☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Piątek 06.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aby wyszukać naciśnij Ctrl + F na klawiaturze

Zestawienie zgłoszeń obiektów budowlanych - 2016

L.p. Nr ewidencyjny zgłoszenia Data wpływu Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora Adres projektowanego obiektu budowlanego Opis projektowanego obiektu budowlanego Sposób i data załatwienia
Dodatkowe informacje
Brak wniesienia sprzeciwu
Wniesienie sprzeciwu
 1 BS.6743.118.2016.IX   04.03.2016  Gmina Sławno  działka Nr 318, 306, 444, 441, 501/7, 501/8, 445/1, obręb Łętowo, gmina Sławno budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami      Postanowienie 24.03.2016-09.05.2016 
2  BS.6743.170.2016.IX  21.03.2016 Krzysztof Róg  działka Nr 148/2, obręb Wrześnica, gmina Sławno  budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach projektowanej zabudowy zagrodowej       
3 BS.6743.305.2016.IX   04.05.2016 Kazimierz Gozdal  działka Nr 223/11, 268, 271/4, 270, 269, 383/1, 383/2, obręb Smardzewo, gmina Sławno  budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Smardzewo       
4 BS.6743.323.2016.II  05.05.2016  BIOR Sp. z o. o.  działka Nr 843, obręb 002, miasto Sławno  budowa stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy 35m2       
5  BS.6743.330.2016.II  06.05.2016 Gmina Sławno  działka Nr  381/3, obręb Sławsko, gmina Sławno budowa sieci elektroenergetycznej - oświetleniowej       
6 BS.6743.384.2016.IX  24.05.2016  Gmina Sławno  działka Nr 124, 48, 305, obręb Bobrowice, gmina Sławno  budowa sieci kanalizacji deszczowej DN315 odprowadzająca wody deszczowej z drogi gminnej do rowu melioracyjnego w m. Bobrowice, gmina Sławno       
7  BS.6743.418.2016.IV 06.06.2016  Roman Lewczuk  działka Nr 100/1, obręb Przystawy, gmina Malechowo  przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      
8 BS.6743.428.2016.IX   09.06.2016 Gmina Sławno  działka Nr 75/6, 75/7, obręb Rzyszczewo, gmina Sławno  budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Rzyszczewo, gmina Sławno  11.07.2016     
9  BS.6743.549.2016.VII  29.07.2016  Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie działka Nr 1365, 1364, 1359/2, obręb 002, Sławno budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi 0,4 kV w m. Sławno, ul. Witosa  28.08.2016    
10 BS.6743.592.2016.VII 12.08.2016 Gmina Sławno działka Nr 427/7, obręb Sławsko, gmina Sławno budowa sieci elektroenergetycznej - oświetleniowej 12.09.2016    
11 BS.6743.599.2016.IX 16.08.2016 Kazimierz Gozdal działka Nr 10, 6/19, 7/10, obręb Kusice, gmina Malechowo budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kusice, gmina Malechowo      
12  BS.6743.614.2016.VII  24.08.2016  Energa Operator S.A Oddział w Koszalinie  działka Nr 517, 518, obręb Cisowo
Działka Nr 168/8, 315, 316, 173/16, 174/4, obręb Kopań, gmina Darłowo
 budowa linii kablowej 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi      
13 BS.6743.615.2016.VII 24.08.2016 Energa Operator S.A Oddział w Koszalinie działka Nr 173/16, 174/4, obręb Kopań, gmina Darłowo budowa linii kablowej 0,4 kV wraz z szafkami kablowo-pomiarowymi      
14 BS..6743.627.2016.VII 26.08.2016 Energa Operator S.A Oddział w Koszalinie działka Nr 318, 264, 268, obręb Jarosławiec, gmina Postomino budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi 0,4 kV oraz demontaż linii napowietrznej 0,4 kV w m. Jarosławiec, ul. Nadmorska      
15 BS.6743.665.2016.V 15.09.2016 Gmina Postomino działka Nr 143, 174, obręb Wszędzień, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV - linia kablowa oświetleniowa      
16 BS.6743.669.2016.V 16.09.2016 Gmina Sławno działka Nr 71, 77, obręb Radosław, gmina Sławno budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem      
17 BS.6743.689.2016.VII 28.09.2016 Gmina Sławno działka Nr 116/4, 301/2, 539, 254/4, 254/3, obręb Żukowo, gmina Sławno budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla Szkoły Podstawowej w m. Żukowo, gmina Sławno  18.10.2016    
18 BS.6743.756.2016.VIII 02.11.2016 Gmina Sławno działka Nr 90/2, obręb Rzyszczewo, gmina Sławno budowa sieci elektroenergetycznej - oświetleniowej wraz z lampa oświetlenia ulicznego

01.12.2016 

   
19 BS.6743.762.2016.VII 03.11.2016 Energa Operator S.A.
Oddział w Koszalinie
działka Nr 616/3, obręb Pieńkowo, gmina Postomino budowa linii kablowej 0.4 KV wraz ze złączami licznikowymi 0,4 kV w m. Pieńkowo      
20 BS.6743.767..2016.VIII 09.11.2016 Gmina Sławno działka Nr 210/5, 220, 223/11, 268, 233/10 obręb Smardzewo, gmina Sławno budowa linii kablowej oświetleniowej m. Smardzewo, gmina Sławno      
21 BS.6743.807.2016.VIII 24.11.2016 Energa Operator S.A.
Oddział w Koszalinie
działka Nr 80/10, 80/5, 80/20, 80/21, obręb Glęźnowo, gmina Darłowo budowa przyłączy energetycznych kablowych 0,4 kV wraz z linią kablową 0.4 kV do zasilania działek budowlanych    

 

 

22 BS.6743.844.2016.VII 22.11.2016 Ryszard Jacyno działka Nr 1105, obręb 003, Sławno   budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego      

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Szynkowski
(2016-03-07 13:09:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Janusz
(2017-01-19 12:20:18)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X