NazwaTypDataOperacja
Spis telefonów wewnętrznychdokument2017-12-18MODYFIKACJA
Spis telefonów wewnętrznychdokument2017-12-18MODYFIKACJA
Uchwała nr CXLVIII/613/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania zeconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. przez organizacje pozarządowe.el. menu2017-12-15MODYFIKACJA
Uchwała nr CXLVIII/613/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania zeconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. przez organizacje pozarządowe.el. menu2017-12-15MODYFIKACJA
Uchwała nr CXLVIII/613/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania zeconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. przez organizacje pozarządowe.el. menu2017-12-15MODYFIKACJA
Uchwała nr CXLVIII/613/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania zeconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. przez organizacje pozarządowe.el. menu2017-12-15MODYFIKACJA
Uchwała nr CXLVIII/613/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania zeconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. przez organizacje pozarządowe.el. menu2017-12-15MODYFIKACJA
Uchwała nr CXLVIII/613/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania zeconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. przez organizacje pozarządowe.el. menu2017-12-15MODYFIKACJA
Uchwała nr CXLVIII/613/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania zeconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. przez organizacje pozarządowe.el. menu2017-12-15MODYFIKACJA
Uchwała nr CXLVIII/613/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania zeconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. przez organizacje pozarządowe.el. menu2017-12-15MODYFIKACJA
Uchwała nr CXLVIII/613/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania zeconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. przez organizacje pozarządowe.el. menu2017-12-15UTWORZENIE
Uchwała nr CXLVIII/616/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Darłowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025el. menu2017-12-15MODYFIKACJA
Uchwała nr CXLVIII/616/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Darłowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025el. menu2017-12-15MODYFIKACJA
Uchwała nr CXLVIII/616/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Darłowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025el. menu2017-12-15MODYFIKACJA
Uchwała nr CXLVIII/616/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Darłowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025el. menu2017-12-15MODYFIKACJA
Uchwała nr CXLVIII/616/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Darłowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025el. menu2017-12-15MODYFIKACJA
Uchwała nr CXLVIII/616/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Darłowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025el. menu2017-12-15MODYFIKACJA
Uchwała nr CXLVIII/616/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Darłowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025el. menu2017-12-15MODYFIKACJA
Uchwała nr CXLVIII/616/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Darłowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025el. menu2017-12-15MODYFIKACJA
Uchwała nr CXLVIII/616/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Darłowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025el. menu2017-12-15UTWORZENIE

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>