Informacja o umieszczeniu wykazu nieruchomości 24.07.2018r.

 

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Z 2018 poz. 121 ze zm.), Starosta Sławieński informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Sempołowskiej 2a w Sławnie oraz na stronie internetowej www.bip.powiatslawno.pl, www.powiatslawno.pl na okres 21 dni zamieszczony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w obrębie 0001 Darłowo, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1/1 o pow. 0,0100ha, ujętej w księdze wieczystej nr KO1K/00089066/1, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Oddziału Morskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Gdyni.

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkowski Paweł
(2018-07-24 11:21:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2018-07-24 11:31:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki