☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Filia w Darłowie

 

Starostwo Powiatowe w Sławnie filia w Darłowie

ul. Franciszkańska 2
76-150 Darłowo

czynne od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do godz. 15.30

tel.  094 314 04 00

tel.  094 314 04 01

fax  094 314 04 02

Godziny przyjmowania interesantów:

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 8.00 – 14.00
oraz w czwartek w godzinach 7.30 – 15.00

 

1. W celu poprawienia poziomu obsługi mieszkańców powiatu sławieńskiego w Darłowie działa Filia Starostwa Powiatowego w Sławnie realizująca wybrane zadania Starostwa poza jego siedzibą.
2. Właściwość miejscowa Filii obejmuje zasięg terytorialny Gminy Darłowo i Miasta Darłowo.
3. Filia wykonuje zadania Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa.
4. Filia składa się z części wydziału wymienionego w ust. 3, a pracę w niej wykonują pracownicy merytoryczni tego wydziału podlegli jego naczelnikowi.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Realizuje zadania: rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych oraz tablic rejestracyjnych, wyrejestrowywanie pojazdów, wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,  wydawanie miedzynarodowych praw jazdy, wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym o ograniczonej sprawności ruchowej.

W Filii znajduje się Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawej

Powiat Sławieński będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
b) wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
c)udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach dot. punktów a i b z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-14 09:43:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2020-12-15 09:35:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 714542