☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2005

Uchwała Nr CXLVI/300/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2005 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r

Uchwała Nr CXLV/299/05 zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2005r. W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXLV/298/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2005r. W sprawie zaciągnięcia kredytu przez Szpital Powiatowy w Sławnie.

Uchwała Nr CXLV/297/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 grudnia 2005r. W sprawie zmian budżecie Powiatu na 2005r.

Uchwała Nr CXLIV/296/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r

Uchwała Nr CXLIII/295/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej mienie powiatu na okres powyżej 3 lat.

Uchwała Nr CXLIII/294/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie powiatu na okres powyżej 3 lat.

Uchwała Nr CXLII/293/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 09 grudnia 2005 r w sprawie poręczenia kredytu

Uchwała Nr CXLI/291/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 grudnia 2005r. W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie.

Uchwała Nr CXLI/290/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 grudnia 2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego krótkoterminowego na pokrycie zobowiązań bieżących w 2005 r

Uchwała Nr CXLI/289/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 grudnia 2005 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005

Uchwała Nr CXLI/288/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 grudnia 2005 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Uchwała Nr CXLI/287/05 Zarządu Powiatu w Sławnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005

Uchwała Nr CXL/286/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 listopada 2005r. W sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Sławnie spraw z zakresu ustawy o drogach publicznych.

Uchwała Nr CXL/285/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 listopada 2005r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXXIX/284/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 listopada 2005r. W sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Uchwała Nr CXXXIX/283/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z 21 listopada 2005r. W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie

Uchwała r CXXXVIII/282/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2005r. W sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi dozoru, ochrony obiektu i mienia w budynkach stanowiących mienie Powiatu Sławieńskiego, położonych w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a

Uchwała Nr CXXXVIII/281/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2005 r w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr CXXXVIII/280/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 listopada 2005 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Uchwała Nr CXXXV/277/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 października 2005 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXXXVI/279/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 2 listopada 2005r. W sprawie otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi dozoru, ochrony obiektu i mienia w budynkach stanowiących mienie Powiatu Sławieńskiego, położonych w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a.

Uchwała Nr CXXXV/278/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXXXIV/276/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXXXIV/275/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwala Nr CXXXI/274/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2005r. W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia przez Gminę Miejska Sławno kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania.

Uchwała Nr CXXXI/273/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2005r. W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.

Uchwąła Nr CXXXI/272/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXXX/271/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXXIX/270/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 września 2005r. W sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Uchwała Nr CXXIX/269/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 września 2005r. W sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Uchwała Nr CXXIX/268/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXXVIII/267/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących mienie powiatu.

Uchwała Nr CXXVIII/266/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXXVIII/265/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXXVII/264/05 Zarząd Powiatu w Sławnie z dnia 24 sierpnia 2005r. W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia przez Gminę Miejską Darłowo kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania.

Uchwała Nr CXXVI/263/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2005 r.

Uchwała Nr CXXVI/262/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXXVI/261/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXXVI/260/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Sławnie Pani Mariannie Studzińskiej.

Uchwała Nr CXXVI/259/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Agrotechnicznych w Sławnie Pani Marii Dankowskiej.

Uchwała Nr CXXVI/258/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 sierpnia 2005r. W sprawie powołania komisji stypendialnej na rok 2005/206 do sporządzenia listy studentów z terenu Powiatu Sławieńskiego uprawnionych do otrzymania stypendium w ramach Działa 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Uchwała CXXV/257/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 02 sierpnia 2005r. W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Podgórkach Elżbiecie Żylińskiej.

Uchwała Nr CXXV/256/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 2 sierpnia 2005r. W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany przez Powiat Słupski kategorii drogi powiatowej na drogę gminną.

Uchwała Nr CXXIV/255/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 lipca 2005r. W sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2005-2010

Uchwała Nr CXXIV/254/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXXIV/253/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXXIV/252/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r. 

Uchwała Nr CXXIII/251/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 05 lipca 2005r. W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie.

Uchwała Nr CXXII/250/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2005r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXII/249/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2005r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXII/248/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2005r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXII/247/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2005r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXII/246/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2005r. W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie.

Uchwała Nr CXXII/245/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXXII/244/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXXII/243/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r

Uchwała Nr CXXI/242/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXXI/241/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXX/240/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 3 czerwca 2005r. W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2005r.

Uchwała Nr CXX/239/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 03 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXIX/238/05 Zarządu Powiatu w Sławniez dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXIX/237/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXVIII/229/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXVII/228/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2005r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2044 rok Muzeum – Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr CXVII/227/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2005r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005r.

Uchwała Nr CXVI/226/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2005r. W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie.

Uchwała Nr CXVI/225/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2005r. W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

Uchwała Nr CXVI/224/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2005r. W sprawie zatwierdzenia Programu dostosowania Szpitala Powiatowego w Sławnie do wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Uchwała Nr CXVI/223/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXV/222/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 kwietnia 2005 w sprawie przyjęcia planu przyłączenia publicznych jednostek uprawionych do sieci w roku 2005 w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Uchwała Nr CXIV/221/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2005r. W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CXIV/220/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXIV/219/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXIV/218/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CXIII/217/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 marca 2005r. W sprawie ustalenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2004r.

Uchwała Nr CXIII/216/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie poręczenia kredytu

Uchwała Nr CXIII/215/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Szpital Powiatowy w Sławnie

Uchwała Nr CXII/214/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie powiatu.

Uchwała CXII/213/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 marca 2005r. W sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2005r.

Uchwała Nr CXI/212/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 marca 2005r. W sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego przez Europejki Fundusz Społeczny w ramach SPO RZL 2004-2006 Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży i udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie

Uchwała Nr CXI/211/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 marca 2005r. W sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach SPO RZL 2004-2006 Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia i udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie.

Uchwała Nr CIX/210/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 08 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r

Uchwała nr CVIII/209/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 02 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała nr  CVII/208/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 lutego 2005r. W sprawie określenia sfery zadań publicznych przewidzianych do realizacji, przez organizacje pozarządowe w 2005r.

Uchwała Nr CVI/207/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 lutego 2005r. W sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie powiatu na okres powyżej 3 lat.

Uchwała Nr CV/206/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 lutego 2005r. W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie

Uchwała Nr CV/205/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 lutego 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Uchwała Nr CIV/204/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie do reprezentowania Powiatu Sławieńskiego w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Uchwała Nr CIV/203/05 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Powiatu na 2005 r.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-24 12:27:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szynkowski
(2015-09-24 14:45:55)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X