Pierwsze zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert