Zarządzenia Starosty Sławieńskiego z 2012 r.

Zarządzenie Nr 80/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Zarządzenie Nr 79/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 78/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Malechowo i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9.

Zarządzenie Nr 77/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa oraz na dysponowanie nieruchomością.

Zarządzenie Nr 76/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa, oddanej w dzierżawę

Zarządzenie Nr 75/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa oraz na dysponowanie nieruchomością.

Zarządzenie Nr 74/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na remont boiska przy Zespole Szkół w Sławnie wraz z drenażem, oświetleniem i ogrodzeniem.

Zarządzenie Nr 73/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie na wniosek Przewodniczącego.

Zarządzenie Nr 72 /12 Starosty Sławieńskiego z dnia 03 grudnia 2012r. zmieniające Załącznik Nr 1 i 2 Instrukcji kasowej stanowiącej Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 44/12 z dnia 01 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości oraz Załącznik Nr 1 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych stanowiącej Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 44/12 z dnia 01 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości .

Zarządzenie Nr 71/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 70/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji: "Przebudowa zakrętu w pasie drogi powiatowej nr 0542Z Tyń-Sycewice w miejscowości Pieszcz".

Zarządzenie Nr 69/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wycinki drzew z nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 68/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru I etapu prac geodezyjnych i kartograficznych pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb ewidencyjny Bobrowiczki w gminie Sławno"

Zarządzenie Nr 67/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą przedmiot własności Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 66/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 listopada 2012 r. W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 65/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 5 listopada 2012 ROKU w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 64/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 30 października 2012 R. w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przebudowę zakrętu w pasie drogi powiatowej nr 0542Z Tyń - Sycewice w miejscowości Pieszcz.

Zarządzenie Nr 63/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wycinki drzew z nieruchomości Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 62/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Sławnie

Zarządzenie Nr 61/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 15 października 2012 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę soli drogowej w sezonie zimowym 2012/2013 wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Zarządzenie Nr 60/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 11 października 2012r. dodające Załącznik Nr 15 do Zarządzenie Nr 44 /12 Starosty Sławieńskiego z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.

Zarządzenie Nr 59/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 11 października 2012r. dodające Załącznik Nr 14 do Zarządzenie Nr 44 /12 Starosty Sławieńskiego z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.

Zarządzenie Nr 58/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 11 października 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na "sporządzeniu numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej miasto Sławno i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9"

Zarządzenie Nr 57/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 11 października 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na "sporządzeniu numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej miasto Darłowo i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9"

Zarządzenie Nr 56/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 8 października 2012 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przebudowę zakrętu w pasie drogi powiatowej nr 0542Z Tyń - Sycewice w miejscowości Pieszcz.

Zarządzenie Nr 55/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 8 października 2012 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie - etap III - docieplenie pokrycia dachowego na budynku B.

Zarządzenie Nr 54/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustanowienia za wynagrodzeniem służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Sławnie.

Zarządzenie Nr 53/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie dzierżawy miejsc parkingowych przy Starostwie Powiatowym w Sławnie w celu sprzedaży kwiatów i zniczy w okresie świąt Wszystkich Świętych, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego oraz zasad przydziału miejsc na handel artykułami związanymi z dniem "Wszystkich Świętych" w roku 2012.

Zarządzenie Nr 52/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr 51/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 03 września 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 50/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na modernizację ewidencji gruntów i budynków - obręb ewidencyjny Bobrowiczki w gminie Sławno.

Zarządzenie Nr 49/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji ,,Remont drogi powiatowej nr 0532Z Rusinowo-Jarosławiec-Naćmierz-Grzybno na odcinku od miejscowości Jarosławiec do miejscowości Grzybno"

Zarządzenie Nr 48 /12 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do spraw przejęcia majątku Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Podgórkach, Podgórki 30, 76-129 Ostrowiec.

Zarządzenie Nr 47/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 sierpnia 2012 r. W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 46/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 sierpnia 2012 r. W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 45/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 3.150.000 zł na z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2012 r. oraz na spłatę rat przypadających w 2012 r. z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Zarządzenie Nr 44 /12 Starosty Sławieńskiego z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości

Zarządzenie Nr 42/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 10.07.2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 19/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 41/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 09 lipca 2012 r. W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 40/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 09 lipca 2012 r. W sprawie ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 39/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 09 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego i ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Noskowie, gm. Sławno, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 38/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynków starostwa powiatowego w sławnie - etap iii - docieplenie pokrycia dachowego.

Zarządzenie Nr 37/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz Obwodu Drogowego w Sławnie.

Zarządzenie Nr 36/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 35/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia Procedur naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie Nr 34/12 Starosty Sławieńskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu autorskiego do opracowania planu obrony cywilnej powiatu

Zarządzenie Nr 33/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 04 kwietnia 2012 r. W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 32/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 31/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 30/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sławnie z działalności w 2011 r.

Zarządzenie Nr 29/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 28 marca 2012 r. W sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa .

Zarządzenie Nr 28/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 28 marca 2012 r. W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 27/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 26/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej miasto Darłowo i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9 oraz sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej miasto Sławno i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9.

Zarządzenie Nr 25/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat, ogłoszenia wykazu, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy oraz ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego stanowiących własność Skarbu Państwa części nieruchomości gruntowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Darłowo na obszarze pasa technicznego, użytkowanych jako plaże oraz zejścia i zjazdy na plażę.

Zarządzenie Nr 24/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w szkołach niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz powołania zespołu kontrolującego

Zarządzenie Nr 23/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na remont drogi powiatowej nr 0532Z Rusinowo - Jarosławiec - Naćmierz - Grzybno na odcinku od miejscowości Jarosławiec do miejscowości Grzybno.

Zrządzenie nr 22/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy i rowów przy drogach powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego.

Zarządzenie Nr 21/12 Starosty Sławieńskiego  z dnia 07 marca 2012 r. W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 20/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 01 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 14/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczania kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu

Zarządzenie Nr 19 /12 Starosty Sławieńskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 18/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 14 lutego 2012 roku. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o dofinansowanie Zarządu Powiatu w Sławnie oraz Patronat Honorowy Starosty Sławieńskiego dla jednostek i podmiotów zewnętrznych.

Zarządzenie Nr 17/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Zarządzenie Nr 16/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę grysów granitowych lub bazaltowych płukanych wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Zarządzenie Nr 15/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65BP3 PU/RC (K1-65MP) wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Zarządzenie Nr 14/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 31stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczania kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu

Zarządzenie Nr 13/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez pracowników z odbiorników radiofonicznych w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

Zarządzenie nr 12/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 27 stycznia 2012 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu "Laury Starosty Sławieńskiego"

Zarządzenie nr 11/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 92/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 22 listopada 2010 r.w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Sławnie

Zarządzenie Nr 10/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 91/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 22 listopada 2010 r.w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Sławnie

Zarządzenie nr 9/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 stycznia 2012 roku. w sprawie powołania komisji ds. oceny formalnej wniosków w Konkursie "Laury Starosty Sławieńskiego"

Zarządzenie nr 8/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 stycznia 2012 roku. w sprawie powołania komisji ds. oceny formalnej wniosków w Konkursie "Laury Starosty Sławieńskiego"

Zarządzenie nr 7/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 17 stycznia 2012 roku. w sprawie regulaminu określającego czynności podejmowane przez Starostwo Powiatowe w Sławnie w przypadkach dofinansowania udzielonego przez Zarząd Powiatu jednostkom i podmiotom zewnętrznym.

Zarządzenie Nr 6/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 5/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 4/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie powiatu sławieńskiego obowiązujących w 2012 roku

Zarządzenie Nr 3/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 03 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej, zbywanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 2/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 03 stycznia 2012 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie na wniosek Przewodniczącego.

Zarządzenie Nr 1/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Powiatu Sławieńskiego

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 14:50:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 16:45:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki