Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

 
 
 

UCHWAŁA NR LXXXI.398.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2022 rok

UCHWAŁA NR LVI.255.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Sławieńskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za pierwsze półrocze 2021 r.

UCHWAŁA NR XII.106.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sławieńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

UCHWAŁA NR XC.491.Z.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sławieńskiego

UCHWAŁA NR XC.490.Z.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2021 r.

UCHWAŁA NR LXXII.332.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2021 rok

UCHWAŁA NR LXXII.331.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sławieńskiego

UCHWAŁA NR LXXII.330.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2021 r.

Uchwała Nr VI.4.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CC.369.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za pierwsze półrocze 2020r.

Uchwała Nr LXXXV.168.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sławieńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia 

Uchwała Nr CDII.672.2019 Składu Orzekającego Regionalnie Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2020-2030

Uchwała nr CDII.671.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2020 rok

Uchwała nr CCXCVI.542.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za pierwsze półrocze 2019 r.

Uchwała Nr CXX.196.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sławieńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia

Uchwała Nr VII.8.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CDXXXVII.763.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2019-2030

Uchwała Nr CDXXXVII.762.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2019 rok

Uchwała Nr CCCXCVII.689.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Sławieńskiego na 2018 rok

 Uchwała Nr CCCLIX.637.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Sławieńskiego na 2018 rok

Uchwała Nr LXXXIII.171.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 marca 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sławieńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Uchwała Nr XXIII.137.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecie z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Sławieńskiego na 2018 rok

Uchwała Nr XXIII.136.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecie z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżcie Powiatu Sławieńskiego na 2018 rok

Uchwała Nr XV.113.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Sławieńskiego na 2018 rok

Uchwała Nr XV.112.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecienie z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CXLII.636.Z.2017 Składu Orzekającego Regiolanej Izby Obrachunowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr CXLII.635.Z.2017 Skłądu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CXLII.634.Z.2017 Składu Orzekającego Regiolanej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2018r.

Uchwała Nr XLV.201.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia

Uchwała Nr X.78.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Sławieńskiego na 2017 rok

Uchwała Nr X.77.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej IZby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sławieńskiego.

Uchwała Nr CXXXII.590.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie opinii o możwliwości wykupu obligacji przez Powiat Sławieński.

Uchwała Nr XCIV/335/Z/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 września 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Sławieńskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku oraz o kształceniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr LXXXIV/290.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania przez Powiat Sławieński deficytu w 2016r.

Uchwała Nr LXXXIV/289.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sławieńskiego na lata 2016-2030.

Uchwała Nr IX.54.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2016r.

Uchwała Nr IX.53.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Powiatu Sławieńskiego na lata 2016-2028.

Uchwała Nr CXVII.486.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2015r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2016r.

Uchwała Nr CXVII.485.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2015r.  w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy budżetowej.

Uchwała Nr CXVII.484.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu na 2016r.

Uchwała Nr CIV.377.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 października 2015r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sławieńskiego na lata 2015-2024.

Uchwała nr XIII.63.Z.15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansownaia deficytu budżetowego, wykazanego w uchwalne budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2015 r.

Uchwała nr XIII.64.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Powiatu Sławieńskiego na lata 2015-2024.

Uchwała nr CXIII.537.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2015 r.

Uchwała Nr CXIII.536.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Powiatu w Sławnie o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024.

Uchwała Nr CXIII.535.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłużonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Sławnie na 2015r.

Uchwała Nr CXLV/420 /Z/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i prawidłowości załączonej do projektu budżetu na 2008 rok prognozy długu publicznego Powiatu Sławno

UCHWAŁA NR CXXXIII/460/Z/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 06 grudnia 2011 r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Powiatu Sławieńskiego o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2024.

UCHWAŁA NR CXXXIII/459/Z/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwosci sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2012 r.

UCHWAŁA NR CXXXIII/458/Z/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2012 rok.

Uchwała Nr XXXIX/171/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Sławieńskiego z wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała Nr VII/33/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2011 r.

Uchwała Nr CXXX/386/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Powiatu Sławieńskiego o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2024

Uchwała Nr CXXX/385/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2011 r.

Uchwała Nr CXXX/384/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sławieńskiego na 2011 rok

Uchwała Nr CXX/332/Z/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Sławnie na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Uchwała Nr CXX/333/Z/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2010 rok i prawidłowości załączonej prognozy długu publicznego Powiatu Sławno.

Uchwała Nr C/365/Z/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Sławnie na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Uchwała Nr C/364/Z/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2009 rok i prawidłowości załączonej prognozy długu publicznego Powiatu Sławno.

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 21:53:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2024-04-18 10:50:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki