☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Piątek 06.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aby wyszukać naciśnij Ctrl + F na klawiaturze

 

Zestawienie zgłoszeń obiektów budowlanych - 2018

L.p. Nr ewidencyjny zgłoszenia Data wpływu Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora Adres projektowanego obiektu budowlanego Opis projektowanego obiektu budowlanego Sposób i data załatwienia Uwagi
Brak wniesienia sprzeciwu Wniesienie sprzeciwu
1 BS.6743.37.2019.II 22.01.2019 Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie działka nr 6/153, 6/45, 6/2, 6/6, 9/2, obręb ewidencyjny 0001, miasta Darłowo

Budowa sieci kablowej niskiego napięcia wraz z rozdzielnicami kablowymi i szafami kablowo-pomiarowymi w m .Darłowo

     
2 BS.6743.92.2019.X 21.02.2019 Olga Muchowska działka nr 160, 161, obręb ewidencyjny 14, miasta Darłowo Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przyjęto bez sprzeciwu w dniu 22.02.2019r.    
3 BS.6743.160.2019.V 19.03.2019 Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie działka nr 177, 170, 154, 105/2, 185, 105/3, 55/1, 184, 170/1, 56, 182, 5/1, 9, 10, 11/2, 12/1, 17/6, 48/1, 51, 53, 70, 59/1, 59/2, 57, 69, 61, 66, 109/1, 58, 64, 67, 105/4, 96, 166/4, 111/1, obręb ewidencyjny Drzeńsko, gmina Malechowo przebudowa sieci energetycznej – budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w zamian wieżowej stacji 15/0,4 kV nr 30758 Drzeńsko wraz z powiązaniami kablowymi 15/0,4 kV w linii 15 kV nr 637/000 Lejkowo Sławno oraz odgałęzieniu 15 kV nr 637/005 Drzeńsko Kolonia Zalesie w obrębie Drzeńsko Zielenica, gmina Darłowo, Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 10.04.2019r.    
4 BS.6743.199.2019.IV 01.04.2019 Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie działka nr 41/27, 237, obręb ewidencyjny Łącko, gmina Postomino budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV Przyjęto bez sprzeciwu dnia 31.05.2019 r.    
5 BS.6743.215.2019.VIII 04.04.2019 Marcin Majewski działka nr 1383/3, obręb 2, Darłowo budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przyjęto bez sprzeciwu dnia 28.06.2019    
6 BS.6743.219.2019.II 05.04.2019 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Katarzyna Szostak działka nr 175/1, 174, 141/8, 141/7, obręb Dąbki, gmina Darłowo

rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Przyjęto bez sprzeciwu dnia 16.05.2019 r.    
7 BS.6743.249.2019.VIII 15.04.2019 Michał Kaźmierczak działka nr 63/8, obręb Bobrowiczki, gmina Sławno budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.05.2019r.    
8 BS.6743.279.2019.II 30.04.2019 Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie działka nr 70/13, obręb ewidencyjny Dąbki, gmina Darłowo przebudowa sieci elektroenergetycznej nn, polegającej na usunięciu kolizji tj. likwidacja części sieci i budowa nowej linii elektroenergetycznej Przyjęto bez sprzeciwu dnia 15.05.2019 r.    
9 BS.6743.294.2019.IV 09.05.2019 Gmina Postomino działka nr 93, 108, 118, obręb ewidencyjny Pałowo, gmina Postomino budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego o napięciu znamionowym 0,4 kV Przyjęto bez sprzeciwu dnia 27.05.2019 r.    
10 BS.6743.323.2019.II 20.05.2019 Kinga Święcicka działka nr 1099/7, 1099/8, obręb 0003, Sławno budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przyjęto bez sprzeciwu dnia 06.06.2019 r.     
11 BS.6473.341.2019.V 27.05.2019 Aleksandra Dyczko dz. 101/6, obręb Porzecze, gmina Darłowo budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przyjęto bez sprzeciwu dnia 17.06.2019 r.    
12 BS.6743.59.2019.II 28.05.2019 Urszula i Krzysztof Walkowiak dz. 246/7, obręb Niemica, gmina Malechowo budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przyjęto bez sprzeciwu dnia 06.06.2019    
13 BS.6743.360.2019.I 29.05.2019 Rafał Kaczorek dz. 11, obręb Wszędzień, gmina Postomino budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przyjęto bez sprzeciwu dnia  14.06.2019 r.    
14 BS.6743.415.20129.II 19.06.2019 Piotr Kowalewski działka nr 1099/11, obr. 0003,m. Sławno. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przyjęto bez sprzeciwu dnia 09.07.2019 r.    
15 BS.6743.448.2019.V 04.07.2019 Gmina Malechowo dz. Nr 308/1, 343/4, 209/1, 343/3, ob. ew. Niemica, gm. Malechowo Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami Przyjęto bez sprzeciwu dnia 11.07.2019 r.    
16 BS.6743.463.2019.IV 11.07.2019 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. dz. 1108/24, 1108/26, 649/2, 1108/29, obr. ew. 003, m. Sławno Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej      
17 BS.6473.410.2019.X 12.07.2019 Energa Operator S.A. dz. 27/51, obręb 7, dz. 27/65, 27/63, 27/49, 27/4, 27/43, 27/2, obręb 10, miasto Darłowo Budowa linii kablowej 0,4kV wraz z szafą kablowo-pomiarową na potrzeby zasilania w energię elektryczną obiektu usługowo-handlowego na działce 27/50, 27/65 w miejscowości Darłowo      
18 BS.6743.498.2019.IV 24.07.2019 Krzysztof Cukrowski i Marta Jacyno-Cukrowska dz. 249, obręb Żukowo, gm. Sławno Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Sprzeciw 06.08.2019 r.  
19 BS.6743.501.2019.VIII 25.07.2019 Gmina Sławno dz. 17/7, 17/6, 17/12, 319, 320, 16, obręb Bobrowiczki, gmina Sławno Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami Przyjęto bez sprzeciwu dnia 12.08.2019 r.    
20 BS.6743.504.2019.V 25.07.2019 Energa Operator S.A. dz. 102, 119, 124/2, obręb Zielenica, gm. Malechowo Budowa sieci kablowej 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego Przyjęto bez sprzeciwu dnia 09.08.2019 r.    
21 BS.6743.514.2019.X 31.07.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. 234, 101/4, 121, 127, 165, 167/2, obręb 2 Sławno, dz. 1287/1, 1287/3, 737, 723, 1264, 724/2, 724/1, obręb Warszkowo, gm. Sławno; dz. 578, 322, 300/2, 300/3, 300/4, 297, 280/3, 325, 280/1, obręb Cisowo, gm. Darłowo, dz. 321, obręb Kopań, gm. Darłowo, dz. 189/2, 187 obręb Zakrzewo, gm. Darłowo, dz. 177, 202, obręb Kopnica, gm. Darłowo, dz. 13, 11, 8, obręb Drozdowo gm. Darłowo. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa do miejscowości Warszkowo, gm. Sławno; Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa z Darłowa do Jarosławca - Etap II w gminie Darłowo, miejscowości Cisowo, Zakrzewo, Kopnica, Drozdowo.
 
Przyjęto bez sprzeciwu dnia 21.08.2019 r.    
22 BS.6743.520.2019.II 1.08.2019 Paweł Halbina dz. 1099 obr. 3, m. Sławno Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego      
23 BS.6743.524.2019.IV 1.08.2019 Miasto Sławno dz. 1, 16, obręb 2; dz. 125, 128 obręb 1 m. Sławno Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie o łącznej długości 674 m wraz z przebudową chodnika na ulicy Kosynierów i zjazdami oraz budowa sieci elektroenergetycznej (poniżej 1kV, oświetlenie uliczne) i sieci kanalizacji deszczowej      
24 BS.6743.545.2019.V 14.08.2019 Wiesław Syldtak dz. 26/2, obr. Pękanino, gm. Malechowo Posadowienie zbiornika gazu płynnego opałowego na płycie betonowej Przyjęto bez sprzeciwu dnia 26.08.2019    
25 BS.6743.551.2019.I 14.08.2019 Gmina Darłowo działka nr 96, 112/1, 118, obr. ew. Kowalewice, gm. Darłowo Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznej i wodociągowej Przyjęto bez sprzeciwu dnia 21.08.2019 r.    
26 BS.6743.553.2019.V 14.08.2019 Energa Operator S.A. dz. Nr 154/2M i 154/2O, obr. Kopań, gm. Darłowo Budowa linii kablowej wraz ze złączami kablowymi dla zasilenia obiektów Przyjęto bez sprzeciwu dnia 21.08.2019 r.    
27 BS.6743.530.2019.X 8.08.2019 Stanisław Kozak dz, 16/1, obr. 14, miasto Darłowo Przebudowa budynku jednorodzinnego – likwidacja okna, montaż drzwi zewnętrznych Przyjęto bez sprzeciwu dnia 23.09.2019 r.    
28 BS.6743.580.2019.V 28.08.2019 Bogusława Frymarska dz. 110/8, obr. Zakrzewo, gm. Darłowo Przebudowa poddasza w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania z poddasza nieużytkowego na użytkowe      
29 BS.6743.587.2019.IV 30.08.2019 Energa Operator S.A. dz. Nr 616/3, 617, 620/1, obr. ew. Pieńkowo, gm. Postomino Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w zamian wieżowej stacji transformatorowej, Przyjęto bez sprzeciwu dnia 24.09.2019 r.    
30 BS.6743.597.2019.II 05.09.2019 Energa Operator S.A. dz. 523/6 obr. ew. Cisowo, gm. Darłowo Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV dla zasilenia obiektów      
31 BS.6743.588.2019.VIII 30.08.2019 Gmina Sławno dz. 136,152 Wrześnica, gm. Sławno Przebudowa drogi gminnej nr 170021Z, na odcinku 0,83km, zjazdu na drodze wewnętrznej, przepustu oraz budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wrześnica na działkach o numerach 136 i 152 Przyjęto bez sprzeciwu dnia 20.09.2019 r.    
32 BS.6743.640.2019.VIII 23.09.2019 Gmina Sławno dz. nr 1, 783/6, 782/1, 781/1 Budowa sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. Przyjęto bez sprzeciwu dnia 11.10.2019 r.    
33 BS.6743.567.2019.II 23.08.2019 ENERGA-OPERATOR SA dz. nr 79/5, 79/6 obr Darłowo 3 Budowa linii kablowej uN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4x240mm na odcinku stacji Darłówko Zawisza Czarny nr T531819      
34 BS.6743.665.2019.II 08.10.2019 Bartosz Trzebiatowski dz. nr 23/2, obr. 0002 m. Sławno Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 15.10.2019    
35 BS.6743.669.2019.IV 09.10.2019 ENERGA - OPERATOR SA dz. nr 90/8, obr. Jezierzany, gm. Postomino Budowa linii kablowej 0,4kV w celu zasilenia działki Przyjęto bez sprzeciwu dnia 25.10.2019 r.    
36 BS.6743.670.2019.IV 10.10.2019

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o.

dz. nr 299/7, obr. 0007 Jezierzany, gm. Postomino.

Sieć wodociągowa 90PE, sieć kanalizacyjna sanitarna 200PCV

     
37 BS.6743.697.2019.X 31.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie dz. nr 555, 311, 557/2 obr. ew. 0010, m. Darłowo Budowa gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE100 RC SDR17 dn 90mm, klasa lokalizacji I; ciśnienie MOP 0,01 MPa      
38 BS.6743.709.2019.X 12.11.2019 Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie dz. nr 9/2, 10/2, obr. ew. 0001, m. Darłowo Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilenia obiektu: kompleks obiektów na dz. 10/2 w m. Darłowo      
39 BS.6743.734.2019.VIII 20.11.2019 Miasto Darłowo dz. nr 23/2, obr. ew. 0010, m. Darłowo Budowa sieci wodociągowej      
40 BS.6743.751.2019.IV 27.11.2019 Energa operator S.A. Oddział Koszalin dz. nr 222/6, 222/7 obr. ew. 0003, m. Sławno Budowa sieci kablowej 0,4kV do zasilania obiektu handlowego na działce nr 221/13, obr. ew. 0003, m. Sławno      

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Szynkowski
(2019-05-16 07:59:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Janusz
(2019-11-29 09:30:51)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X