Spis telefonów wewnętrznych

Spis telefonów

w Starostwie Powiatowym w Sławnie

centrala: tel. 059 810 49 04 do 07

fax 059 810 49 12  

Wydział  Nazwisko i Imię Nr
pokoju
Nr
telefonu
Nr
wew.
 Starosta Sławieński  Wiśniowski Wojciech  42 59 8106491  491
 Wicestarosta  Protasewicz Andrzej  42 59 8106491  491
 Sekretarz Powiatu  Bonk Waldemar  42 59 8106491  491
 Skarbnik Powiatu  Firkowska Wioletta  46 59 8106460  460

Wydział Organizacyjno-Prawny
OR

 Tomella-Czajkowska Ewa - Naczelnik 30 59 8106440 440
 Kijo Małgorzata 44 59 8106444 444
31 59 8106489 489
 Stefaniak Weronika 42 59 8106491 491
 Pietrasik Elżbieta  29 59 8106429 429
 Oleksiak Piotr  35 59 8106462  462
 Szynkowski Paweł  35 59 8106435  435
 Mazur Grażyna  BOI 59 8106434  434
 Kasiak Katarzyna  BOI 59 8106434  434
 Diak Tadeusz      
 Stefanowski Rafał      
  Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr 
KP
 Mallek Justyna  32 59 8106490  490

Wydział Spraw Obywatelskich 
SO

  - Naczelnik
 Pełnomocnik ds. ochrony
 informacji niejawnych
 48 59 8106448  448
 Krawczyk Patrycja  49 59 8106449  449
 Mazepa Martyna  50 59 8106447  447
       
Wydział Finansów 
FN
 Retmańska Joanna - Gł. Księgowy  47 59 8106451  451
 Paź Zofia  52 59 8106452  452
 Karaś Krystyna  52 59 8106452  452
 Stępień Barbara  53 59 8106453  453
 Wietrzyńska Małgorzata  53 59 8106453  453
Zespół Radców Prawnych
RP
 Żebrowski Michał  33 59 8106445  445
 Gumiński Piotr  33 59 8106445  445
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
RK
 Stefański Dariusz 5 59 8106428  428
Samodzielne Stanowisko do Spraw Promocji
PP
 Lichacy Jarosław  22 59 8106467  467

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
EK

 Podgórska-Jaszczur Katarzyna - Naczelnik  18 59 8106418  418
 Dąbrowska Katarzyna  19  59 8106419  419
  19  59 8106419
Wydział Dróg i Infrastruktury Powiatu
DI
 Sokołowska Ewelina - Naczelnik  21 59 8106422  422
 Ściborowska-Wal Karolina - z-ca Naczelnika  21 59 8106422  422
 Kucharczyk Robert  -  -  -
 Woźniak Damian -  -  -
Wydział Architektury,
Budownictwa, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
BS 
 Stachowicz Grażyna - Naczelnik 23 59 8106423 423
 Poprawski Adam 24  59 8106424 424
 Gut Katarzyna 24  59 8106424 424
 Górzyńska Monika - z-ca Naczelnika 25 59 8106425 425
 Białkowski Tomasz 25  59 8106425  425
 Częścik Janina 26   59 8106426  426
 Włoszek Grzegorz 26  59 8106426  426
Ollik-Szczesik Małgorzata 27  59 8106427  427
Firkowska Kamila 27  59 8106427  427
Wydział Komunikacji i Transportu
KT
 Madalińska-Marciniak Ewa -
 Naczelnik
12  59 8106412  412
 Sieradzki Zbigniew  6  59 8106406  406
   6  59 8106406  406
 Ludwikowski Łukasz -
 z-ca Naczelnika
 7  59 8106407  407
 Gradziński Mariusz  8 59 8106408  408
 Michalak Aleksandra  9 59 8106409  409
 Wąsik Joanna  9 59 8106409  409
 Wojciechowska Jolanta  10 59 8106410 410
 Jóźwiak Marek  11 59 8106411  411
Audytor Wewnętrzny
AU   
 Jakubowska Katarzyna  51 59 8106454  454
Samodzielne Stanowisko Pracy
ds. Kontroli i Egzekucji Administracyjnej
KR
   51    
Wydział Geodezji,
Kartografii Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
GN
 Giwerska Emilia - Naczelnik
 Geodeta Powiatowy
 65 59 8106465  465
 Wawiórka Romuald -
 z-ca Naczelnika
 72 59 8106472  472
GN

 Koordynacja sytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu

 Stenka Irena  66 59 8106466  466
 Foryś Anna  66 59 8106466  466
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
 
 Wrzesień Beata 70 59 8106479  479
 Ratkowska Katarzyna 70 59 8106470  470
 Myślak-Cichosz Joanna -
 kierownik
 68 59 8106468  468
 Rusak Maciej  67a 59 8106477  477
 Buczkowska Dorota 67a 59 8106477  477
 Kaczyńska Ewelina 70 59 8106478 478
 Adamczyk Michalina  67 59 8106469  469
Gradzińska Barbara  67 59 8106469 469
Ewidencja Gruntów  Walczak Anna  71 59 8106476  476
 Bator Henryka  71 59 8106471  471
 Bachorz Kinga / Koralewska Karolina  71 59 8106471  471
Referat Gospodarki
Nieruchomościami
       
 Sitkiewicz Monika 75 59 8106475 475
 Perużyńska Izabela 74 59 8106474 474
Powiatowy Zespół Orzekania
o Niepełnosprawności 
PN
 Dębowicz-Kraska Anna - Przewodniczący  17 59 8106417  417
 Kulczyk Dorota  17 59 8106417  417
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 
PCPR
 Maciuk-Radawiec Małgorzata -
 Dyrektor
4 59 8106405  405
 Zesp. Organizacyjno-Administracyjny 1 59 8106401  401
 Zespół Pomocy Instytucjonalnej 1 59 8106401  401
 Zespół Rehabilitacji Społecznej
 Osób Niepełnosprawnych
2 59 8106402  402
 Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej 3 59 8106403  403
 Zespół Finansowo-Księgowy 56 59 8106404  404
 Zesp. Organizacyjno-Administracyjny
 EFS
63 59 8106415  415
Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej (pedagog) 56a 59 8106456  456
 Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej (psycholog, radca prawny)  61 598106492 492
 Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej (koordynatorki)  62 598106442 442
Urząd Skarbowy  Pracownicy  76 59 8106483  483
 Pracownicy  81 59 8106484  484
Powiatowy Inspektor Sanitarny  Gil Irena -
 Dyrektor
 - 59 8107311  -
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  Jabłońska Jolanta -
 Powiatowy Inspektor
 Nadzoru Budowlanego
 78 59 8106485  485
 Inspektorzy  79 59 8107994  -
 Inspektorzy  82 59 8106486  486
Powiatowy Urząd Pracy  Sokolińska Krystyna -
 Dyrektor
 97 59 8104161  232
 Sekretariat  97 59 8104161  232
Bank Spółdzielczy Darłowo  Kasa  58 59 8106461  461

 

 

 

Spis telefonów  

 

 w Starostwie Powiatowym w Sławnie

Filia w Darłowie

tel. 094 314 04 00

tel. 094 314 04 01

fax 094 314 04 02

 

Wydział  Nazwisko i Imię Nr
pokoju
Nr
telefonu
Nr
wew.
Wydział Komunikacji i Dróg  Pielaszkiewicz Tomasz 2 94 3140400 -
 Grodz Rafał 2 94 3140401 -

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-14 08:42:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szynkowski
(2019-06-18 08:51:03)