☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2004

Uchwała Nr CII/202/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr CII/201/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

 Uchwała Nr CI/200/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 grudnia 2004r. W sprawie uchylenia uchwał Zarządu Powiatu.

Uchwała Nr CI/199/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 grudnia 2004r. W sprawie ponownego otwarcia postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych.

Uchwała Nr C/198/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 grudnia 2004r. W sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalnego.

Uchwała Nr C/197/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 grudnia 2004r. W sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego.

Uchwała Nr C/196/04 zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 grudnia 2004r. W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie powiatu.

Uchwała Nr C/195/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 grudnia 2004r. W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr C/194/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr C/193/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XCIX/192/04 zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 grudnia 2004r. W sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie powiatu na okres powyżej 3 lat.

Uchwała Nr XCIX/191/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XCVIII/190/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 grudnia 2004r. W sprawie otwarcia postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych.

Uchwała Nr XCVIII/189/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 grudnia 2004r. W sprawie otwarcia postępowania w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania pomieszczeń w budynku stanowiących siedzibę Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr XCVIII/188/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 grudnia 2004r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr XCVI/185/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 listopada 2004r. W sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok budżetowy 2005

Uchwała Nr XCVII/187/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 listopada 2004 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XCVII/186/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r

Uchwała Nr XCV/184/04Zarządu Powiatu w Sławniez dnia 17 listopada 2004 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XCIV/183/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 listopada 2004r. W sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2005 rok.

Uchwała Nr XCIII/182/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 08 listopada 2004r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr XCIII/181/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 08 listopada 2004r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr XCII/180/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 4 listopada 2004r. W sprawie powołania Rady Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr XCII/179/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 4 listopada 2004r. W sprawie utworzenia Rady Młodzieży Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr XCII/178/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 4 listopada 2004r. W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie powiatu.

Uchwała Nr XCII/177/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 4 listopada 2004r. W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych.

Uchwała Nr XCI/176/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XCI/175/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 października 2004 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr XC/174/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr LXXXIX/173/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 października 2004r. W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na prace remontowo-konserwatorskie w Muzeum Zamek.

Uchwała Nr LXXXVIII/172/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 października 2004r. W sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXV/166/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 28 września 2004 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do sporządzenia listy studentów z terenu Powiatu Sławieńskiego uprawnionych do otrzymania stypendium w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Uchwała Nr LXXXVIII/171/04 Zarządu Powiatu z dnia 13 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr LXXXVIII/170/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr LXXXV/169/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 października 2004 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Szpital Powiatowy w Sławnie w okresie 01.09.2004 r. - 31.12.2004 r.

Uchwała Nr LXXXVI/168/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2004r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr LXXXV/167/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów budowlanych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Sławnie.

Uchwała Nr LXXXV/166/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2004r. W sprawie powołania komisji stypendialnej do sporządzenia listy studentów z terenu Powiatu Sławieńskiego uprawnionych do otrzymania stypendium w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Uchwała Nr LXXXV/165/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2004r. w sprawie ponownego ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń kuchennych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Sławnie.

Uchwała Nr LXXXV/164/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 27 września 2004r. W sprawie zmian budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr LXXXIV/163/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie otwarcia postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego

Uchwała Nr LXXXIV/162/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 września 2004r. W sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2004r.

Uchwała LXXXIV/161/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 września 2004r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr LXXXIV/160/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 września 2004r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr LXXXIII/159/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 września 2004 r. w sprawie otwarcia postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż mebli biurowych

Uchwała Nr LXXXIII/158/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 września 2004r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr LXXXII/157/04 zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 września 2004r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr LXXXI/156/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 września 2004r. W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Uchwała Nr LXXXI/155/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 08 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr LXXXI/154/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 08 września 2004r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr LXXX/153/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 sierpnia 2004r. W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2004r.

Uchwała Nr LXXIX/152/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 16 sierpnia 2004r. Opiniująca pozbawienie niektórych dróg kategorii dróg powiatowych.

Uchwała Nr LXXVIII/151/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 sierpnia 2004r. W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń kuchennych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Sławnie.

Uchwała Nr LXXVIII/150/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Uchwała Nr LXXVIII/149/2004 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 sierpnia 2004r. W sprawie odwołania Rady Muzeum w Darłowie.

Uchwała Nr LXXVII/148/2004 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 sierpnia 2004r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr LXXVI/147/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 lipca 2004r. W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego przez Szpital Powiatowy w Sławnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego

Uchwała Nr LXXVI/146/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr LXXVI/145/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr LXXVI/144/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie poręczenia kredytu

Uchwała Nr LXXV/143/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 14 lipca 2004r. W sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie.

Uchwała Nr LXXIII/142/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 lipca 2004r. W sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Sławieńskiego do składania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie

Uchwała Nr LXXIII/141/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 lipca 2004r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXXIII/140/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 lipca 2004r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXXIII/139/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 6 lipca 2004r. W sprawie uzgodnienia klasyfikacji dróg gminnych na terenie Gminy Postomino.

Uchwała Nr LXXIII/138/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr LXXII/137/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 czerwca 2004r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr LXXI/136/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr LXIX/135/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 czerwca 2004r. W sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sławieńskiego na lata 2004-2006 oraz 2007-2013.

Uchwała Nr LXIX/134/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 czerwca 2004r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr LXIX/133/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 01 czerwca 2004r. W sprawie zaciągnięcia kredytu przez Szpital Powiatowy w Sławnie.

Uchwała Nr LXVIII/132/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr LXVII/131/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 maja 2004r. W sprawie poręczenia kredytu

Uchwała Nr LXVII/130/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 maja 2004r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr LXVII/129/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 maja 2004r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr LXVII/128/04 zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 18 maja 2004r. Zmieniająca uchwałę Nr CXLIII/272/2002 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 30 kwietnia 2002r. W sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Uchwała Nr LXVI/127/04 zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 maja 2004r. W sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie do podpisania porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”.

Uchwała Nr LXVI/126/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 maja 2004r. W sprawie zatrudnienia Pani Urszuli Jarzębskiej na stanowisko dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie.

Uchwała Nr LXV/125/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 04 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr LXIII/124/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok Muzeum – Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Uchwała Nr LXIII/123/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr LXIII/122/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 kwietnia 2004 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r. 

Uchwała Nr LXII/121/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 06 kwietnia 2004r. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie piwnicy zachodniej na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gastornomiczno-rozrywkową.

Uchwała Nr LXI/120/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2004r. W sprawie wydzierżawienia pomieszczeń stołówki oraz zaplecza kuchennego w budynku stanowiącym mienie Powiatu Sławieńskiego, położonym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a

Uchwała Nr LXI/119/04 zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2004r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr LXI/118/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2004e. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr LXI/117/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 marca 2004r. W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004r.

Uchwała Nr LX-116-04 Zarządu Powiatu w Sławnie dnia 23 marca 2004r. W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr LX/115/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23marca 2004r. Zmieniająca uchwałę Nr LVIII/108/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 9 marca 2004r. W sprawie otwarcia postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę i ułożenie wykładziny podłogowej w budynku stanowiącym mienie Powiatu Sławieńskiego, położonym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Uchwała Nr LX/114/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 marca 2004r. W sprawie ustalenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2003r.

Uchwała Nr LX/113/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 23 marca 2004r. W sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2004r.

Uchwała Nr LIX/112/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Szpital Powiatowy w Sławnie

Uchwała Nr LIX/111/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie poręczenia kredytu

Uchwała Nr LIX/110/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.

Uchwała Nr LIX/109/04 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-24 12:29:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szynkowski
(2015-09-24 09:20:27)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X