☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wtorek 02.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane

KOMUNIKAT STAROSTY SŁAWIEŃSKIEGO  (1 lutego 2021r.)
Starosta Sławieński informuje, że
Od 1 lutego 2021r. przywrócona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w Nieodpłatnym Punkcie Pomocy Prawnej w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, pok. Nr 5., równocześnie w dalszym ciągu można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu
lub poczty elektronicznej: poniedziałek – piątek tel.: 59 8106428,
mail: pomocprawna@powiatslawno.pl,

Dyżury:

poniedziałek: Zyta Kurowska –– Kancelaria Radcy Prawnego , mediator – tel.  693 312 205
wtorek: Czesław Juszczyk – Kancelaria Radcy Prawnego – tel.  601 671 074
środa: Robert Lorens – Kancelaria Adwokacka – tel.  608 104 276
czwartek: Adam Rosiński –Kancelaria Adwokacka mediator - tel. 662 069 188
piątek: Zyta Kurowska –– Kancelaria Radcy Prawnego , mediator - tel. 693 312 205

W Filii w Darłowie ul. Franciszkańska 2, w dalszym ciągu  zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w Nieodpłatnym Punkcie Pomocy Prawnej. Punkt obsługiwany przez  Zaborskie Towarzystwo Naukowe.  W tym okresie można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej – tel.: 791 530 803, 59 8106428, mail: ztn@ztn.com.pl, pomocprawna@powiatslawno.pl,

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Porady Obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.


UWAGA!
ZMIANA ZASAD OBSŁUGI INTERESANTÓW W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wydział przyjmuje Interesantów w godzinach 8.00-9.00 i od 12.00-13.00
od poniedziałku do czwartku

UWAGA!
ZMIANA ZASAD OBSŁUGI INTERESANTÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU (20 lipca 2020r.)

W związku z wzrastającą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem COVID-19,
mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin informujemy, iż

z dniem 22 lipca 2020 roku do odwołania ulegają zmianie zasady obsługi interesantów
w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sławnie
.

W celu załatwiania spraw wymagających kontaktu z pracownikiem w naszym Wydziale prosimy o umawianie się na wizytę telefonicznie pod numerem: 59 810 64 06 ( rejestracja pojazdów ).
Wszelkie inne sprawy, które nie wymagają osobistego kontaktu z urzędnikiem można załatwić w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą elektroniczną: przez ePUAP lub e-mail: komunikacja@powiatslawno.pl.


KOMUNIKAT STAROSTY SŁAWIEŃSKIEGO  (20 maja 2020)

Starosta Sławieński informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną zostają wprowadzone nowe  zasady dotyczące obsługi interesanta.

Ograniczamy wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Obsługa interesanta w siedzibie urzędu prowadzona będzie tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z pracownikiem w godzinach 8.00 – 14.00.

Telefonicznie i mailowo informację będzie można uzyskać w godzinach:

 poniedziałek - czwartek 7.30 – 14.00

piątek 7.30 – 13.00

Wydział Komunikacji i Transportu:
komunikacja@powiatslawno.pl;
 tel. 598106412 prawo jazdy, tel. 598106407 rejestracja pojazdów
Wydział Architektury:
budownictwo@powiatslawno.pl; tel. 598106427
Wydział Geodezji:
geodezja@powiatslawno.pl; tel. 598106465

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie  - o terminach posiedzeń będziemy informować telefonicznie lub listownie.

Ponadto informujemy, że w przypadku rejestracji pojazdów deklarujemy przywrócenie terminu administracyjnego przy przekroczeniu 30-dniowego terminu. To oznacza, że nie będą nakładane kary finansowe.

Przywrócona zostanie praca filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Darłowie.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W dalszym ciągu do odwołania zawieszona została możliwość skorzystania z osobistej wizyty w Nieodpłatnych Punktach Pomocy Prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostały odwołane. W tym okresie można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej:

poniedziałek: Zyta Kurowska –– Kancelaria Radcy Prawnego , mediator - 693 312 205
wtorek: Czesław Juszczyk – Kancelaria Radcy Prawnego - 601 671 074
środa: Robert Lorens – Kancelaria Adwokacka -  608 104 276
czwartek: Adam Rosiński –Kancelaria Adwokacka - mediator  662 069 188
piątek: Zyta Kurowska –– Kancelaria Radcy Prawnego , mediator - 693 312 205

informacja o dyżurach codziennie pod numerem tel. 5908106428
e-mail:  pomocprawna@powiatslawno.pl
Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Porady Obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

filia w Darłowie, ul. Franciszkańska 2, dyżury w punkcie Darłowo pełni Zaborskie Towarzystwo Naukowe, tel. 791 530 803, mail ztn@ztn.com.pl

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19,
Wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego


POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

W dalszym ciągu do odwołania zawieszona została możliwość skorzystania z osobistej konsultacji z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostały odwołane. W godzinach dyżuru Rzecznika tj. w środy w godz. 13.00 do 17.00 można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej – tel.: 59 8106446, mail: konsument@powiatslawno.pl

Podkreślam, że przychodzenie do Urzędu wiąże się z dużym ryzykiem. W trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia nas wszystkich, zachęcam do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Wszelkie numery tel. i adresy mailowe dostępne są na naszej stronie: http://bip.powiatslawno.pl/public/


Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno jest Starosta Sławieński;
2) w Starostwie Powiatowym w Sławnie powołano Inspektora Ochrony Danych (IODO); dane kontaktowe iodo@powiatslawno.pl,  tel. 59 810 64 31; 59 810 64 91;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązków ustawowych Starosty Sławieńskiego i Starostwa Powiatowego w Sławnie zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt c, d, e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji Pani/Pana wniosków – załatwienia sprawy;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


 

Starostwo Powiatowe w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno
tel. 059 810 49 04
fax 059 810 49 12
e-mail: starosta@powiatslawno.pl
www.powiatslawno.pl
Adres skrzynki ePUAP:  /8380taqnw6/skrytka
NIP: 499-02-05-541
Regon: 770983101Dane do faktur:
Nabywca:

Powiat Sławieński
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno
NIP 499-05-02-368
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno

czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
Godziny przyjmowania interesantów w Wydziale Architektury Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Poniedziałek - Czwartek godz. 8.00 - 14.00
Piątek 7.30 - 15:30, składanie i uzupełnianie wniosków, Biuro Obsługi Interesanta

Godziny przyjmowania interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu:
w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 8.00 – 14.00
oraz w czwartek w godzinach 7.30 – 15.00

Godziny przyjmowania interesantów w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (ewidencja gruntów i budynków):
w poniedziałki od godz. 8.00 do 15.00
od wtorku do czwartku od godz. 8.00 do 14.00
Piątek 7.30 - 15:30, składanie i uzupełnianie wniosków, Biuro Obsługi Interesanta

Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godz. 13.30 - 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz w środy w godz. 14.00 – 15.00 w Filii w Darłowie.
Pracownicy Starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w godz. od 7.30 - 15.30, w dniach urzędowania

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów: budynek Starostwa Powiatowego w Sławnie, pok. 5, w środy w godz. 13.00 do 17.00  tel. 59 810 6446
 

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie:
Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, pok. 5,  tel. 59 810 6428
Filia Starostwa Powiatowego w Darłowie przy ul. Franciszkańska 2. tel. 94 314 0403 (więcej informacji LINK)

dzień Sławno  nieodpłatnej pomocy prawnej udziela: Darłowo  nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego udziela
godziny godziny
poniedziałek 09:00-13:00 radca prawny 09:00-13:00 Radca prawny Zaborskie Towarzystwo Naukowe
wtorek 09:00-13:00 radca prawny 09:00-13:00 Radca prawny Zaborskie Towarzystwo Naukowe
środa 09:00-13:00 adwokat 09:00-13:00 Radca prawny Zaborskie Towarzystwo Naukowe
czwartek 09:00-13:00 adwokat 09:00-13:00 Radca prawny Zaborskie Towarzystwo Naukowe
piątek 09:00-13:00 radca prawny 09:00-13:00 Radca prawny Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dyżury w godzinach 9:00-13:00 w pierwszy poniedziałek miesiąca.
 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się ( o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się)  może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
W celu ustalenia środka kontaktu lub miejsca spotkania należy zgłosić taką potrzebę telefonicznie pod nr 59 810 64 28 lub e-mail pomocprawna@powiatslawno.pl bądź w  Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sławnie.
 

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Porady Obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pobierz listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się  w budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie, pok. 29, I piętro, czynne codziennie od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Starostwo Powiatowe w Sławnie filia w Darłowie

przyjmowanie Interesantów wyłącznie w sprawach związanych zakresem działania Wydziału Komunikacji i Transportu
ul. Franciszkańska 2
76-150 Darłowo
tel. 94 314 04 00
tel. 94 314 04 01
fax  94 314 04 02

czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

Godziny przyjmowania interesantów w filii:
w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 8.00 – 14.00
oraz w czwartek w godzinach 7.30 – 15.00

Numery rachunków bankowych obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Sławnie:  
BBS Darłowo:  
1. wpłaty dotyczące działalności bieżącej-podstawowej  
63 8566 0003 0000 4141 2000 0004  
- w tym:.  opłaty dotyczące Wydziału Komunikacji, tj.rejestracji pojazdów: wydawania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, legitymacji instruktorskich, - należności publicznoprawne (opłata adiacencka,) - karty wędkarskie, - zajęcie pasa drogowego.      

2. wpłaty dotyczące Skarbu Państwa  
25 8566 0003 0000 4141 2000 0009  
- w tym: użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa os. fizycznych i prawnych,    trwały zarząd, dzierżawy, sprzedaż, czynsze, przekształcenia os. fizyczne i prawne inne opłaty Skarbu Państwa. - opłata legalizacyjna urządzeń wodnych.      

3. wpłaty dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
68 8566 0003 0000 4141 2000 0011  
- w tym: mapy, wyrysy, wypisy, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, materiały Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, informacje z rejestru cen i wartości nieruchomości, wgląd do dokumentacji    

4. wpłaty dotyczące Wydziału Architektury Budownictwa i Ochrony Środowiska  
63 8566 0003 0000 4141 2000 0004  
- za wydanie karty wędkarskiej.    

5. opłaty skarbowe wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Sławnie  
65 9317 0002 0000 3183 2000 0010

Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Szynkowski
(2013-05-14 08:28:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szynkowski
(2021-02-01 11:54:23)
 
liczba odwiedzin: 4492354

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X