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXVII/180/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie powołania Kapituły do spraw przyznawania nagród Starosty Sławieńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Uchwała Nr LXVII/179/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie powołania Kapituły do spraw przyznawania nagród Starosty Sławieńskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr LXVII/178/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXVII/177/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXVI/176/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkól Morskich w Darłowie.

Uchwała Nr LXV/175/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie informacji publicznej z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2007 r.

Uchwała Nr LXV/174/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr LXIV/173/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr LXIV/172/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr LXIV/171/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr LXIV/170/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji partnerskiego projektu systemowego „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr LXIV/169/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Sławnie.

Uchwała Nr LXIV/168/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXIV/167/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXIV/166/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego za I kwartał 2008 r.

Uchwała Nr LXIII/165/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXIII/164/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXII/163/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXII/162/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LXI/161/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr LXI/160/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Uchwała Nr LXI/159/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Uchwała Nr LX/158/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie powołania pana Jerzego Buziałkowskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr LX/157/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LX/156/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia przedstawiciela Zarządu Powiatu w Sławnie do udziału w pracach Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała Nr LIX/155/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie.

Uchwała Nr LIX/154/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie zwolnienia Zbigniewa Szweca z pełnienia obowiązków dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie.

Uchwała Nr LIX/153/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LIX/152/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LIX/151/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LIX/150/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2008

Uchwała Nr LVIII/149/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r.

Uchwała Nr LVIII/148/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LVIII/147/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie poręczenia kredytu

Uchwała Nr LVIII/146/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Szpital Powiatowy w Sławnie

Uchwała Nr LVIII/145/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie ustalenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2007 r.

Uchwała Nr LVII/144/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 marca 2008 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała nr LVII/143/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Nr XLIX/130/08 z dnia 9 stycznia 2008r. w sprawie określenia szczegółowych zadań publicznych na realizację których ogłasza się otwarty konkurs oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku i powołania komisji konkursowej.

Uchwała Nr LVII/142/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 marca 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr LV/137/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego za IV kwartały 2007 r.

Uchwała Nr LVI/141/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sławieńskiego.

Uchwała Nr LVI/140/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu powiatu oraz jednostek organizacyjnych powiatu

Uchwała Nr LVI/139/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr LV/138/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sławieńskim” złożonego w ramach projektów systemowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Uchwała Nr LV/137/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego za IV kwartały 2007 r.

Uchwała Nr LIV/136/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie logo powiatu sławieńskiego.

Uchwała Nr LIV/135/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Ortograffitti” w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr LII/134/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr LI/133/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia mieina Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie

Uchwała Nr LI/132/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie do partnerskiego projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Szansa na Rozwój" złożonego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji powyższego projektu

Uchwała Nr LI/131/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XLIX/130/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 stycznia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań publicznych na realizację których ogłasza się otwarty konkurs oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku i powołania komisji konkursowej.

Uchwała Nr XLIX/129/08 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Powiatu na 2008 r.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-24 12:22:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szynkowski
(2015-10-05 15:12:42)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X