WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Wykonuje zadania z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, udostępniania informacji z zasobu oraz wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji a także zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
naczelnik nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności
Emilia Giwerska
Geodeta Powiatowy
65 (59)8106465
wew. 465
geodezja@powiatslawno.pl Nadzór nad pracownikami wydziału
 
pracownicy wydziału nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności
Agata Ludko
 
69 (59)8106469
wew. 469
a.ludko@powiatslawno.pl

 


Patrycja Kachel
Podinspektor
72

(59)8106472
wew. 472

p.kachel@powiatslawno.pl

 

Bator Henryka
Inspektor

71

(59)8106471
wew. 471

h.bator@powiatslawno.pl

 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla gmin wiejskich Darłowo i Malechowo

Walczak Kinga
Podinspektor

71

(59)8106471
wew. 471

k.walczak@powiatslawno.pl

 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla miast: Darłowo i Sławno

Stenka Irena
Inspektor
Przewodniczący narad koordynacyjnych

66

(59)8106466
wew. 466

i.stenka@powiatslawno.pl

 • Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 • Udostępnianie informacji dotyczących projektowanego uzbrojenia terenu.

 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych GESUT w zakresie

Foryś Anna
Podinspektor

66

(59)8106466
wew. 466

a.forys@powiatslawno.pl

Myślak-Cichosz Joanna
Kierownik ODGK

67

(59)8106479
wew. 479

j.cichosz@powiatslawno.pl

 • Koordynacja pracy PODGiK

 • Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego

 • Weryfikacja dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

 • Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

Kowalska Katarzyna
Podinspektor

70a

(59)8106476
wew. 476

k.kowalska@powiatslawno.pl

 • Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego

 • Weryfikacja operatów technicznych

 

Dąbrowska Katarzyna
Podinspektor

78

(59)8106478
wew. 478

k.daborwska@powiatslawno.pl

Grygianiec Oliwia
Podinspektor

o.grygianiec@powiatslawno.pl

Zawierowska Dominika
Podinspektor

67 (59)8106479
wew. 479

d.zawierowska@powiatslawno.pl

 

Agnieszka Bajtek
podinspektor

68

(59)8106468
wew. 468

a.bajtek@powiatslawno.pl

 • Udostępnianie danych z zasobu geodezyjno-kartograficznego

 • Obsługa interesantów oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego

Anna Walczak
Inspektor

68

(59)8106468
wew. 468

a.walczak@powiatslawno.pl

 

Rusak Maciej
Inspektor

70a

(59)8106477
wew. 477

m.rusak@powiatslawno.pl

 • Prowadzenie i bieżaca aktualizacja numerycznej bazy danych BDOT500, GESUT, EGIB

 • Weryfikacja operatów technicznych

Dorota Marchewka
Podinspektor

 

 

d.marchewka@powiatslawno.pl

Natalia Górniak
Podinspektor
70a (59)8106476
wew. 476
 n.gorniak@powiatslawno.pl

Bartos Beata
Inspektor

70

(59)8106470

b.bartos@powiatslawno.pl

 • Prowadzenie i bieżaca aktualizacja numerycznej bazy danych BDOT500, GESUT, EGIB

 • Weryfikacja operatów technicznych

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu ujawnienia w bazie danych EGB dotyczących budynków

 Kamila Zwolan-Mańka
Podinspektor

70  (59)8106470  k.manka@powiatslawno.pl
 • Prowadzenie postępowań z aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu ujawnienia w bazie danych EGB dotyczących budynków

 

       
       

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-15 11:39:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2023-07-12 09:18:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki