Ogłoszenie o I przetargu ustnym niegraniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków i budowli na gruncie posadowionych, stanowiących przedmiot odrębnej własności, położonych na działce nr 795/20 w obrębie 0002 miasta Sławno, przy ul. Chełmońskiego 30