Zapytanie o cenę od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8