WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

 

Realizuje zadania: rejestracja pojazdów, wydawanie, cofanie i zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami, nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów, wydawanie uprawnień do przeprowadzania badań dla diagnostów, nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców, prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy, udzielanie, zmiana lub cofanie licencji na krajowy przewóz drogowy osób i rzeczy, wydawanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób w obrębie powiatu, wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu wykonywania krajowego przewozu osób lub rzeczy na potrzeby własne, wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zawody, rajdy, wyścigi), zarządzanie ruchem na drogach gminnych i powiatowych, wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym o ograniczonej sprawności ruchowej
naczelnik nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności
Ewa Madalińska-Marciniak 12 0598106412
wew. 412
komunikacja@powiatslawno.pl
e.marciniak@powiatslawno.pl
Nadzór nad pracownikami wydziału, zarządzanie ruchem
 
pracownicy wydziału nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności
Łukasz Ludwikowski
Z-ca Naczelnika Wydziału
7 0598106407
wew. 407
l.ludwikowski@powiatslawno.pl
 • bezpośredni nadzór nad pracownikami realizującymi rejestrację pojazdów i wydawanie uprawnień
Tomasz Pielaszkiewicz
(inspektor)
filia w Darłowie 943140400 t.pielaszkiewicz@powiatslawno.pl
 • rejestracja pojazdów,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych,
 • wyrejestrowywanie pojazdów
 • przyjmowanie zgłoszeń nabycia lub zbycia pojazdów
Monika Śpiewak 
(inspektor)
8 0598106408
wew. 408
m.spiewak@powiatslawno.pl
Mariusz Gradziński
(inspektor)
8 0598106408
wew. 408
m.gradzinski@powiatslawno.pl
Ewa Jasiewicz
(inspektor)
filia w Darłowie 943140402 e.jasiewicz@powiatslawno.pl
Aleksandra Michalak
(inspektor)
filia w Darłowie 943140401 a.michalak@powiatslawno.pl
Joanna Wąsik
(inspektor)
9 0598106409
wew. 409
j.wasik@powiatslawno.pl
Beata Proboszcz
(inspektor)
9 0598106409
wew. 409
b.proboszcz@powiatslawno.pl
Justyna Krzemieniec
(inspektor)
11 0598106411
wew. 411
j.krzemieniec@powiatslawno.pl
 • wydawanie, cofanie i zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • potwierdzanie w prawach jazdy kwalifikacji dla osób wykonujących zawód kierowcy
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy
Jolanta Wojciechowska
(inspektor)
10 0598106410
wew. 410

j.wojciechowska@powiatslawno.pl

Zbigniew Sieradzki
(inspektor)

Marek Jóźwiak
(inspektor)
6 0598106406
wew. 406
z.sieradzki@powiatslawno.pl

m.jozwiak@powiatslawno.pl
 • nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów,
 • wydawanie uprawnień do przeprowadzania badań dla diagnostów,
 • nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców,
 • prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 • egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką,
 • udzielanie, zmiana lub cofanie licencji na krajowy przewóz drogowy osób i rzeczy,
 • wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu wykonywania krajowego przewozu osób lub rzeczy na potrzeby własne
 • prowadzenie spraw dotyczących usuwania pojazdów z drogi
 • wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zawody, rajdy, wyścigi)
 • wydawanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób w obrębie powiatu
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-15 12:12:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2024-03-11 07:52:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki