Informacja o umieszczeniu wykazu nieruchomości 07.12.2017r.

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Z 2016r. Poz. 2147 ze zm.) Starosta Sławieński informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Sempołowskiej 2a w Sławnie oraz na stronie internetowej www.bip.powiatslawno.pl, www.powiatslawno.pl na okres 21 dni zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwaa, położonej w gminie Malechowo, obrębie Ostrowiec, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 354/1 o powierzchni 1,2864ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00114212/5, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz gminy Malechowo.

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkowski Paweł
(2017-12-07 12:38:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2017-12-07 12:38:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki