☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2007

Uchwała Nr XLVIII/128/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

 Uchwała Nr XLVII/127/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie.

Uchwała Nr XLVII/126/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XLVII/125/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu

Uchwała Nr XLVI/124/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XLVI/123/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XLVI/122/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

Uchwała Nr XLV/121/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności

Uchwała Nr XLV/120/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Domu Dziecka w Darłowie.

Uchwała Nr XLV/119/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie.

Uchwała Nr XLV/118/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie.

Uchwała Nr XLV/117/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławnie.

Uchwała Nr XLV/116/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie do zawarcia umowy na wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego z odprowadzeniem wód deszczowych do kanalizacji miejskiej w Pogotowiu Opiekuńczym w Sławnie.

Uchwała Nr XLIV/115/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr XLIV/114/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie odwołania Krzysztofa Pichy ze stanowiska Dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr XLIII/113/07 Zarządu Powiatu w Sławnie dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie.

Uchwała Nr XLIII/112/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XLII/111/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

Uchwała Nr XLII/110/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

Uchwała Nr XLI/109/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

Uchwała Nr XLI/108/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

Uchwała Nr XL/107/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XL/106/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XXXVIII/105/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 października 2007 roku w sprawie otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego z odprowadzeniem wód deszczowych do kanalizacji miejskiej w Pogotowiu Opiekuńczym w Sławnie.

Uchwała Nr XXXVIII/104/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 października 2007 roku w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr XXXVIII/103/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 października 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie do zawarcia umowy na remont sali sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie.

Uchwała Nr XXXVIII/102/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XXXVIII/101/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XXXVIII/100/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego za III kwartały 2007 r.

Uchwała Nr XXXVIII/99/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XXXVII/98/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007r.

Uchwała Nr XXXVI/97/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 października 2007 roku w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii rogi gminnej.

Uchwała Nr XXXVI/96/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007r.

Uchwała Nr XXXVI/95/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XXXVI/94/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 października 2007 r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uchwalonej w budżecie Powiatu Sławieńskiego na 2007 r.

Uchwała Nr XXXIV/93/07 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XXXIV/92/07 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XXXIV/91/07 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XXXIII/90/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 września 2007 roku w sprawie otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu sali sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie.

Uchwała Nr XXXI/89/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie realizacji programu „Kamienie życia” - zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. „ Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Uchwała Nr XXXI/88/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie panu Krzysztofowi Galikowi.

Uchwała Nr XXXI/87/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr XXXI/86/07 zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr XXXI/85/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulic powiatowych do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XXXI/84/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr XXXI/83/07 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007r.

Uchwała Nr XXXI/82/07 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007r.

Uchwała Nr XXXI/81/07 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007r.

Uchwała Nr XXXI/80/07w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007r.

Uchwała Nr XXX/79/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 08 sierpnia 2007 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania przez Pana Jerzego Surowca- pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie.

Uchwała Nr XXX/78/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr CXIII/187/2001 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 czerwca 2001r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów używania służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

Uchwała Nr XXX/77/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Uchwała Nr XXX/76/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 08 sierpnia 2007r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007r.

Uchwała Nr XXIX/75/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie informacji publicznej o wykonaniu budżetu Powiatu Sławieńskiego za II kwartały 2007 r.

Uchwała Nr XXIX/74/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XXIX/73/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XXIX/72/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XXVIII/71/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/65/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 lipca 2007 r. w sprawie poręczenia kredytu

Uchwała Nr XXVIII/70/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie realizacji programu „Szkolny Patrol Pomocy Przedmedycznej” w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Uchwała Nr XXVIII/69/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie realizacji programu „Zajęcia pozalekcyjne w Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie” w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Uchwała Nr XXVIII/68/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie

Uchwała Nr XXVIII/67/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie zwolnienia Ryszarda Sobczaka ze stanowiska dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie

Uchwała Nr XXVII/66/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym

Uchwała Nr XXVII/65/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 lipca 2007 r. w sprawie poręczenia kredytu

Uchwała Nr XXVII/64/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Szpital Powiatowy w Sławnie

Uchwała Nr XXV/63/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XXV/62/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XXV/61/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XXIII/60/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XXIII/59/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XXII/58/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XXI/57/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę nr XIV/41/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego dla jednostek podległych Powiatowi Sławieńskiemu na lata 2007-2013 oraz powołania Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego.

Uchwała Nr XXI/56/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie delegowania przedstawiciela Powiatu Sławieńskiego do składu komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko ordynatora w Szpitalu Powiatowym w Sławnie.

Uchwała Nr XVIII/55/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr XIX/54/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007r.

Uchwała Nr XVIII/53/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XVIII/52/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XVII/51/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr XVII/50/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XVII/49/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XV/47/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XV/46/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr XCII/180/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr XV/45/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2007 roku i powołania Komisji konkursowej.

Uchwała Nr XV/44/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007r.

Uchwała Nr XV/43/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XIV/42/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 marca 2007r. W sprawie wyznaczenia przedstawiciela powiatu sławieńskiego do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr XIV/41/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego dla jednostek podległych Powiatowi Sławieńskiemu na lata 2007–2013 oraz powołania Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego

Uchwała Nr XIV/40/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XIV/39/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XIV/38/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Uchwała Nr XIV/37/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2006 r.

Uchwała Nr XIII/36/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na docieplenie kotłowni w Pogotowiu Opiekuńczym w Sławnie.

Uchwała Nr XIII/35/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie powołania przedstawiciela Powiatu do składu Powiatowej Rady zatrudnienia w Sławnie.

Uchwała Nr XIII/34/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie odwołania przedstawiciela Powiatu ze składu Powiatowej Rady zatrudnienia w Sławnie

Uchwała Nr XII/33/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 marca 2007 roku w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr XII/32/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 marca 2007r. W sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr XII/31/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 marca 2007r. W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr XII/30/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie powiatu.

Uchwała Nr XII/29/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie wskazania przedstawicieli powiatu w skład stałej Konferencji współpracy w zakresie spraw objętych ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Uchwała Nr XII/28/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 marca 2007 roku w sprawie powołania pana Marka Rydzkowskiego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Morskich w Darłowie

Uchwała Nr X/27/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007r.

Uchwała Nr IX/26/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 lutego 2007 w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr IX/25/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 08 lutego 2007 roku zmieniająca uchwalę Nr VI/20/07 zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Zespół Szkól Morskich w Darłowie oraz powołania komisji konkursowej.

Uchwała Nr VIII/24/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 1 lutego 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr CLXXX/395/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 września 2006 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok 2006/2007 do sporządzenia listy studentów z terenu Powiatu Sławieńskiego uprawnionych do otrzymania stypendium w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Uchwała Nr VII/23/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielnie Powiatowi Sławieńskiemu kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr VII/22/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007r.

Uchwała Nr VI/21/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 9 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku i powołania Komisji Konkursowej.

Uchwała Nr VI/20/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Morskich w Darłowie oraz powołania komisji konkursowej.

Uchwała Nr VI/19/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 stycznia 2007r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Powiatu na 2007r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-24 12:24:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szynkowski
(2015-10-05 15:24:13)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X