Zarządzenia Starosty Sławieńskiego z 2005 r.

1/05 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie powiatu sławieńskiego w 2005 roku

2/05 w sprawie zmiany składu Zespołu ds. wdrażania reformy systemu edukacji

3/05 w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw opracowania projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

4/05     w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu o stanie oświaty w powiecie sławieńskim

5/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2005 i powołania Komisji konkursowej

6/05 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/03 Starosty Sławieńskiego z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2002 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie powołania na wniosek Przewodniczącego pozostałych członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

7/05 w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie

8/05 w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2005 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie

9/05 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

10/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Sławieńskiego

11/05 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/03 Starosty Sławieńskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zakładowych zasad (polityki) rachunkowości

12/05 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 10/2002 Starosty Sławieńskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie oraz jego Przewodniczącego

13/05 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

14/05 w sprawie powołania Kapituły Galerii Ludzi Morza

15/05 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Sławnie"

16/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych i korytarzy w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Sławnie, współfinansowanego z Kontraktu dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2005 - 2006 w roku budżetowym 2005

17/05 w sprawie określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych

18/05 w sprawie powołania komisji, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Sławnie

19/05 w sprawie ustalenia Procedur naboru na wolne stanowiska urzędnicze

20/05 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2002 Starosty Sławieńskiego z dnia 2 października 2002 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

21/05 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sławnie

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 10:22:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 10:27:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki