☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Sobota 15.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

GEOMAP - Geodezja Marta Gondek zawiadamia:

W dniu 26.08.2014 o godz. 9.00 w miescowości Pomiłowo gm. Sławno nastąpi ustalenie przebiegu granic nieruchomości dz. 21 z dz. 19 na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenie MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dn. 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454) z późniejszymi zmianami.

Miejsce spotkania: w Pomiłowie przy fermie drobiu.

POUCZENIE

Zawiadomieni właściciele ( władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie, ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. Nr, Nr 30 poz. 163z póżn. zm.), nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2014-10-15 10:31:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Oleksiak
(2014-10-15 10:32:08)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X