SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROMOCJI POWIATU

Do podstawowych zadań stanowiska należy realizacja spraw w zakresie promocji powiatu:

1. W zakresie sportu:
1) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
2) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju, w tym:
a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
c) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
3) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Starosty Sławieńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej.

2. W zakresie upowszechniania kultury:
1) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno-prawnej i finansowej,
2) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
3) ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
4) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
5) współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,
6) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Starosty Sławieńskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Powiatu Sławieńskiego.

3. W zakresie promocji powiatu:
1) inicjowanie i realizacja działań informacyjnych i reklamowych służących promocji powiatu, w tym opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o powiecie,  
2) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu w kraju i za granicą,
3) współpraca z podmiotami, organizacjami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność w zakresie usług turystycznych,
4) dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów, organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie usług turystycznych,
5) przygotowanie organizacyjne i obsługa imprez wystawienniczych i targów,
6) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną,
7) współpraca ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, TV),
8) przygotowanie i opracowywanie materiałów prasowych,
9) prowadzenie informacji fotograficznej i archiwum prasowego,
10) monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych oraz telewizyjnych,
11) organizowanie udziału dziennikarzy w sesji Rady Powiatu oraz innych uroczystościach powiatowych,
12) archiwizowanie publikacji prasowych i materiałów rozpowszechnianych w środkach masowego przekazu dotyczących działalności powiatu oraz przekazywanie tych publikacji i materiałów osobom zainteresowanym celem podjęcia stosownych działań.

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-14 14:09:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2019-07-31 08:47:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki