Dane

 


KOMUNIKAT STAROSTY SŁAWIEŃSKIEGO 

 
w związku ze zniesieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
ustala się godziny obsługi interesanta: 
 
Wydział Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu obsługa interesanta w siedzibie urzędu 
od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8:00 – 14:00, 
e-mail budownictwo@powiatslawno.pl; tel. 598106427
 
Wydział Geodezji, Kartografii, i Katastru
obsługa interesanta w siedzibie urzędu od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 14:00,
e-mail podgik@powiatslawno.pl; tel. 598106468
 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
obsługa interesanta w siedzibie urzędu od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 14:00,
e-mail starosta@powiatslawno.pl; tel. 598106475
 
Wydział Komunikacji i Transportu:
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu obsługa interesanta w siedzibie urzędu 
od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8.00 – 14.00 oraz w piątek 8:00 – 13:00, 
e-mail komunikacja@powiatslawno.pl;
prawo jazdy tel. 598106410, 598106411, rejestracja pojazdów tel. 598106407,
Filia w Darłowie tel. 943140400
                          tel. 943140401
                   tel./fax  943140402
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie:
obsługa interesanta w siedzibie urzędu od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 14:00 oraz w piątek 8:00 – 13:00, 
e-mail pzoon@powiatslawno.pl, tel. 598106417
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
obsługa interesanta w siedzibie urzędu w środy w godz. 14.00 do 18.00,
e-mail konsument@powiatslawno.pl tel. 598106446
 

Korespondencję można również składać w Biurze Obsługi Interesanta w budynku A 

w godzinach pracy urzędu lub do skrzynki podawczej przy wejściu do budynku.
Wszelkie numery tel. i adresy mailowe dostępne są na naszej stronie: http://bip.powiatslawno.pl/public/
 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno jest Starosta Sławieński;
2) w Starostwie Powiatowym w Sławnie powołano Inspektora Ochrony Danych (IODO); dane kontaktowe iodo@powiatslawno.pl,  tel. 59 810 64 31; 59 810 64 91;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązków ustawowych Starosty Sławieńskiego i Starostwa Powiatowego w Sławnie zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt c, d, e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji Pani/Pana wniosków – załatwienia sprawy;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


 

Starostwo Powiatowe w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno
tel. 059 810 49 04
fax 059 810 49 12
e-mail: starosta@powiatslawno.pl
www.powiatslawno.pl
Adres skrzynki ePUAP:  /8380taqnw6/skrytka
NIP: 499-02-05-541
Regon: 770983101Dane do faktur:
Nabywca:

Powiat Sławieński
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno
NIP 499-05-02-368
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno

czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
Godziny przyjmowania interesantów w Wydziale Architektury Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Poniedziałek - Czwartek godz. 8.00 - 14.00
Piątek 7.30 - 15:30, składanie i uzupełnianie wniosków, Biuro Obsługi Interesanta

Godziny przyjmowania interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz filii wydziału w Darłowie:
w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek w godz. 8.00 – 14.00
oraz w piątek w godzinach 8.00 – 13.00

Godziny przyjmowania interesantów w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (ewidencja gruntów i budynków):
w poniedziałki od godz. 8.00 do 15.00
od wtorku do czwartku od godz. 8.00 do 14.00
Piątek 7.30 - 15:30, składanie i uzupełnianie wniosków, Biuro Obsługi Interesanta

Pracownicy Starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w godz. od 7.30 - 15.30, w dniach urzędowania

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów: budynek Starostwa Powiatowego w Sławnie, pok. 5, w środy w godz. 13.00 do 17.00  tel. 59 810 6446
 

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie:
Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, pok. 5,  tel. 59 810 6428
Filia Starostwa Powiatowego w Darłowie przy ul. Franciszkańska 2. tel. 94 314 0403
Strona internetowa: www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/

dzień Sławno  nieodpłatnej pomocy prawnej udziela: Darłowo  nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego udziela
godziny godziny
poniedziałek 08:00-12:00 radca prawny 08:00-12:00 Radca prawny Stowarzyszenie "Zaborskie Towarzystwo Naukowe"
wtorek 08:00-12:00 radca prawny 08:00-12:00 Radca prawny Stowarzyszenie "Zaborskie Towarzystwo Naukowe"
środa 08:00-12:00 adwokat 08:00-12:00 Radca prawny Stowarzyszenie "Zaborskie Towarzystwo Naukowe"
czwartek 08:00-12:00 adwokat 08:00-12:00 Radca prawny Stowarzyszenie "Zaborskie Towarzystwo Naukowe"
piątek 08:00-12:00 radca prawny 08:00-12:00 Radca prawny Stowarzyszenie "Zaborskie Towarzystwo Naukowe"

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dyżury w godzinach 8:00-12:00 w pierwszy poniedziałek miesiąca.
 

Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się  w budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie, pok. 29, I piętro, czynne codziennie od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Numery rachunków bankowych obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Sławnie:  
BBS Darłowo:  
1. wpłaty dotyczące działalności bieżącej-podstawowej  
63 8566 0003 0000 4141 2000 0004  
- w tym:.  opłaty dotyczące Wydziału Komunikacji, tj.rejestracji pojazdów: wydawania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, legitymacji instruktorskich, - należności publicznoprawne (opłata adiacencka,) - karty wędkarskie, - zajęcie pasa drogowego., -opłata za ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,    

2. wpłaty dotyczące Skarbu Państwa  
25 8566 0003 0000 4141 2000 0009  
- w tym: użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa os. fizycznych i prawnych,    trwały zarząd, dzierżawy, sprzedaż, czynsze, przekształcenia os. fizyczne i prawne inne opłaty Skarbu Państwa. - opłata legalizacyjna urządzeń wodnych.      

3. wpłaty dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
68 8566 0003 0000 4141 2000 0011  
- w tym: mapy, wyrysy, wypisy, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, materiały Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, informacje z rejestru cen i wartości nieruchomości, wgląd do dokumentacji    

4. wpłaty dotyczące Wydziału Architektury Budownictwa i Ochrony Środowiska  
63 8566 0003 0000 4141 2000 0004  
- za wydanie karty wędkarskiej.    

5. kara za niepowiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazu  
33 8566 0003 0000 4141 2000 0253    

6. opłaty skarbowe wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Sławnie  
65 9317 0002 0000 3183 2000 0010

Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkowski Paweł
(2013-05-14 08:28:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2024-06-11 14:32:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki