☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wtorek 20.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aby wyszukać naciśnij Ctrl + F na klawiaturze

 

Zestawienie zgłoszeń obiektów budowlanych - 2018

L.p. Nr ewidencyjny zgłoszenia Data wpływu Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora Adres projektowanego obiektu budowlanego Opis projektowanego obiektu budowlanego Sposób i data załatwienia Dodatkowe informacje
Brak wniesienia sprzeciwu Wniesienie sprzeciwu
1 BS.6743.37.2019.II 22.01.2019 Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie działka nr 6/153, 6/45, 6/2, 6/6, 9/2, obręb ewidencyjny 0001, miasta Darłowo

Budowa sieci kablowej niskiego napięcia wraz z rozdzielnicami kablowymi i szafami kablowo-pomiarowymi w m .Darłowo

     
2 BS.6743.92.2019.X 21.02.2019 Olga Muchowska działka nr 160, 161, obręb ewidencyjny 14, miasta Darłowo Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przyjęto bez sprzeciwu w dniu 22.02.2019r.    
3 BS.6743.160.2019.V 19.03.2019 Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie działka nr 177, 170, 154, 105/2, 185, 105/3, 55/1, 184, 170/1, 56, 182, 5/1, 9, 10, 11/2, 12/1, 17/6, 48/1, 51, 53, 70, 59/1, 59/2, 57, 69, 61, 66, 109/1, 58, 64, 67, 105/4, 96, 166/4, 111/1, obręb ewidencyjny Drzeńsko, gmina Malechowo przebudowa sieci energetycznej – budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w zamian wieżowej stacji 15/0,4 kV nr 30758 Drzeńsko wraz z powiązaniami kablowymi 15/0,4 kV w linii 15 kV nr 637/000 Lejkowo Sławno oraz odgałęzieniu 15 kV nr 637/005 Drzeńsko Kolonia Zalesie w obrębie Drzeńsko Zielenica, gmina Darłowo, Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 10.04.2019r.    
4 BS.6743.199.2019.IV 01.04.2019 Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie działka nr 41/27, 237, obręb ewidencyjny Łącko, gmina Postomino budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV      
5 BS.6743.215.2019.VIII 04.04.2019 Marcin Majewski działka nr 1383/3, obręb 2, Darłowo budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      
6 BS.6743.219.2019.II 05.04.2019 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Katarzyna Szostak działka nr 175/1, 174, 141/8, 141/7, obręb Dąbki, gmina Darłowo

rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej 

     
7 BS.6743.249.2019.VIII 15.04.2019 Michał Kaźmierczak działka nr 63/8, obręb Bobrowiczki, gmina Sławno budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.05.2019r.    
8 BS.6743.279.2019.II 30.04.2019 Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie działka nr 70/13, obręb ewidencyjny Dąbki, gmina Darłowo przebudowa sieci elektroenergetycznej nn, polegającej na usunięciu kolizji tj. likwidacja części sieci i budowa nowej linii elektroenergetycznej      
9 BS.6743.294.2019.IV 09.05.2019 Gmina Postomino działka nr 93, 108, 118, obręb ewidencyjny Pałowo, gmina Postomino budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego o napięciu znamionowym 0,4 kV      
10 BS.6743.323.2019.II 20.05.2019 Kinga Święcicka działka nr 1099/7, 1099/8, obręb 0003, Sławno budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      
11 BS.6473.341.2019.V 27.05.2019 Aleksandra Dyczko dz. 101/6, obręb Porzecze, gmina Darłowo budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      
12 BS.6743.387.2019.II 28.05.2019 Urszula i Krzysztof Walkowiak dz. 246/7, obręb Niemica, gmina Malechowo budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      
13 BS.6743.360.2019.I 29.05.2019 Rafał Kaczorek dz. 11, obręb Wszędzień, gmina Postomino budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      
14   19.06.2019 Piotr Kowalewski działka nr 1099/11, obr. ew. Sławno. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      
15 BS.6743.448.2019.V 04.07.2019 Gmina Malechowo dz. Nr 308/1, 343/4, 209/1, 343/3, ob. ew. Niemica, gm. Malechowo Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami      
16 BS.6743.463.2019.IV 11.07.2019 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. dz. 1108/24, 1108/26, 649/2, 1108/29, obr. ew. 003, m. Sławno Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej      
17 BS.6473.410.2019.X 12.07.2019 Energa Operator S.A. dz. 27/51, obręb 7, dz. 27/65, 27/63, 27/49, 27/4, 27/43, 27/2, obręb 10, miasto Darłowo Budowa linii kablowej 0,4kV wraz z szafą kablowo-pomiarową na potrzeby zasilania w energię elektryczną obiektu usługowo-handlowego na działce 27/50, 27/65 w miejscowości Darłowo      
18 BS.6743.498.2019.IV 24.07.2019 Krzysztof Cukrowski i Marta Jacyno-Cukrowska dz. 249, obręb Żukowo, gm. Sławno Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      
19 BS.6743.501.2019.VIII 25.07.2019 Gmina Sławno dz. 17/7, 17/6, 17/12, 319, 320, 16, obręb Bobrowiczki, gmina Sławno Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami      
20 BS.6743.504.2019.V 25.07.2019 Energa Operator S.A. dz. 102, 119, 124/2, obręb Zielenica, gm. Malechowo Budowa sieci kablowej 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego      
21 BS.6743.514.2019.X 31.07.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. 234, 101/4, 121, 127, 165, 167/2, obręb 2 Sławno, dz. 1287/1, 1287/3, 737, 723, 1264, 724/2, 724/1, obręb Warszkowo, gm. Sławno; dz. 578, 322, 300/2, 300/3, 300/4, 297, 280/3, 325, 280/1, obręb Cisowo, gm. Darłowo, dz. 321, obręb Kopań, gm. Darłowo, dz. 189/2, 187 obręb Zakrzewo, gm. Darłowo, dz. 177, 202, obręb Kopnica, gm. Darłowo, dz. 13, 11, 8, obręb Drozdowo gm. Darłowo. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa do miejscowości Warszkowo, gm. Sławno; Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa z Darłowa do Jarosławca - Etap II w gminie Darłowo, miejscowości Cisowo, Zakrzewo, Kopnica, Drozdowo.
 
     
22 BS.6743.520.2019.II 1.08.2019 Paweł Halbina dz. 1099 obr. 3, m. Sławno Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego      
23 BS.6743.524.2019.IV 1.08.2019 Miasto Sławno dz. 1, 16, obręb 2; dz. 125, 128 obręb 1 m. Sławno Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie o łącznej długośc 674 m wraz z przebudową chodnika na ulicy Kosynierów i zjazdami oraz budowa sieci elektroenergetycznej (poniżej 1kV, oświetlenie uliczne) i sieci kanalizacji deszczowej      

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Szynkowski
(2019-05-16 07:59:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szynkowski
(2019-08-07 13:05:58)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X