☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Sobota 25.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o ustaleniu przebiegu granic nieruchomości dz. 138/3

GEOMAP - Geodezja Marta Gondek zawiadamia:

W dniu 10.11.2014 o godz. 9.00 w miejscowości Sławsko gm. Sławno nastąpi wskazanie przebiegu granic nieruchomości dz. 138/3 z dz. 137/4 na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenie MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dn. 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454) z późniejszymi zmianami.

Miejsce spotkania: Sławsko 102

POUCZENIE

Zawiadomieni właściciele ( władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie, ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. Nr, Nr 30 poz. 163z póżn. zm.), nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkowski Paweł
(2014-08-04 14:42:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Oleksiak Piotr
(2014-10-15 10:37:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 714542