Informacja o umieszczeniu wykazu nieruchomości 14.05.2015r.

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.518 ze zm.), 

„ Zarząd Powiatu w Sławnie  informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul Sempołowskiej 2a oraz na stronie internetowej www.powiatslawno.pl na okres 21 dni zamieszczony został wykaz  nieruchomości stanowiącej  własność  Gminy Miasto Sławno, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sławieńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 795/16 o powierzchni 0,7181ha,  położonej w obrębie 0002 miasta Sławno przy ulicy Chełmońskiego 30, objętych księgą wieczystą Kw KO1E/00014427/8, przeznaczonej  do oddania w użytkowanie na okres kolejnych 12 lat, dotychczasowemu użytkownikowi.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkowski Paweł
(2015-05-14 10:55:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2015-05-14 10:56:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki