Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego - działka 795/20 w obrębie 0002 miasta Sławno