Filia w Darłowie

 

Starostwo Powiatowe w Sławnie filia w Darłowie

ul. Franciszkańska 2
76-150 Darłowo

czynne od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do godz. 15.30

tel.  094 314 04 00

tel.  094 314 04 01

tel./fax  094 314 04 02

Godziny przyjmowania interesantów:

w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek w godz. 8.00 – 14.00
oraz w piątek w godzinach 8.00 – 13.00

 

1. W celu poprawienia poziomu obsługi mieszkańców powiatu sławieńskiego w Darłowie działa Filia Starostwa Powiatowego w Sławnie realizująca wybrane zadania Starostwa poza jego siedzibą.
2. Właściwość miejscowa Filii obejmuje zasięg terytorialny Gminy Darłowo i Miasta Darłowo.
3. Filia wykonuje zadania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa.
4. Filia składa się z części wydziału wymienionego w ust. 3, a pracę w niej wykonują pracownicy merytoryczni tego wydziału podlegli jego naczelnikowi.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Realizuje zadania: rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych oraz tablic rejestracyjnych, wyrejestrowywanie pojazdów, wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,  wydawanie miedzynarodowych praw jazdy.

W Filii znajduje się Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawej

Powiat Sławieński będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
b) wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
c)udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach dot. punktów a i b z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-14 09:43:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2022-09-23 13:34:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki