NazwaTypDataOperacja
PN - wniosek wydanie legitymacji.pdfplik2018-06-21MODYFIKACJA
PN - wniosek powyżej 16 lat.pdfplik2018-06-21MODYFIKACJA
PN - wniosek poniżej 16 lat.pdfplik2018-06-21MODYFIKACJA
PN - oświadczenie ustalenie wskazania karty parkingowej.pdfplik2018-06-21MODYFIKACJA
Klauzula informacyjna wydanie legitymacji.pdfplik2018-06-21UTWORZENIE
Klauzula informacyjna wydanie karty parkingowej.pdfplik2018-06-21UTWORZENIE
Klauzula informacyjna o stopniu niepelnosprawnosci.pdfplik2018-06-21UTWORZENIE
Klauzula informacyjna o niepelnosprawnosci.pdfplik2018-06-21UTWORZENIE
Uchwała Nr CLXXI/705/18 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.el. menu2018-06-21MODYFIKACJA
Uchwała Nr CLXXI/705/18 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.el. menu2018-06-21MODYFIKACJA
Uchwała Nr CLXXI/705/18 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.el. menu2018-06-21MODYFIKACJA
Uchwała Nr CLXXI/705/18 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.el. menu2018-06-21MODYFIKACJA
Uchwała Nr CLXXI/705/18 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.el. menu2018-06-21MODYFIKACJA
Uchwała Nr CLXXI/705/18 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.el. menu2018-06-21MODYFIKACJA
Uchwała Nr CLXXI/705/18 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.el. menu2018-06-21MODYFIKACJA
Uchwała Nr CLXXI/705/18 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.el. menu2018-06-21MODYFIKACJA
Uchwała Nr CLXXI/705/18 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.el. menu2018-06-21UTWORZENIE
Uchwała Nr CLXXI/705/18 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.el. menu2018-06-21MODYFIKACJA
Uchwała Nr CLXXI/705/18 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.el. menu2018-06-21MODYFIKACJA
Uchwała Nr CLXXI/705/18 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.el. menu2018-06-21MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>