Uchwała Nr CLXXXIX/776/14 Zarządu Powiatu w Sławnie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.