☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2006

Uchwała Nr V/18/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2006r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Uchwała Nr IV/17/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2006r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Uchwała Nr IV/16/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2006r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Uchwała Nr III/15/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 grudnia 2006r. W sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok budżetowy 2007

Uchwała NR III/14/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13/12/2006r. W sprawie otwarcia postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych.

Uchwała NR III/13/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13/12/2006r. W sprawie otwarcia postępowania w trybie zapytania o cenę na sprzątanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr III/12/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 grudnia 2006r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Uchwała Nr III/11/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 grudnia 2006r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Uchwała Nr II/10/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 grudnia 2006r. Zmieniająca Uchwałę Nr CXLV/298/05 z dnia 29 grudnia 2005r. W sprawie zaciągnięcia kredytu przez Szpital Powiatowy w Sławnie

Uchwała Nr II/9/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 grudnia 2006r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Uchwała Nr II/8/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 grudnia 2006r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Uchwała Nr I/7/06 zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 grudnia 2006r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr I/6/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 grudnia 2006r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr I/5/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 grudnia 2006r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Uchwała Nr I/4/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 grudnia 2006r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Uchwała Nr I/3/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 grudnia 2006r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Uchwała Nr I/2/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 grudnia 2006r. Zmieniająca Uchwałę Nr CLXXXV/407/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 października 2006r. W sprawie poręczenia kredytu 

Uchwała Nr I/1/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 grudnia 2006r. Zmieniająca Uchwałę Nr CXLII/393/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 grudnia 2005r. W sprawie poręczenia kredytu

Uchwała Nr CXC/413/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 listopada 2006r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Uchwała Nr CXC/412/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Uchwała NR CLXXXIX/411/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2007 rok.

Uchwała Nr CLXXXVII/410/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr CLIII/314/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Sławieńskim.

Uchwała Nr CLXXXVII/409/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 08 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Uchwała Nr CLXXXVII/408/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Uchwała Nr CLXXXV/407/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie poręczenia kredytu

Uchwała Nr CLXXXV/406/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Szpital Powiatowy w Sławnie

Uchwała Nr CLXXXV/405/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r.

Uchwała Nr CLXXXIV/403/06 zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 października 2006 roku w sprawie wyrażenia Zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej mienie powiatu na okres powyżej 3 lat.

Uchwała CLXXXIV/402/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 października 2006 roku w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr CLXXXIV/401/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 października 2006 roku zmieniająca Uchwałę Nr CLXXX/395/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 września 2006 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok 2006/2007 do sporządzenia listy studentów z terenu Powiatu Sławieńskiego uprawionych do otrzymania stypendium w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Uchwała Nr CLXXXV/404/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r.

Uchwała Nr CLXXXIV/400/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r.

Uchwała Nr CLXXXIV/399/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r.

Uchwała Nr CLXXXIV/398/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r.

Uchwała Nr CLXXXI/397/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r.

Uchwała Nr CLXXXI/396/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 września 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLXXX/395/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 września 2006 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok 2006/2007 do sporządzenia listy studentów z terenu Powiatu Sławieńskiego uprawnionych do otrzymania stypendium w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Uchwała Nr CLXXX/394/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 września 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLXXX/393/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 września 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLXXIX/392/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 września 2006 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących mienie powiatu.

Uchwała Nr CLXXVIII/391/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 września 2006 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Uchwała Nr CLXXVIII/390/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 września 2006 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności

Uchwała Nr CLXXVIII/389/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 września 2006 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Sławnie im. J.H. Dąbrowskiego Markowi Szczepańskiemu.

Uchwała Nr CLXXVIII/388/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 września 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLXXVIII/387/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 września 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLXXVIII/386/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 września 2006r. W sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr CLXXVII/385/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr CLXXI/369/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 1 sierpnia 2006 roku.

Uchwała Nr CLXXVII/384/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr CXLIII/295/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2006 roku.

Uchwała Nr CLXXVII/383/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2006r.

Uchwała Nr CLXXVII/382/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLXXVII/381/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLXXVII/380/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLXXVII/379/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie odwołania Jerzego Kaczkowskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.

Uchwała Nr CLXXVII/378/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie odwołania Marii Mikołajewskiej ze stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pegagogicznej w Sławnie.

Uchwała Nr CLXXVI/377/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie zatrudnienia Ryszarda Sobczaka na stanowisku dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie.

Uchwała Nr CLXXV/376/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie panu Markowi Rydzkowskiemu.

Uchwała Nr CLXXV/375/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Doroty Frąszczak na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławnie.

Uchwała Nr CLXXIV/374/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 sierpnia 2006r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLXXIV/373/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 sierpnia 2006r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała CLXXI/372/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 1 sierpnia 2006 roku zmieniająca uchwałę Nr CLXIX/363/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie

Uchwała Nr CLXXI/371/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego wprowadzenia zmian w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr CLXXI/370/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 1 sierpnia 2006r. W sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr CLXXI/369/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej mienie powiatu na okres powyżej 3 lat.

Uchwała Nr CLXX/368/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18.07.2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność byłych dyrektorów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie.

Uchwała nr CLXX/367/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr CLXX/366/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 lipca 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLXX/365/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 lipca 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLXX/364/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 lipca 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLXVIII/362/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2006r. W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego wykonanie I etapu przebudowy drogi powiatowej nr 0545Z Pomiłowo-Żukowo.

Uchwała Nr CLXVIII/361/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie.

Uchwała Nr CLXVIII/360/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLXVIII/359/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLXVIII/358/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLXVIII/357/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLXVIII/356/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLXVIII/355/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLXVIII/354/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLXVIII/353/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLXVIII/352/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLXVIII/351/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2006r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Uchwała NR CLXVII/350/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 czerwca 2006r. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławnie i Zespołu Szkół Morskich w Darłowie oraz powołania komisji konkursowej.

Uchwała Nr CLXVI/349/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 czerwca 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLXV/348/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 czerwca 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLXV/347/06 Zarządu Powiatu w Sławnie dnia 13 czerwca 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLXV/346/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 czerwca 2006r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Panu Jerzemu Surowcowi- pełniącemu obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie.

Uchwała Nr CLXIV/345/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 maja 2006r. W sprawie otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii cieplnej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie.

Uchwała Nr CLXIII/344/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2006r. Zmieniająca uchwalę Nr CLXI/336/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie zawarcia umowy cywilnoprawnej o zarządzenie Szpitalem Powiatowym w Sławnie.

Uchwała Nr CLXIII/343/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CIXIII/342/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CLI/310/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 07 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok budżetowy 2006.

Uchwała Nr CLXII/341/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 maja 2006r. W sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie za rok 2005

Uchwała Nr CLXII/340/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 maja 2006r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Uchwała Nr CLXII/339/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 maja 2006r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Uchwała Nr CLXII/338/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLXII/337/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok Muzeum – Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr CLXI/336/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 kwietnia 2006r. W sprawie zawarcia umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Szpitalem Powiatowym w Sławnie.

Uchwała Nr CLXI/335/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 kwietnia 2006r. W sprawie odwołania Pana Andrzeja Dąbrowskiego z funkcji dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr CLXI/334/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r.

Uchwała Nr CLXI/333/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 kwietnia 2006r. W sprawie otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego.

Uchwała Nr CLX/332/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie powiatu na okres powyżej 3 lat.

Uchwała Nr CLIX/331/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie pozycji na liście projektów rezerwowych w ramach działania 3. l Obszary Wiejskie

Uchwała Nr CLYIII/330/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego finansowania remontów dróg powiatowych z wykorzystaniem funduszy unijnych

Uchwała Nr CLYIII/329/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Sławnie spraw z zakresu ustawy o drogach publicznych

Uchwała Nr CLYIII/328/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalnoś

Uchwała Nr CLWI/327/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie

Uchwała Nr CLVIII/326/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 kwietnia 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r

Uchwała nr CLVII/325/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 kwietnia 2006r w sprawie: zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr CLYI/324/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2006 r w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr CLVI/323/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLVI/322/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLVI/321/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLVI/320/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2006 r zmieniająca Uchwałę Nr CXLII/293/05 z dnia 09 grudnia 2005 r w sprawie poręczenia kredytu

Uchwała Nr CLIV/319/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 marca 2006r. W sprawie otwarcia postępowania w trybie zapytania o cenę sprzętu komputerowego.

Uchwała Nr CLIV/318/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 marca 2006r. W sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywne wejście na rynek pracy:, złożonego w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie konkurs w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006 (SPO RZL) oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji powyższego projektu.

Uchwała Nr CLIV/317/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 marca 2006r. W sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Pakiet pomocowy dla osób długotrwale bezrobotnych”, złożonego w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie konkurs w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006 (SPO RZL) oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji powyższego projektu.

Uchwała Nr CLIV/316/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 marca 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLIV/315/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 marca 2006 r w sprawie ustalenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2005 r

Uchwała Nr CLIH/314/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2006r w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Sławieńskim

Uchwała Nr CLII/313/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 lutego 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLII/312/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 lutego 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CLI/311/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 lutego 2006r. W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Okrężnej w Darłowie.

Uchwała Nr CLI/310/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 lutego 2006r. W sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok budżetowy 2006.

Uchwałą Nr CL/309/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2006 roku i powołania Komisji Konkursowej.

Uchwała Nr CL/308/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 stycznia 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CXLIX/307/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 stycznia 2006r. W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie.

Uchwała Nr CXLIX/306/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 stycznia 2006r. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie oraz powołania komisji konkursowej

Uchwała Nr CXLIX/305/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 stycznia 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwała Nr CXLVIII/303/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego o rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących mienie powiatu.

Uchwała Nr CXLIX/304/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 stycznia 2006 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r

Uchwala Nr CXLVII/302/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 stycznia 2006r. W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie.

Uchwała Nr CXLVII/301/06 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 stycznia 2006 r w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Powiatu na 2006 r
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-24 12:26:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szynkowski
(2015-09-25 15:11:30)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X