Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Konsultacje
Rocznego Programu Współpracy Powiatu Sławieńskiego
z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Sławieńskiego do przedstawienia własnych propozycji zadań publicznych, wspieranych przez Powiat Sławieński w 2020 roku.
Powyższe związane jest z przygotowywanym projektem Rocznego Programu Współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 i dotyczy planowania priorytetowych zadań publicznych w poszczególnych obszarach określonych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 688z późn. zm.).

Opinie i wnioski należy składać
 na piśmie w Starostwie Powiatowym w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno
lub elektronicznie na adres email: starosta@powiatslawno.pl
w terminie od 7.10.2019r. do 14.10.2019r.

Załączniki:
1. Druk zgłoszenia propozycji zadań publicznych
2. Projekt „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020r.”


Dokumenty w wersji papierowej można otrzymać na Biurze Obsługi Interesanta.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkowski Paweł
(2019-09-26 10:11:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2019-09-26 10:35:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki