Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Sławnie w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów Starostwa na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sławnie,
udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych starostwa oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Starostwie Powiatowym w Sławnie.
Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych Powiatu. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-30 00:30:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Oleksiak Piotr
(2013-05-30 00:30:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki