☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Sławieńskiego do przedstawienia własnych propozycji zadań publicznych, wspieranych przez Powiat Sławieński w 2016 roku.

Powyższe związane jest z przygotowywanym projektem Rocznego Programu Współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 i dotyczy planowania priorytetowych zadań publicznych w poszczególnych obszarach określonych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.).

Opinie i wnioski należy składać 

na piśmie w Starostwie Powiatowym w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

lub elektronicznie na adres email: starosta@powiatslawno.pl

w terminie od 07-10-2015 r. do 13-10-2015 r.

Zgodnie § 6 Uchwały Nr XLI/III/315/10 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, opinie, uwagi i stanowiska zaprezentowane w trakcie konsultacji są przedstawiane Zarządowi Powiatu w Sławnie wraz z projektem aktu prawa miejscowego.

 osoba do kontaktu:

Katarzyna Kasiak- Podinspektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego tel. 059-810-64-29

Załączniki do pobrania od 07.10.2015 r.:

1. Zgłoszenie propozycji zadań publicznych

2. Projekt „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.”

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Szynkowski
(2015-10-01 11:54:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Szynkowski
(2015-10-07 12:00:14)
 
liczba odwiedzin: 4647494

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X