NazwaTypDataOperacja
Decyzja Starosty Sławieńskiego z dnia 22 września 2017r. znak GN.6821.11.2017.XVI o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka nr 91/4 i działka nr 91/8, położonej w obrębie Bobrowice, gm. Sławno, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, objętej księgą wieczystą KO1E/00000521/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystychel. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Decyzja nr GN/229/2019el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej Sławno-M, obręb 0002, Sławno, dz. nr 1041 el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Decyzja nr GN/229/2019el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Wykaz dotyczący oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 189/61 o powierzchni 2,2962 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Malechowo-G, obręb 0020- Podgórkiel. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Decyzja nr GN/229/2019el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Informacja o umieszczeniu wykazu sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu nr 2 i działki 223/1, Darłowo Miastoel. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Decyzja nr GN/229/2019el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 357/12, jednostka ewidencyjna 321302_1, Sławno-M, obręb nr 0002, Sławno 2, ul Sempołowskiej, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie XN Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sławnie prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1E/00020077/4el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Decyzja nr GN/229/2019el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Nieruchomości - przetargi [archiwum]el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Decyzja nr GN/229/2019el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego - dz. nr 189/61, obręb Podgórki, gm Malechowoel. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Decyzja nr GN/229/2019el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego - dz. nr 189/57, 189/55. 189/56, 189/54, 189/59, obręb Podgórki, gm Malechowoel. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Decyzja nr GN/229/2019el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiecie sławieńskim, jednostce ewidencyjnej Sławno-G, obrębie ewidencyjnym Nr 0021 Wrześnica, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 440/2 o powierzchni 1,9007 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie w XV Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sławnie założono księgę wieczystą KW nr KO1E/00002049/7.el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Decyzja nr GN/229/2019el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiecie sławieńskim, jednostce ewidencyjnej Postomino, obrębie ewidencyjnym Nr 0003 Chudaczewo, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 252/2 o powierzchni 0,1730 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie w XV Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sławnie założono księgę wieczystą KW nr KO1E/00005437/5.el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Decyzja nr GN/229/2019el. menu2019-10-11MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>