Zarząd Powiatu

Zarząd wykonuje uchwały Rady i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Zarządu należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał Rady, wykonywanie uchwał, gospodarowanie mieniem Powiatu, wykonywanie budżetu Powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

Zarząd Powiatu:
 
1. Wojciech Wiśniowski - Starosta Sławieński

2. Jan Krawczuk  - Wicestarosta

3. Stanisław Chabowski - Członek Zarządu

4. Andrzej Protasewicz - Członek Zarządu

5. Łukasz Wasik - Członek Zarządu
Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-20 13:08:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Oleksiak
(2014-12-02 11:18:23)