☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Niedziela 20.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2002

Uchwała Nr IV/26/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu w Sławnie.

Uchwała Nr IV/25/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania projektu uchwały zmieniającej Statut Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr IV/24/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich

Uchwała Nr IV/23/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2002r.

Uchwała Nr III/21/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2002 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIX/244/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002r. W sprawie wskazania przedstawicieli do składu Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała Nr III/20/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr III/19/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2002r.

Uchwała Nr III/18/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Sławnie Nr XXXI/271/2002 z dnia 12 września 2002 roku w sprawie zezwolenia na zaciągniecie zobowiązań na przebudowę drogi powiatowej nr 39163 Pomiłowo-Żukowo.

Uchwała Nr III/17/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie deficytu w 2003r.

Uchwała Nr III/16/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003r.

Uchwała Nr III/15/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003r.

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2002r.

Uchwała Nr III/13/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.

Uchwała Nr II/12/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie delegowania rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała Nr II/11/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu w Sławnie.

Uchwała Nr II/10/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu.

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Uchwała Nr II/8/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie powierzenia Przewodniczącego Rady Powiatu dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Sławieńskiego.

Uchwała Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości i składników wynagrodzenia Starosty Sławieńskiego.

Uchwała Nr II/6/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 10 grudnia 2002 roku o wstąpieniu Andrzeja Miecznikowskiego, kandydata na radnego z listy nr 12- Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Samorządowe w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach przeprowadzonych w dniu 27 października 2002r., w miejsce wygasłego mandatu Zbigniewa Galka

Uchwała Nr I/5/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Sławnie, uzyskanego przez Zbigniewa Galka w wyborach przeprowad

Uchwała Nr I/4/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sławnie

Uchwała Nr I/3/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Starosty Sławieńskiego

Uchwała Nr I/2/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Sławnie.

Uchwała Nr I/1/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Sławnie.

Uchwała Nr XXXII/276/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmian w Regulaminie Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego.

Uchwała Nr XXXII/275/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie powiatu.

Uchwała Nr XXXI/274/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 12 września 2002 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Marka Włodka zam. w Sławnie ul. Nałkowskiej 9 z dnia 20.06.02r. Na postępowanie Starosty Sławieńskiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie w sprawie budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Nałkowskiej nr 9 w Sławnie.

Uchwała Nr XXXI/273/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 12 września 2002 roku w sprawie przeznaczenia Staroście Sławieńskiemu dodatku specjalnego.

Uchwała Nr XXXI/272/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 12 września 2002 roku w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie zadań biblioteki powiatowej.

Uchwała Nr XXXI/268/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 12 września 2002 roku w sprawie określenia zasad zakupu aparatury i sprzętu medycznego o określonym przeznaczeniu i standardzie przez Szpital Powiatowy w Sławnie.

Uchwała Nr XXXI/267/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 12 września 2002 roku w sprawie określenia zasad środków trwałych będących własnością Szpitala Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr XXXI/266/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 12 września 2002 roku w sprawie określenia zasad przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego o określonym przeznaczeniu i standardzie przez Szpital Powiatowy w Sławnie.

Uchwała Nr XXX/I/264/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 12 września 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/250/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia zadań , na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy- wg algorytmu.

Uchwała Nr XXX/262/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/176/2001 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz Miasta Darłowo nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr XXX/261/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie powiatu.

Uchwała Nr XXX/260/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej mienie powiatu.

Uchwała Nr XXX/259/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej.

Uchwała Nr XXX/258/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2002r. W sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu.

Uchwała Nr XXX/257/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2002 wyrażająca stanowisko w sprawie majątku ruchomego pozostającego w dyspozycji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Darłowie.

Uchwała Nr XXX/252/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia Strategii Powiatu Sławieńskiego do roku 2015.

Uchwała Nr XXIX/251/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sławnie.

Uchwała Nr XXIX/248/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Uchwała Nr XXIX/247/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr XXIX/244/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie wskazania przedstawicieli do składu Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała Nr XXIX/241/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie przekształcenia Technikum Mechanicznego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkól Zawodowych w Sławnie.

Uchwała Nr XXIX/240/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Sławnie.

Uchwała Nr XXIX/239/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie zamiany składu Szkół Zawodowych w Sławnie i określenia jego struktury organizacyjnej.

Uchwała Nr XXIX/238/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie założenia i nadania aktu założycielskiego Liceum Profilowanemu w Darłowie.

Uchwała Nr XXIX/237/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.

Uchwała Nr XXIX/236/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie przekształcenia Technikum Mechanicznego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkól Morskich w Darłowie.

Uchwała Nr XXIX/235/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie przekształcenia Technikum Morskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkol Morskich w Darłowie.

Uchwała Nr XXIX/234/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie i określenia jego struktury organizacyjnej.

Uchwała Nr XXIX/233/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie przekształcenia Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji wchodzącego w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie.

Uchwała Nr XXIX/232/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie przekształcenia Technikum Rolniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół agrotechnicznych w Sławnie.

Uchwała Nr XXIX/231/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie przekształcenia Technikum Rolniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie.

Uchwała Nr XXIX/230/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie przekształcenia Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie.

Uchwała Nr XXIX/229/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie przekształcenia Liceum Agrobiznesu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie.

Uchwała Nr XXIX/228/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie.

Uchwała Nr XXIX/227/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie i określenia jego struktury organizacyjnej.

Uchwała Nr XXIX/226/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie.

Uchwała Nr XXIX/225/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie założenia i nadania aktu założycielskiego Liceum Profilowanemu w Sławnie.

Uchwała Nr XXIX/224/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie założenia Zespołu Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie, określenia jego struktur organizacyjnej oraz nadania aktu założycielskiego.

Uchwała Nr XXIX/223/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie przekształcenia Technikum Zawodowego przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Sławnie.

Uchwała Nr XXIX/222/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Sławnie.

Uchwała Nr XXVIII/217/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie.

Uchwała Nr XXVIII/216/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdań Komisji Stałych Rady Powiatu z działalności za 2001 rok.

Uchwała Nr XXVIII/215/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie z działalności za 2001 rok.

Uchwała Nr XXVIII/214/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Sławnie.

Uchwała Nr XXCIII/207/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie i zwołania jej pierwszego posiedzenia.

Uchwała Nr XXVIII/206/2002 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławnie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-24 12:48:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szynkowski
(2015-10-12 14:42:08)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X