Uchwała Nr LXXVII/255/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie otwarcia procedury przetargowej na modernizację poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru gminy Postomino etap II - realizacja projektu technicznego osnowy szczegółowej