☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZGŁOSZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2021

Zestawienie zgłoszeń obiektów budowlanych - 2021

L.p.

Nr ewidencyjny zgłoszenia

Data wpływu

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Adres projektowanego obiektu budowlanego

Opis projektowanego obiektu budowlanego

Sposób i data załatwienia

Uwagi

Brak wniesienia sprzeciwu

Wniesienie sprzeciwu

1

BS.6743.34.2021.IV

19.01.2021

Gmina Postomino

działka nr 27, 112, obręb Postomino, gmina Postomino

budowa sieci wodociągowej 90PE

23.02.2021

 

 

2 BS.6743.71.2021.X 02.02.2021 MPGK Sp. z o. o. w Darłowie działka nr 30/6, 31/3, 31/2, 31/1, 36, 28, 19, 18, 16/2, 16/1, 15, 2, 1, obręb 16, działka nr 14/11, obręb 13, Darłowo budowa magistrali i sieci wodociągowej w miejscowości Darłowo 10.02.2021    
3 BS.6743.84.2021.IV 08.02.2021 Energa Oświetlenie
Sp. z o.o.
działka nr 206, obręb Bylica, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV      
4 BS.6743.85.2021.IV 08.02.2021 Energa Oświetlenie
Sp. z o.o.
działka nr 30/1, 94, obręb Pałowo, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV 26.03.2021    
5 BS.6743.86.2021.IV 08.02.2021 Energa Oświetlenie
Sp. z o.o.
działka nr 265, obręb Postomino, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV 26.03.2021    
6 BS.6743.87.2021.IV 08.02.2021 Energa Oświetlenie
Sp. z o.o.
działka nr 2/2, 233, obręb Łącko, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV 19.03.2021    
7 BS.6743.88.2021.IV 08.02.2021 Energa Oświetlenie
Sp. z o.o.
działka nr 377, obręb Postomino, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV 19.03.2021    
8 BS.6743.89.2021.IV 08.02.2021 Energa Oświetlenie
Sp. z o.o.
działka nr 147, obręb Pieńkowo, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV 19.03.2021    
9 BS.6743.90.2021.IV 08.02.2021 Energa Oświetlenie
Sp. z o.o.
działka nr 192, 193, obręb Jezierzany, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV 19.03.2021    
10 BS.6743.91.2021.IV 08.02.2021 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. działka nr 223, obręb Postomino, gmina Postomino budowa sieci wodociągowej D90PE 22.02.2021    
11 BS.6743.93.2021.II 08.02.2021 Rafał Kiełbasa działka nr 972, obręb 0003, Sławno rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej      
12 BS.6743.101.2021.IV 10.02.2021 Andrzej Safander działka nr 163/6, obręb Łącko, gmina Postomino budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      
13 BS.6743.115.2021.IX 16.02.2021 Gmina Sławno działka nr 134, 56, obręb Warszkowo, gmina Sławno budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV      
14 BS.6743.116.2021.IX 16.02.2021 Gmina Sławno działka nr 301, 302, 305, 124, obręb Bobrowice, gmina Sławno budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV      
15 BS.6743.117.2021.IX 16.02.2021 Gmina Sławno działka nr 49, obręb Tychowo, gmina Sławno budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV      
16 BS.6743.118.2021.IX 16.02.2021 Gmina Sławno działka nr 81, 113, obręb Kwasowo, gmina Sławno budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV      
17 BS.6743.119.2021.IX 16.02.2021 Gmina Sławno działka nr 723, 1264, obręb Warszkowo, gmina Sławno budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV      
18 BS.6743.122.2021.X 17.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
działka nr 3/3, 3/111, obręb 7, Darłowo budowa gazociągu śr/c PE de63 za przyłączami gazu 05.03.2021    
19 BS.6743.127.2021.IV 18.02.2021 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 242/16, obręb Jarosławiec, działka nr 41, 1/40, obręb Jezierzany, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV 26.03.2021    
20 BS.6743.181.2021.II 04.03.2021 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 85, obręb Boryszewo, gmina Darłowo budowa sieci oświetlenia drogowego w m. Boryszewo, gmina Darłowo 20.04.2021    
21 BS.6743.192.2021.X 05.03.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie działka nr 73/17, 78/9, 77/14, 77/13, 77/12, 77/11, 72/2, 84/51, 108, 84/52, 84/44, 84/54, 84/40, 71, 84/38, 84/36, 85/2, 86/2, 87/1, 89/1, 90/1, 91/3, obręb 11, Darłowo budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 17 RC de 125 i 90 mm oraz z rur PE100 SDR 11 RC de 63mm o długości 2960 mb 18.03.2021    
22 BS.6743.218.2021.II 12.03.2021 Energa Operator S.A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 45, 1, 34, 33, 16, 1028, 125, 128, 1029/5, obręb 0002, Sławno budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV w obrębie ulic Kosynierów, Traugutta, Polnej, Ogrodowej w m. Sławno 19.04.2021    
23 BS.6743.251.2021.IX 22.03.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie działka nr 114/4, 114/5, obręb 0001, Sławno budowa sieci gazowej n/c PE de 110mm 12.04.2021    
24 BS.6743.252.2021.IV 22.03.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie działka nr 525, 648/16, 1108/29, 649/2, 1099/21, obręb 0003, Sławno budowa sieci gazowej n/c PE de 110mm 12.04.2021    
25 BS.6743.269.2021.IV 24.03.2021 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 118, 106, Pałowo, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV 08.04.2021    
26 BS.6743.270.2021.IV 24.03.2021 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 158, obręb Rusinowo, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV      
27 BS.6743.285.2021.IV 29.03.2021 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 117, 119/2, 120 obręb Tyń, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogi      
28 BS.6743.310.2021.II 8.04.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie działka nr 143, 147, 144/21, 309/43, 309/45, 309/46, 309/33, obręb 0002, Sławno budowa gazociągu śr/c PE de63 za przyłączami gazu PE de32      
29 BS.6743.334.2021.IV 16.04.2021 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 146, 35/2, obręb Wszedzień, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV      
30 BS.6743.342.2021.IX 19.04.2021 MPGK Sp. z o. o. w Darłowie działka nr 14, obręb 14, Darłowo budowa sieci wodociągowej PE DN 125      
31 BS.6743.380.2021.IX 27.04.2021 Ewa i Radosław Just działka nr 306/2, 312, 73, obręb Kopań, gmina Darłowo budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem 13.07.2021    
32 BS.6743.382.2021.IV 27.04.2021 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 218, 233, obręb Chudaczewo, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV      
33 BS.6743.383.2021.IV 27.04.2021 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 72, obręb Staniewice, gmina Darłowo budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV      
34 BS.6743.407.2021.IV 4.05.2021 Energa Oświetlene Sp. z o.o. działka nr 142, 146, 173, obreb Wszedzień, gmina Postomino. budowa sieci elektroenergetycznej 04, kV      
35 BS.6743.444.2021.X 13.05.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie działka nr 2/13, 11/5, 10/94, 10/92, 10/87, obręb 0003, Darłowo budowa gazociągu śr/c PE de63 za przyłączem PE de32 i punktem redukcyjno-pomiarowym Q-40m3/h      
36 BS.6743.461.2021.X 18.05.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie działka nr 12/1, 2/13, 13, obręb 3, Darłowo budowa gazociągu śr/c PE de63 za przyłączem PE de32      
37 BS.6743.486.2021.IV 27.05.2021 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 109, 314, obręb Staniewice, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 0,23 kV      
38 BS.6743.499.2021.X 7.06.2021 Krzysztof Mieszczanek działka nr 8/69, obręb 7, Darłowo budowa sieci wodociągowej 25.06.2021    
39 BS.6743.502.2021.IV 7.06.2021 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 207, 206, 155, 156, obręb Bylica, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV      
40 BS.6743.501.2021.IV 7.06.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie działka nr 22/11, 21/5, 16/13, 64/4, 64/1, 64/3, 65, 66/3, 66/4, 85, 13/15, 13/61, 15/9, 118, 17/1, 19/3, 19/1, obręb 13, Darłowo budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE100 RC SDR17 DN 160, 110 wraz z przyłączami      
41 BS.6743.510.2021.IV 9.06.2021 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 225, 291, obręb Staniewice, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV      
42 BS.6743.517.2021.IX 15.06.2021 Gmina Sławno działka nr 168, 147, 108/3, 108/2, 109/1, obręb Warszkowo, gmina Sławno rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 13.07.2021    
43 BS.6743.518.2021.IX 15.06.2021 Gmina Sławno działka nr 94/1, 198, obręb Tychowo, gmina Sławno przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 13.07.2021    
44 BS.6743.548.2021.X 23.06.2021 MPGK Sp. z o. o. w Darłowie działka nr 385, 389, 386, 371, 372, 373, 1/78, 362, 1/84, obręb 2, Darłowo budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do granicy działek, kanalizacji sanitarnej tłocznej i kanalizacji grawitacyjnej deszczowej przy ul. Łososiowej oraz likwidacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 09.08.2021    
45 BS.6743.549.2021.X 23.06.2021 MPGK Sp. z o. o. w Darłowie działka nr 190/2, 201/23, 199/11, obręb 13, Darłowo budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych w miejscowości Darłowo      
46 BS.6743.550.2021.I 24.06.2021 Adam Laskowski działka nr 171/1, 171/2, obręb Rusinowo, gmina Postomino budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego     Wycofano wniosek z dniem 09.07.2021r.
47 BS.6743.571.2021.IV 29.06.2021 Gmina Postomino działka nr 68/1, 67, 25/2, obręb Rusinowo, działka nr 24/4, 11, obręb Jarosławiec, gmina Postomino budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z m. Rusinowo do m. Jarosławiec – Etap II 16.07.2021    
48 BS.6743.661.2021.IV 02.08.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie działka nr 793/1, obręb 0002, działka nr 10/2, 11/24, obręb  0003, Sławno budowa sieci gazowej n/c PE de 110mm długości L=602,05m budowa w wykopie otwartym oraz metodą bezwykopową – przecisk 17.09.2021    
49 BS.6743.666.2021.IX 03.08.2021 Grzegorz Dąbrowski działka nr 132, obręb Paproty-Paprotki, gmina Malechowo budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego jako I etap budowy nowego siedliska rolniczego 09.09.2021    
50 BS.6743.684.2021.X 05.08.2021 ABIS AD Sp. z o. o. Działka 16/48, 16/20, 280, obręb Kopań, gmina Darłowo budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem 09.08.2021    
51 BS.6743.686.2021.V 6.08.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie działka nr 8, 3/27, 3/49, 3/35, 3/22, obręb Drozdowo, gmina Darłowo budowa gazociągu średniego ciśnienia DE 63PE 100RC SDR11 w Drozdowie 11.08.2021    
52 BS.6743.690.2021.X 09.08.2021 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 72, obręb Kanin, gmina Postomino przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego o napięciu znamionowym 0,4 kV 12.08.2021    
53 BS.6743.703.2021.II 11.08.2021 Maria Włodek działka nr 194/1, obręb Kopań, gmina Darłowo rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      
54 BS.6743.729.2021.X 23.08.2021 Gmina Postomino działka nr 55/2, 424/1, 425/1, 62/1, 68/2, obręb Rusinowo, gmina Postomino budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z m. Rusinowo do m. Jarosławiec – Etap I 26.08.2021    
55 BS.6743.741.2021.V 26.08.2021 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 169, 154/4, 168, obręb Pieńkowo, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV 30.08.2021    
56 BS.6743.749.2021.IX 27.08.2021 Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działka nr 90/1, obręb Rzyszczewo, gmina Sławno przebudowa sieci wodociągowej na odcinku długości ok. 45m      
57 BS.6743.755.2021.X 1.09.2021 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 218, 220/1, obręb Chudaczewo, gmina Postomino działka nr 218, 220/1, obręb Chudaczewo, gmina Postomino 04.10.2021    
58 BS.6743.794.2021.X 17.09.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie działka nr 69/114, 69/156, 69/127, obręb Rusinowo, gmina Postomino budowa gazociągu śr/c PE de63 z przyłączem gazu PE de32      
59 BS.6743.795.2021.IX 17.09.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie działka nr 54/1, 55/2, 59, 48/1, 48/2, obręb 8, Darłowo budowa gazociągu śr/c PE de63 z przyłączem gazu PE de 32      
60 BS.6743.796.2021.X 17.09.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. działka nr 76, 81, 97, obręb Barzowice, gmina Darłowo budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Barzowice, gmina Darłowo 06.10.2021    
61 BS.6743.828.2021.IX 28.09.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie działka nr 6/1, obręb 7, działka nr 2, 8/3, 8/4, 8/5, obręb 8, Darłowo budowa gazociągu śr/c DE 90 PE 100 RC SDR 17 wraz z przyłączem ś/c DE 32 zasilającym działki 8/3, 8/4 29.10.2021    
62 BS.6743.845.2021.X 05.10.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. działka nr 151/8, 151/7, 458/10, obręb Jarosławiec, gmina Postomino budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 11.10.2021    
63 BS.6743.880.2021.II 18.10.2021 Tomasz Karliński działka nr 143/1, obręb 0001, Sławno budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 01.12.2021    
64 BS.6743.885.2021.IX 20.10.2021 Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie działka nr 43/6, 42/9, 42/11, 58/3, 59/6, 58/11, obręb 16, Darłowo budowa sieci kablowej 0,4 kV w m. Darłowo, ul. Krzysztofa Komedy      
65 BS.6743.894.2021.X 21.10.2021 Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie działka nr 114, 37/2, 112/1, 112/2, 112/3, obręb Nacmierz, gmina Postomino budowa linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 121/1, 112/2, 112/3 w miejscowości Nacmierz w gminie Postomino 25.10.2021    
66 BS.6743.910.2021.IX 29.10.2021 MPGK Sp. z o. o. w Darłowie działka nr 112/32, obręb 14, Darłowo budowa sieci wodociągowej z przyłączami 17.11.2021    
67 BS.6743.917.2021.IX 2.11.2021 Jarosław Wroński działka nr 13/1, 13/2, 21/22, 21/23, 21/1, 21/22, 21/21, 21/2, 21/20, 21/19, 21/18, 21/17, 21/16, 21/15, 21/14, 21/13, 21/12, 21/11, 21/10, 21/9, 21/8, 21/7, 21/6, 21/5, 21/4, 21/3, 21/2, obręb 8, Darłowo budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej i Bajkowej wraz z przyłączami 17.02.2022    
68 BS.6743.927.2021.IX 08.11.2021
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
działki nr 321, 320, 133/16, 306/3, obręb Kopań, gmina Darłowo budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 RC de 63 mm o łącznej długości L=2094,5 mb 08.12.2021    
69 BS.6743.946.2021.X 15.11.2021 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.  działka nr 1111/6, 1111/5, 776/5, 776/4, 343, 299, obręb 0003, Sławno rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławno 24.11.2021    
70 BS.6743.959.2021.X 19.11.2021 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. działka nr 14, 249/6, obręb Rusinowo, gmina Postomino rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusinowo 24.11.2021    
71 BS.6743.966.2021.VIII 25.11.2021 Energa Operator S. A. Oddział w Koszalinie działka nr 105, 102, 138, 191/1, 191/2, 191/15, 191/17, obręb Barzowice, gmina Darłowo budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi w miejscowości Barzowice 03.12.2021    
72 BS.6743.978.2021.X 2.12.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. działka nr 318, 305, obręb Jarosławiec, gmina Postomino budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 03.12.2021    
73 BS.6743.988.2021.IX 6.12.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie działka nr 190/2, 201/23, 201/3, 201/5, 201/7, obręb 13, Darłowo budowa gazociągu śr/c PE de90, de63 z przyłączami gazu PE de32 14.12.2021    
74 BS.6743.989.2021.IX 6.12.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie działka nr 54/1, 59, 48/1, 48/2, obręb 8, Darłowo budowa gazociągu śr/c PE de63 z przyłączem gazu PE de 32 14.12.2021    
75 BS.6743.1003.2021.VIII 13.12.2021 Energa Operator S. A. Oddział w Koszalinie działka nr 84, 244/1, 262, 458/5, 458/4, 483, 482, 480, obręb Wrześnica, gmina Sławno przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV wraz z linią napowietrzną oświetlenia drogowego 0,4 kV      

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkowski Paweł
(2021-01-21 08:58:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Włoszek Grzegorz
(2022-02-18 12:20:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 761039