WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU

Wykonuje zadania z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, udostępniania informacji z zasobu oraz wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji a także zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

Geodeta Powiatowy

nr pokoju

telefon

e-mail

wykonywane czynności

Ryszard Mąkosa

65

(59)8106465
wew. 465

geodezja@powiatslawno.pl

- Nadzór nad pracą wydziału

 

Naczelnik

nr pokoju

telefon

e-mail

wykonywane czynności

Agata Ludko

69

(59)8106469
wew. 469

a.ludko@powiatslawno.pl

- Nadzór nad pracownikami wydziału

 

pracownicy wydziału

nr pokoju

telefon

e-mail

wykonywane czynności

Anna Foryś
Podinspektor Przewodniczący narad koordynacyjnych

66

(59)8106466
wew. 466

a.forys@powiatslawno.pl

- Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

- Udostępnianie informacji dotyczących projektowanego uzbrojenia terenu

Irena Stenka
Inspektor

66

(59)8106466
wew. 466

i.stenka@powiatslawno.pl

- Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie szczegółowych osnów geodezyjnych

- Prowadzenie spraw związanych z osnową geodezyjną

Joanna Myślak-Cichosz

67

(59)8106479
wew. 479

j.cichosz@powiatslawno.pl

- Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

Agnieszka Bajtek
Podinspektor

68

59)8106478
wew. 478

a.bajtek@powiatslawno.pl/

podgik@powiatslawno.pl

- Udostępnianie danych z zasobu geodezyjno-kartograficznego

- Obsługa interesantów oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego

Anna Walczak
Inspektor

68

(59)8106468
wew. 468

a.walczak@powiatslawno.pl/

podgik@powiatslawno.pl

Marzena Graczyk

Pomoc administracyjna

68

(59)8106468
wew. 468

m.graczyk@powiatslawno.pl/

podgik@powiatslawno.pl

Kamila Zwolan-Mańka
Podinspektor

70

(59)8106470
wew. 470

k.manka@powiatslawno.pl

- Prowadzenie postępowań z aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu ujawnienia w bazie danych EGB dotyczących budynków

Beata Bartos
Inspektor

70

(59)8106470 wew. 470

b.bartos@powiatslawno.pl

- Prowadzenie i bieżąca aktualizacja numerycznej bazy danych BDOT500, GESUT, EGIB

- Weryfikacja operatów technicznych

Natalia Górniak
Podinspektor

70a

(59)8106477
wew. 476

n.gorniak@powiatslawno.pl

Dominika Zawierowska
Podinspektor

70a

(59)8106476
wew. 476

d.zawierowska@powiatslawno.pl

Maciej Rusak
Inspektor

70a

(59)8106476
wew. 477

m.rusak@powiatslawno.pl

 

Dorota Marchewka
Inspektor

 

 

 

Katarzyna Kowalska
Inspektor

 

 

 

Oliwia Cybulska
Pomoc administracyjna

 

 

 

- Porządkowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dąbrowska Katarzyna
Podinspektor

 

 

 

Henryka Bator
Pomoc administracyjna

71

(59)8106471
wew. 471

h.bator@powiatslawno.pl

- Prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla gmin wiejskich Darłowo i Malechowo

Kinga Walczak
Inspektor

71

(59)8106471
wew. 471

k.walczak@powiatslawno.pl

- Prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla gmin wiejskich: Postomino i Sławno

Patrycja Kachel
Podinspektor

 

72

(59)8106472
wew. 472

p.kachel@powiatslawno.pl

- Prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla miast: Darłowo i Sławno

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-15 11:39:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2024-05-13 09:40:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki