☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Czwartek 13.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Uchwała Nr LXXIX/262/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ustalenia wysokości wadium na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 795/20, stanowiącej własność Gminy Miasta Sławno w użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz Powiatu Sławieńskiego położonej w obrębie 2 m. Sławno, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA
Uchwała Nr LXXIX/262/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ustalenia wysokości wadium na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 795/20, stanowiącej własność Gminy Miasta Sławno w użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz Powiatu Sławieńskiego położonej w obrębie 2 m. Sławno, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA
Uchwała Nr LXXIX/262/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ustalenia wysokości wadium na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 795/20, stanowiącej własność Gminy Miasta Sławno w użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz Powiatu Sławieńskiego położonej w obrębie 2 m. Sławno, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA
Uchwała Nr LXXIX/262/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ustalenia wysokości wadium na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 795/20, stanowiącej własność Gminy Miasta Sławno w użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz Powiatu Sławieńskiego położonej w obrębie 2 m. Sławno, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.el. menu2020-08-07UTWORZENIE
Uchwała Nr LXXIX/265/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA
Uchwałą Nr LXXIX/261/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020r.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA
Uchwałą Nr LXXIX/261/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020r.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA
Uchwałą Nr LXXIX/261/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020r.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA
Uchwałą Nr LXXIX/261/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020r.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA
Uchwałą Nr LXXIX/261/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020r.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA
Uchwałą Nr LXXIX/261/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020r.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA
Uchwałą Nr LXXIX/261/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020r.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA
Uchwałą Nr LXXIX/261/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020r.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA
Uchwałą Nr LXXIX/261/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020r.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA
Uchwałą Nr LXXIX/261/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020r.el. menu2020-08-07UTWORZENIE
Uchwała Nr LXXIX/265/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA
Uchwała Nr LXXIX/260/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Maciuk-Radawiec, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektu pod nazwą "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA
Uchwała Nr LXXIX/260/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Maciuk-Radawiec, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektu pod nazwą "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA
Uchwała Nr LXXIX/260/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Maciuk-Radawiec, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektu pod nazwą "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA
Uchwała Nr LXXIX/260/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Maciuk-Radawiec, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektu pod nazwą "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.el. menu2020-08-07MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X