Uchwała Nr CCIII/832/14 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 9 października 2014 r. w sprawie udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeście w gminie Sławno

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Oleksiak
(2013-05-15 13:39:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szynkowski
(2019-06-24 08:54:04)