Uchwała Nr CCI/822/14 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2014r. Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: realizacja wystawy historycznej pn: Dirlov - Rugenwalde - Darłowo. Miasto nad Bałtykiem