Zarządzenia Starosty Sławieńskiego z 2013 r.

Zarządzenie Nr 75/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę tuszy i tonerów wraz z transportem na rok 2014 do Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Zarządzenie Nr 74/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Sławieńskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie Nr 73/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Królewice, gminie Postomino.

Zarządzenie Nr 72/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych polegających  na  „modernizacji poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru gminy Sławno -etap I Sporządzenie projektu założenia osnowy”

Zarządzenie Nr 71/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych polegających  na  „modernizacji poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru miasta Sławno i miasta Darłowo-etap I Sporządzenie projektu założenia osnowy”

Zarządzenie Nr 70/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy

Zarządzenie Nr 69/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie gałęzi drzew z nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa oraz na dysponowanie nieruchomością.

Zarządzenie Nr 68/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „PRZEBUDOWA ULICY I - GO PUŁKU UŁANÓW W SŁAWNIE”

Zarządzenie Nr 67/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawiew sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.292.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2013 r.

Zarządzenie Nr 66/13 Starosty Sławieńskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia na obszarze Powiatu Sławieńskiego pk. ,,JOD 2013"

Zarządzenie Nr 65/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Zarządzenie Nr 64/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych w 2014 roku.

Zarządzenie Nr 63/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015.

Zarządzenie Nr 62/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę soli drogowej w sezonie zimowym 2013/2014 wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Zarządzenie Nr 61/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

Zarządzenie Nr 60/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 04 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Sławnie

Zarzadzenie Nr 59/13 Starosty Slawienskiego z dnia 23 pazdziernika 2013 r. w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia odbioru koncowego inwestycji „REMONT BUDYNKU INTERNATU ZESPOLU SZKÓL MORSKICH W DARLOWIE”

Zarzadzenie Nr 58/13 Starosty Slawienskiego z dnia 18 pazdziernika 2013 r. w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia odbioru koncowego inwestycji „BUDOWA KOTLOWNI W ZESPOLE SZKÓL IM. J. H. DABROWSKIEGO W SLAWNIE”

Zarządzenie Nr 57/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Zarzadzenie Nr 56/13 Starosty Slawienskiego z dnia 14 pazdziernika 2013 r. w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia pisemnego nieograniczonego przetargu  (ofertowym) na sprzedaz drzew na pniu

Zarządzenie Nr 55/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 14 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Budowa kotłowni w Zespole Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie”

Zarządzenie Nr 54/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 11 października 2013 r. w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na remont drogi powiatowej nr 0559Z - ul. Wyspiańskiego w Darłowie.

Zarządzenie Nr 53/13 Starosty Sławieńskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiaty z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej powiatu sławieńskiego

Zarządzenie Nr 52/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Bobrowice, gmina Sławno.

Zarządzenie Nr 51/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 3 października 2013 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przebudowę lewej strony chodnika w miejscowości Rusinowo.

Zarządzenie Nr 50/13 Starosty Sławieńskiego  z dnia 3 października 2013 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na modernizację poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru gminy Sławno - etap I Sporządzenie projektu założenia osnowy.

Zarządzenie Nr 49/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 48/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 47/13 Starosty Sławieńskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 17 września 2013 r. w sprawie organizacji i działania powiatowego systemu rvykrywania i alarmowania oraz powiatowego systemu wcze§nego ostrzegania o skażeniach

Zarządzenie Nr 46/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 13 września 2013r. w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na modernizację poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru miasta Sławno i miasta Darłowo - etap I Sporządzenie projektu założenia osnowy.

Zarządzenie Nr 45/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 września 2013 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł na z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2013 r. oraz na spłatę rat przypadających w 2013 r. z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Zarządzenie Nr 44/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na „sporządzeniu numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Malechowo i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9”

Zarządzenie Nr 43 /13 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru II etapu prac geodezyjnych i kartograficznych pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb ewidencyjny Bobrowiczki w gminie Sławno”

Zarządzenie Nr 42/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 9 września 2013 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na remont drogi powiatowej nr 0559Z - ul. Wyspiańskiego w Darłowie.

Zarządzenie Nr 41/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę kotłowni w Zespole Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie.

Zarządzenie Nr 40/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na 2013-2015

Zarządzenie Nr 39/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji: ,,Remont boiska przy Zespole Szkół w Sławnie"

Zarządzenie Nr 38/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę energii cieplnej do budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Zarządzenie Nr 37/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie nr 11 miasta Darłowo.

Zarządzenie Nr 36/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na remont budynku internatu Zespołu Szkol Morskich w Darłowie.

Zarządzenie Nr 35/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniające Załącznik Nr 1, 3, 6, 13 do Zarządzenia Nr 44/12 z dnia 01 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości .

Zarządzenie Nr 34/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie Nr 33/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania i nadania regulaminu prac komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert zlożonych w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawce na rzecz Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Zarządzenie Nr 32/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Chudaczewko, gminie Postomino.

Zarządzenie Nr 31/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 05 czerwca 2013r. zmieniające Załącznik Nr 1 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych stanowiącej Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 44/12 z dnia 01 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.

Zarządzenie nr 30/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy i rowów dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego.

Zarządzenie Nr 29/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Sławieńskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 28/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa oraz na dysponowanie nieruchomością.

Zarządzenie nr 27/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 7 maja 2013 roku. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Konkursie "Laury Starosty Sławieńskiego"

Zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Sławieńskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2013 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Zarządzenie Nr 25/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 6 maja 2013r. w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na przebudowę ulicy I - go Pułku Ułanów w Sławnie.

Zarządzenie nr 24/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku. w sprawie powołania Komisji Oceny Formalnej wniosków w Konkursie "Laury Starosty Sławieńskiego"

Zarządzenie Nr 23/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sławnie

Zarządzenie Nr 22/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wycinki drzew z nieruchomości Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 21/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Powiatu Sławieńskiego.

Zarządzenie Nr 20/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na remont boiska przy Zespole Szkół w Sławnie.

Zarządzenie Nr 19/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

Zarządzenie Nr 18/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa oraz na dysponowanie nieruchomością.

Zarządzenie Nr 17/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sławnie z działalności w 2012

Zarządzenie Nr 16/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii. Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Zarządzenie Nr 15/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie powołania powiatowej komisji do przeprowadzenia I edycji Konkursu Plastycznego pod nazwą "Powiat Sławieński- mój punkt wiedzenia".

Zarządzenie Nr 14/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie powołania powiatowego komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem "Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu".

Zarządzenie Nr 13/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu.

Zarządzenie Nr 12/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powołania przedstawiciela Powiatu do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie.

Zarządzenie Nr 11/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udostępnianie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, celem budowy urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych

Zarządzenie Nr 10/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu "Laury Starosty Sławieńskiego"

Zarządzenie Nr 9/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sławnie

Zarządzenie Nr 8/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie organizacji całodobowego alarmowania członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych

Zarządzenie Nr 7/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sławnie

Zarządzenie Nr 6/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie Powiatu Sławieńskiego obowiązujących w 2013 r.

Zarządzenie Nr 5/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji: "Docieplenie pokrycia dachowego na budynku B Sławno, ul. Sempołowskiej 2a" roboty dodatkowe objęte umową 6/13 z dnia 23 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 4/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji: "Docieplenie pokrycia dachowego na budynku B Sławno, ul. Sempołowskiej 2a".

Zarządzenie Nr 3/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie powołania interdyscyplinarnego zespołu właściwego w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa związanego z organizowanymi imprezami sportowymi (meczami piłki nożnej).

Zarządzenie Nr 2/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zasad dofinansowania pracownikom Starostwa Powiatowego w Sławnie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

Zarządzenie Nr 1/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji: "Docieplenie pokrycia dachowego na budynku B Sławno, ul. Sempołowskiej 2a".
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 15:18:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2014-01-17 10:09:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki