Przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

164.Dostawa tuszy i tonerów wraz z transportem na rok 2014 do Starostwa Powiatowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

163.DOSTAWA TUSZY I TONERÓW WRAZ Z TRANSPORTEM NA ROK 2014 DO STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁAWNIE

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

162.Dostawa paliw płynnych w 2014 roku

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia

wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

161. Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

160. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.292.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2013 r.

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

159. Dostawa soli drogowej w sezonie zimowym 2013/2014 wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

158. Dostawa mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

157. Dostawa paliw płynnych w 2014 roku.

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

156. Dostawa soli drogowej w sezonie zimowym 2013/2014 wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

155. Dostawa oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

154. Wykonanie usług w zakresie ziomowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

153. Przebudowa lewej strony chodnika w miejscowości Rusinowo

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

152. Modernizacja poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru gminy Sławno - etap I Sporządzenie projektu założenia osnowy

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

151. Remont drogi powiatowej nr 0559Z - ul. Wyspiańskiego w Darłowie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

150. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł na z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2013 r. oraz na spłatę rat przypadających w 2013 r. z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

ogłoszenie do pobrania, zmiana ogłoszenia
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ, druga zmiana do SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

149. Modernizacja poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru miasta Sławno i miasta Darłowo - etap I Sporządzenie projektu założenia osnowy

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

148. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł na z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sławieńskiego w 2013 r. oraz na spłatę rat przypadających w 2013 r. z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

147. Remont budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia

146. Remont drogi powiatowej nr 0559Z - ul. Wyspiańskiego w Darłowie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

145.Przebudowa ulicy I - go Pułku Ułanów w Sławnie.

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

144. Budowa kotłowni w Zespole Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania, zmiana ogłoszeniazmiana ogłoszenia 2
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

143.Ubezpieczenie mienia Powiatu Sławieńskiego

ogłoszenie do pobrania, zmiana ogłoszenia
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

142. WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE DWUKROTNEGO KOSZENIA POBOCZY I ROWÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

141.Dostawa mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

140. Przebudowa ulicy I - go Pułku Ułanów w Sławnie.

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

139. Ubezpieczenie mienia Powiatu Sławieńskiego

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

138.Remont boiska przy Zespole Szkół w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

137.Dostawa mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

136.Dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

135.Sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Malechowo i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert, drugie przedłużenie
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

134.Remont boiska przy Zespole Szkół w Sławnie wraz z drenażem, oświetleniem i ogrodzeniem

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

133.Dostawa paliw płynnych w 2013 roku

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

132.Dostawa soli drogowej w sezonie zimowym 2012/2013 wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

131.Przebudowa zakrętu w pasie drogi powiatowej nr 0542Z Tyń - Sycewice w miejscowości Pieszcz

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

130.Dostawa soli drogowej w sezonie zimowym 2012/2013 wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania, zmiana ogłoszenia
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

129.Przebudowa zakrętu w pasie drogi powiatowej nr 0542Z Tyń - Sycewice w miejscowości Pieszcz

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

128.Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie - etap III - docieplenie pokrycia dachowego na budynku B

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

127.MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW - OBRĘB EWIDENCYJNY BOBROWICZKI W GMINIE SŁAWNO

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

126.MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW - OBRĘB EWIDENCYJNY BOBROWICZKI W GMINIE SŁAWNO

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

125.Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie - etap III - docieplenie pokrycia dachowego

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

124.Dostawa energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania, zmiana ogłoszenia
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

123.Sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej miasto Darłowo i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9 oraz sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej miasto Sławno i implementacji wynikowych opracowań do bazy danych systemu EWID 2007 v 7.9

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

122.Remont drogi powiatowej nr 0532Z Rusinowo - Jarosławiec - Naćmierz - Grzybno na odcinku od miejscowości Jarosławiec do miejscowości Grzybno

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

121.WYKONANIE DWUKROTNEGO KOSZENIA POBOCZY I ROWÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

120.Dostawa grysów granitowych płukanych wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

119.Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65BP3 PU/RC (K1-65MP) wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

118.Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

117.DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH W 2012 ROKU

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

116.WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

115.WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

114.Remont stalowego mostu z pokładem drewnianym przez rzekę Wieprza w miejscowości Staniewice

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

113.KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

112.Dostawa kruszywa mineralnego łamanego 0-31,5 mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

111.KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

110.Dostawa soli drogowej w sezonie zimowym 2011/2012 wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

109.SPORZĄDZENIE NUMERYCZNEGO OPRACOWANIA TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ DARŁOWO - OBSZAR WIEJSKI I IMPLEMENTACJI WYNIKOWYCH OPRACOWAŃ DO BAZY DANYCH SYSTEMU TURBOEWID V 7.9

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

108.Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Sławieńskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

107.Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Sławieńskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

106.Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

105.Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0516Z w miejscowości Kusice

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

104.SPORZĄDZENIE NUMERYCZNEGO OPRACOWANIA TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ POSTOMINO I IMPLEMENTACJI WYNIKOWYCH OPRACOWAŃ DO BAZY DANYCH SYSTEMU EWID 2007 V 7.8

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

103.Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 0538Z Królewo - Wrześnica w km 8+302

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia, drugie udzielenie zamówienia

102.Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie - etap I - wymiana instalacji centralnego ogrzewania

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

101.OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO I POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

100.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na dostawę 1000 ton kruszywa mineralnego łamanego 0-31,5 mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

99.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na dostawę grysów granitowych płukanych frakcji 2-5mm ? 400 ton i frakcji 5-8mm ? 200 ton wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania, zmiana ogłoszenia
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

98.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na dostawę 100 ton kationowej modyfikowanej emulsji asfaltowej klasy C65BP3 PU/RC (K1-65MP) wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

97.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na dostawę 200 ton mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

96.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) na wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

95.Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

94.Dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

93.Sprzątanie pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

92.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) na dostawę paliw płynnych w 2011r.

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

91.Dostawa sprzętu komputerowego do obsługi e-urzędu

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

90.Dostawa oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

89.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0532Z na odcinku St. Kraków-Grzybno. 

ogłoszenie do pobrania, zmiana ogłoszenia
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

88.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) na wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonach zimowych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013:

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

87.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) na dostawę 300 ton soli drogowej wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

86.Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Morskich w Darłowie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

85.Konwersja do systemu EWID2007 istniejących danych opisowych i graficznych oraz sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej dla gminy wiejskiej Sławno

ogłoszenie do pobrania, zmiana ogłoszenia
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

84.Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Morskich w Darłowie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

83.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na dostawę 100 ton mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

82.Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0517 Z Święcianowo - Paprotki

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

81.Dostawa sprzętu komputerowego oraz biurowego do Starostwa Powiatowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania, zmiana ogłoszenia
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

80.Przeprowadzenie prac budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej oraz izolacją cieplną poddaszy i stropu nad pawilonem w Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

79.Założenie i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy dla wybranych obrębów gminy wiejskiej Sławno

ogłoszenie do pobrania, zmiana ogłoszenia
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

78.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza II przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na remont drogi powiatowej nr 0505 Z Stary Jarosław ? Nowy Jarosław w km 0+000 do 2+300

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

77.Dostawa sprzętu biurowego oraz komputerowego do Starostwa Powiatowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

76.Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0516 Z w m. Kusice

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

75.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na remont drogi powiatowej nr 0505 Z Stary Jarosław ? Nowy Jarosław w km 0+000 do 2+300

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

74.Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania, zmiana ogłoszenia, druga zmiana ogłoszenia
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

73.Przebudowa dróg powiatowych nr 0520 Z i 0521 Z polegający na budowie chodników, zjazdów i zatoki autobusowej w m. Smardzewo

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

72.Przebudowa mostu JNI 06240031 przez rzekę Moszczenicę w ciągu drogi powiatowej nr 0510 Z Słowino - Boleszewo w km 9+666

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

71.Budowa chodników w miejscowościach: Rusko, Pęciszewko i Jeżyce wzdłuż drogi powiatowej nr 0511Z Rusko - Malechowo

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

70.Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

69.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0532 Z w m. Wszędzień

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

68.Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

67.Przebudowa drogi powiatowej nr 0400Z Niemica - Laski na odcinku 5,6 km

ogłoszenie do pobrania, zmiana ogłoszenia
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

66.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0400Z Niemica - Laski na odcinku 5,6 km

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

65.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na dostawę 375 ton grysu bazaltowego frakcji 2-5mm i 175 ton grysu bazaltowego frakcji 5-8mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

64.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na dostawę 80 ton kationowej modyfikowanej emulsji asfaltowej klasy K1-65MP wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

63.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na dostawę 150 ton mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

62.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na dostawę 1300 ton kruszywa mineralnego łamanego 0-31,5mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

61.Przetarg nieograniczony na dostawę 200 ton soli drogowej wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie.

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

60.Przeprowadzenie kontroli technicznej prac geodezyjnych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego na terenie powiatu sławieńskiego

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

59.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) na dostawę paliw płynnych w 2010r.

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

58.Przetarg na dostawę paliw płynnych w 2010r.

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania, drugi wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

57.Świadczenie usługi dozoru oraz ochrony obiektów stanowiących mienie Powiatu Sławieńskiego, budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz boiska sportowego Orlik przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

56.Dostawa wyposażenia do pomieszczeń dla dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

55.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) na wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

54.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0511Z Rusko - Malechowo

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

53.Remont chodników, zjazdów, wykonanie miejsc postojowych oraz przebudowa oświetlenia drogowego kolidującego z projektowanymi zatokami postojowymi przy ul. Żeromskiego w Darłowie.

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

52.Przebudowa drogi powiatowej nr 0511Z Rusko - Malechowo

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

51.Przekształcenie pomieszczeń biurowych na pomieszczenia dla dzieci

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

50.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) na dostawę 200 ton soli drogowej wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

49.Remont nawierzchni betonowej placu przy Zespole Szkół w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

48.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) na wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania, drugi wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

47.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo - Żukowo - Łętowo

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

46.Przebudowa części przyziemia i piętra budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie ze zmianą sposobu użytkowania na biura Starostwa Powiatowego i Powiatowego Biura Pracy - Etap I

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

45.Przebudowa dróg powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo - Żukowo - Łętowo

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

44.Przebudowa części przyziemia i piętra budynku internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie ze zmianą sposobu użytkowania na biura Starostwa Powiatowego i Powiatowego Biura Pracy - Etap I

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

43.Opracowanie powiatowego programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją i programami gminnymi

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

42.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na przebudowę wiaduktu JNI 06240036 w ciągu drogi powiatowej nr 0539 Z Wilkowice - Radosław w km 4+771

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania, drugi wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

41.Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Szpitala Powiatowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

40.Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznych (projekt budowlany i wykonawczy)

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

39.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na dostawę 350 ton grysu granitowego frakcji 2-5mm i 150 ton grysu granitowego frakcji 5-8mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

38.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na dostawę 150 ton mieszanki mineralno asfaltowej na gorąco

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

37.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na dostawę 100 ton kationowej modyfikowanej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

36.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na dostawę 1000 ton kruszywa mineralnego łamanego 0-31,5mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

35.Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na dostawę 150 ton mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

34.Przebudowa ulicy Lotników Morskich w Darłowie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

33.Przetarg na dostawę paliw płynnych w 2009r.

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

32.Dostawa 150 ton soli drogowej mieszankowej gat. DR wzbogaconej w antyzbrylacz wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie przy ul. Polanowskiej 44a

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

31.Wykonanie usług geodezyjnych

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

30.Remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Sławnie - Etap I Numer ogłoszenia: 258417 - 2008; data zamieszczenia: 09.10.2008

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

29.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) na wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009:

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

28.Remont części pomieszczeń budynku internatu Zespołu Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

27.Wykonanie utwardzenia pobocza na drodze powiatowej nr 0526Z odc. Barzowice - Rusinowo na dł. 3,17km

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

26.Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach w powiecie sławieńskim

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

25.Wykonanie dokumentacji technicznych (projekt budowlany i wykonawczy).

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

24.Wykonanie instalacji elektrycznej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania, drugi wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

23.Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczenia kotłowni na gabinet terapeutyczny Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławnie.

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

22.Wykonanie instalacji elektrycznej w Pogotowiu Opiekuńczym w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

21.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na remont kapitalny wiaduktu JNI 06240028 w ciągu drogi powiatowej nr 0534 Z Górsko ? Postomino w km 4+793

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

20.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na przebudowę drogi powiatowej nr 0513 Z Glęźnowo ? Dobiesław w km 2+200 do 2+913

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

19.Znakowanie ruchomych obiektów zabytkowych w powiecie sławieńskim

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

18.Wykonanie kompleksu boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

17.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na dostawę znaków drogowych wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

16.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na dostawę 1750 m rur stalowych ocynkowanych wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

15.Obsługa bankowa budżetu Powiatu Sławieńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

14.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na dostawę 300 ton masy mineralno-asfaltowej na gorąco

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

13.Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą, odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa istniejących miejsc postojowych przy Starostwie Powiatowym w Sławnie i budowa chodnika

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

12.Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na przebudowe drogi powiatowej nr 0541 Z w m. Sławsko na odcinku 530 m.

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

11.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na dostawę 450 ton grysu bazaltowego frakcji 2-5mm i 250 ton grysu bazaltowego frakcji 5-8mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

10.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na dostawę 150 ton emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K-1 65 wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

9.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na dostawę 1000 ton kruszywa mineralnego 0-31,5 mm wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

8.Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie ul. Sempołowskiej 2A tel. 0 59 810 64 87 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na dostawę 150 ton mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno wraz z transportem na plac składowy do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

7.Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na dostawę 150 ton soli drogowej wraz z transportem na plac składowy do Obwodu Drogowego w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

6.Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na dostawę paliw płynnych w 2008r.

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

5.Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego z odprowadzeniem wód deszczowych do kanalizacji miejskiej w Pogotowiu Opiekuńczym w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

4.Przetarg nieograniczony na dostawę oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

3.Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

2.Sławno: Remont sali sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia

1.Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na wykonanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy) na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 0511 Z Rusko – Malechowo w km 0+000 do km 13+300

ogłoszenie do pobrania
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wyjaśnienia i zmiany SIWZ
przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
wynik postępowania
odwołania
udzielenie zamówienia
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-29 23:19:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2015-05-15 15:11:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki