SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

zadaniem stanowiska jest prowadzenie wewnętrznej działalności kontrolnej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie kontroli kompleksowej, problemowej i doraźnej oraz prowadzenia egzekucji administracyjnej
pracownicy wydziału nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności

 

 

 

0598106438

wew.438
  - opracowywanie półrocznych planów kontroli, przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa,
- prowadzenie rejestru kontroli,
- sporządzanie protokołów z kontroli oraz zaleceń pokontrolnych,

- sporządzanie półrocznych sprawozdań z wykonania kontroli w terminie do końca lipca danego roku i końca stycznia roku następnego, a także sprawozdań okresowych,
- organizowanie i prowadzenie kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych w porozumieniu z właściwymi wydziałami Starostwa,
- prowadzenie kontroli w sprawach zleconych przez Starostę,
- prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, dla której właściwy jest Starosta, w zakresie zadań Powiatu: własnych, zleconych, z zakresu administracji rządowej oraz obowiązków wynikających z decyzji i postanowień z zakresu administracji publicznej wydawanych przez samorządowe jednostki organizacyjne,
- współdziałanie w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej z właściwymi wydziałami
Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-14 14:06:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2018-04-13 10:19:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki