Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego - działka 108/1 Malechowo