☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenia wykonania robót budowlanych 2021

Zgłoszenia wykonania robót budowlanych - 2021

Informacja o:
1. zgłoszeniu wykonania robót budowlanych, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 z późn. zm. - wersja od 19 września 2020r.) – przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany
2. zgłoszeniu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia  07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 z późn. zm. - wersja od 19 września 2020r.)  - instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo Budowlane organ administracji architektoniczno-budowlanej informację zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni.

 

Lp Nr  ewidencyjny zgłoszenia Data zgłoszenia Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres inwestycji Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Uwagi
1. BS.6743.5.2021.VIII 05.01.2021 Jolanta Chaborska działka nr 37/2, obręb 13, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu      
2. BS.6743.20.2021.VIII 14.01.2021 Aleksandra Ignaczak działka nr 37/4, obręb 13, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu   Bez sprzeciwu z dniem 21.01.2021  
3. BS.6743.21.2021.VIII 14.01.2021 Lidia Perżyło działka nr 505/3, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu   Bez sprzeciwu z dniem 22.01.2021  
4. BS.6743.22.2021.IV 14.01.2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże" działka nr 1371/1, 1371/2, obręb 0002, Sławno budowa wewnętrznej instalacji gazu   Bez sprzeciwu z dniem 29.01.2021  
5. BS.6743.24.2021.VIII 15.01.2021 Tadeusz Lewandowski działka nr 187, obręb 13, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu   Bez sprzeciwu z dniem 21.01.2021  
6. BS.6743.25.2021.VIII 15.01.2021 Genowefa Szewczyk działka nr 22/1, obręb 13, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu   Bez sprzeciwu z dniem 21.01.2021  
7. BS.6743.26.2021.II 15.01.2021 F.W. Woźniak Stanisław Woźniak działka nr 280, obręb Bobolin, gmina Darłowo budowa zewnętrznej instalacji gazu   Bez sprzeciwu z dniem 04.02.2021  
8. BS.6743.38.2021.VIII 20.01.2021 Jerzy Maciąg działka nr 63, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu   Bez sprzeciwu z dniem 22.01.2021  
9. BS.6743.54.2021.X 26.01.2021 Elżbieta Śmidowicz działka nr 380, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu   Bez sprzeciwu z dniem 04.02.2021  
10. BS.6743.55.2021.X 26.01.2021 Daria Niklas działka nr 408/1, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu   Bez sprzeciwu z dniem 04.02.2021  
11. BS.6743.72.2021.X 03.02.2021 Leokadia Kroneberg działka nr 355/1, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu   Bez sprzeciwu z dniem 08.02.2021  
12. BS.6743.78.2021.X 05.02.2021 Maria Kuchta działka nr 22/2, obręb 12, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazowej trzech lokali mieszkalnych i jednego lokalu usługowego   Bez sprzeciwu z dniem 10.02.2021  
13. BS.6743.79.2021.X 05.02.2021 Krzysztof Wasiuk działka nr 82, obręb 2, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu   Bez sprzeciwu z dniem 10.02.2021  
14. BS.6743.103.2021.X 11.02.2021 Aniela Bronisz działka nr 132, obręb 14, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym   Bez sprzeciwu z dniem 03.03.2021  
15. BS.6743.123.2021.X 18.02.2021 Ewelina Gawlas działka nr 409/4, 411/3, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnymi   Bez sprzeciwu z dniem 10.03.2021  
16. BS.6743.139.2021.X 22.02.2021 Eugeniusz Borecki działka nr 284, obręb 2, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Bez sprzeciwu z dniem 10.03.2021  
17. BS.6743.140.2021.X 23.02.2021 Beata Sadowik działka nr 276, obręb 14, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Bez sprzeciwu z dniem 10.03.2021  
18. BS.6743.141.2021.X 23.02.2021 Łukasz Grabowski działka nr 14/2, obręb 10, Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Bez sprzeciwu z dniem 10.03.2021  
19. BS.6743.147.2021.II 23.02.2021 Celina Zborowska działka nr 108/1, obręb Rusko, gmina Darłowo budowa wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Bez sprzeciwu z dniem 05.03.2021  
20. BS.6743.157.2021.X 25.02.2021 Rafał Rojek działka nr 104, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Bez sprzeciwu z dniem 10.03.2021  
21. BS.6743.161.2019.IV 26.02.2021 Grzegorz Fortuna działka nr 708, obręb 0002, Sławno

budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku

  Bez sprzeciwu z dniem 07.04.2021  
22. BS.6743.170.2021.IX 01.03.2021 Alicja Werwińska działka nr 548, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Bez sprzeciwu z dniem 08.004.2021  
23. BS.6743.171.2021.IX 01.03.2021 Ewa Pawlaczyk działka nr 22/1, obręb 13, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym   Bez sprzeciwu z dniem 26.03.2021  
24. BS.6743.172.2021.IX 01.03.2021 Magdalena Kubarek-Rutkowska działka nr 189, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym   Bez sprzeciwu z dniem 25.03.2021  
25. BS.6743.178.2021.IX 03.03.2021 Mateusz Nowak działka nr 69, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Bez sprzeciwu z dniem 07.04.2021  
26. BS.6743.179.2021.IX 03.03.2021 Stanisław Rabacki działka nr 23/1, obręb 13, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w lokalu mieszkalnym   Bez sprzeciwu z dniem 07.04.2021  
27. BS.6743.183.2021.IX 04.03.2021 Barbara Szczerbiak działka nr 37/4, obręb 13, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym   Bez sprzeciwu z dniem 19.04.2021  
28. BS.6743.198.2021.IX 08.03.2021 Janusz Sołtysiak działka nr 36/1, obręb 13, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Bez sprzeciwu z dniem 31.03.2021  
29. BS.6743.206.2021.IV 09.03.2021 Jadwiga Gorczyca działka nr 87/11, obręb 0002, Sławno budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
30. BS.6743.209.2021.IV 11.03.2021 Łukasz Serafin działka nr 25/2, obręb Marszewo, gmina Postomino budowa instalacji zbiornika na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
31. BS.6743.210.2021.IV 11.03.2021 Łukasz Serafin działka nr 25/2, obręb Marszewo, gmina Postomino budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Bez sprzeciwu z dniem 26.04.2021  
32. BS.6743.211.2021.II 11.03.2021 Mirosław Czarnecki działka nr 95, obręb Rusko, gmina Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Bez sprzeciwu z dniem 02.04.2021  
33. BS.6743.212.2021.II 11.03.2021 Sławomir Biliński działka nr 22/2, obręb Dąbki, gmina Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Bez sprzeciwu z dniem 30.03.2021  
34. BS.6743.223.2021.IV 15.03.2021 Barbara Ochmańska działka nr 283, obręb 0002, Sławno budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 22.04.2021  
35. BS.6743.224.2021.IX 15.03.2021 Janina Małecka działka nr 39, obręb 11, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w lokalu mieszkalnym   Bez sprzeciwu z dniem 22.04.2021  
36. BS.6743.225.2021.IX 15.03.2021 Jacek Roman działka nr 186, obręb 14, Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Bez sprzeciwu z dniem 08.04.2021  
37. BS.6743.229.2021.IX 16.03.2021 Krystyna Paruzel działka nr 75, obręb 14, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w lokalu mieszkalnym      
38. BS.6743.230.2021.IX 16.03.2021 Olivier Leppert działka nr 383, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w lokalu mieszkalnym      
39. BS.6743.231.2021.IX 16.03.2021 Krzysztof Marchewka działka nr 465, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w lokalu mieszkalnym   Bez sprzeciwu z dniem 20.04.2021  
40. BS.6743.249.2021.IX 19.03.2021 Szczepan Stachowiak działka nr 10/3, obręb 13, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w lokalu mieszkalnym   Bez sprzeciwu z dniem 14.04.2021  
41. BS.6743.253.2021.IX 22.03.2021 Maria Motyl działka nr 481/1, 482, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w lokalu mieszkalnym   Bez sprzeciwu z dniem 15.04.2021  
42. BS.6743.281.2021.X 29.03.2021 Marzena Madej działka nr 30, obręb 13, Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Bez sprzeciwu z dniem 07.04.2021  
43. BS.6743.289.2021.IX 30.03.2021 Magdalena Hinz działka nr 143, obręb 12, Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Bez sprzeciwu z dniem 14.04.2021  
44. BS.6743.290.2021.IV 30.03.2021 Nadleśnictwo Sławno działka nr 109/17, obręb 0003, Sławno wykonanie instalacji gazowej w istniejącym budynku administracyjnym z podłączeniem kotła gazowego kondensacyjnego o mocy do 50kW   Bez sprzeciwu z dniem 26.04.2021  
45. BS.6743.294.2021.II 1.04.2021 Iwona Kozłowska działka nr 63/6, obręb Rusko, gmina Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
46. BS.6743.296.2021.IX 1.04.2021 Patryk Sukuła działka nr 437, obręb 2, Sławno budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Bez sprzeciwu z dniem 14.04.2021  
47. BS.6743.311.2021.II 9.04.2021 Edward Smardzewski działka nr 103, obręb Rusko, gmina Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
48. BS.6743.316.2021.II 13.04.2021 Aneta Fabianowicz działka nr 166/6, obręb Dąbki, gmina Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym      
49. BS.6743.331.2021.IX 15.04.2021 Stanisława Lelińska działka nr 475/3, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w lokalu mieszkalnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.04.2021  
50. BS.6743.332.2021.IX 15.04.2021 Stanisława Drozdenko działka nr 392, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w lokalu mieszkalnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 17.05.2021  
51. BS.6743.341.2021.IV 19.04.2021 Mariola Nowicka działka nr 423, obręb 0002, Sławno budowa  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
52. BS.6743.359.2021.IX 23.04.2021 Marlena Misztal działka nr 77/6, obręb 12, Darłowo budowa  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.05.2021  
53. BS.6743.360.2021.IX 23.04.2021 Marta Kaźmierczak działka nr 75/4, obręb 9, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w lokalu mieszkalnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.05.2021  
54. BS.6743.376.2021.IV 26.04.2021 Andrzej Żaczek działka nr 636, obręb 2, Sławno budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w lokalu mieszkalnym      
55. BS.6743.381.2021.IX 27.04.2021 Michał Filipek działka nr 84/8, obręb Rusko, gmina Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 12.05.2021  
56. BS.6743.389.2021.IX 29.04.2021 Irena Chomicka działka nr 60, obręb 12, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 17.05.2021  
57. BS.6743.390.2021.IX 29.04.2021 Mirosław Bilko działka nr 35/15, obręb 2, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 17.05.2021  
58. BS.6743.401.2021.IX 30.04.2021 Piotr Sameluk działka nr 100/6, obręb Porzecze, gmina Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.05.2021  
59. BS.6743.402.2021.IX 30.04.2021 Damian Nowak działka nr 296/3, obrę Cisowo, gmina Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
60. BS.6743.404.2021.X 30.04.2021 Grażyna Kisielewicz działka nr 35/3, obręb 2, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 30.04.2021  
61. BS.6743.413.2021.V 5.05.2021 Halina Pietras działka nr 73/2, obręb Białęcino, gmina Malechowo Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.      
62. BS.6743.420.2021.IV 6.05.2021 Emilia Skiers działka nr 2/9, obręb Bobolin, gmina Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w lokalu mieszkalnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 21.05.2021  
63. BS.6743.424.2021.IV 7.05.2021 Marcin Kupracz działka nr 2/9, obręb Bobolin, gmina Darłowo przebudowa budynku mieszkalnego      
64. BS.6743.428.2021.IX 10.05.2021 Andrzej Łęcki działka nr 656, obręb 0003, Sławno budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2021  
65. BS.6743.433.2021.IX 11.05.2021 Adolf Miranowicz działka nr 378, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w lokalu mieszkalnym      
66. BS.6743.446.2021.IX 13.05.2021 Miejski Zarząd Budynków Komunalnych działka nr 451/1, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym      
67. BS.6743.448.2021.IX 13.05.2021 Miejski Zarząd Budynków Komunalnych działka nr 23/1, 11, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym      
68. BS.6743.457.2021.IX 14.05.2021 Bobrowscy Sp. z o. o. z siedzibą w Darłowie działka nr 478/1, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym      
69. BS.6743.467.2021.X 20.05.2021 Małgorzata Szczerbiak działka nr 37/4, obręb 13, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.05.2021  
70. BS.6743.471.2021.X 21.05.2021 Tobiasz Sikorski działka nr 289, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.05.2021  
71. BS.6743.475.2021.IV 24.05.2021 Maria Jóźwiak – Ochmańska działka nr 293, obręb 0002, Sławno przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku wielorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 12.07.2021  
72. BS.6743.476.2021.IV 24.05.2021 Ryszard Fronczak działka nr 67, obręb Karsino, gmina Postomino budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budową wewnętrznej instalacji gazowej      
73. BS.6743.495.2021.II 2.06.2021 Teresa Majer działka nr 480, obręb 0002, Sławno budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
74. BS.6743.497.2021.X 7.06.2021 Marzena Sarzała działka nr 60/1, obręb 9, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym      
75. BS.6743.498.2021.X 7.06.2021 Józef Wojtkowski działka nr 118, obręb 14, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym      
76. BS.6743.509.2021.IX 9.06.2021 Urszula Mellem działka nr 471, obręb 0003, Sławno budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
77. BS.6743.512.2021.X 10.06.2021 Waldemar Abramowicz działka nr 71, obręb 14, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
78. BS.6743.516.2021.X 14.06.2021 Katarzyna Janiszewska działka nr 154/34, obręb 13, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym      
79. BS.6743.519.2021.X 15.06.2021 Mateusz Barancewicz działka nr 38, obręb 14, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
80. BS.6743.520.2021.IV 15.06.2021 Jolanta Wota działka nr 604, obręb 0003, Sławno rozbudowa istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej      
81. BS.6743.529.2021.X 17.06.2021 Anna Grabowska działka nr 222/2, obręb 10, Darłowo budowa  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
82. BS.6743.530.2021.V 17.06.2021 Piotr Paćkowski działka nr 196/4, obręb Gleźnowo, gmina Darłowo budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700L i wewnętrzną instalacją gazu dla domu jednorodzinnego      
83. BS.6743.531.2021.V 17.06.2021 Zygmunt Zdyr działka nr 102, obręb Rusko, gmina Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
84. BS.6743.535.2021.IX 18.06.2021 Arleta Witkowska działka nr 324, obręb 0002, Sławno budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.08.2021  
85. BS.6743.542.2021.IX 22.06.2021 Roman Nowacki działka nr 115, obręb Malechowo, gmina Malechowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
86. BS.6743.547.2021.IX 23.06.2021 Władysław Zaworski działka nr 50/5, obręb 12, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.07.2021  
87. BS.6743.552.2021.IX 24.06.2021 Sylwia Rybak działka nr 410/3, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 21.07.2021  
88. BS.6743.553.2021.IX 24.06.2021 Urszula Szonszor działka nr 100, obręb 12, Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.07.2021  
89. BS.6743.555.2021.IV 24.06.2021 Beata Kalita działka nr 937, obręb 0002, Sławno rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym o podłączenie kotła gazowego dwufunkcyjnego oraz budowa przewodu spalinowego DN80 na elewacji budynku wielorodzinnego   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 13.09.2021  
90. BS.6743.556.2021.IV 24.06.2021 Dorota Burda działka nr 954, obręb 0002, Sławno budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 13.09.2021  
91. BS.6743.557.2021.X 24.06.2021 Gmina Miasto Darłowo działka nr 122, obręb 10, Darłowo remont instalacji gazowej i kotłowni gazowej w szkole podstawowej nr 3 w Darłowie przy ul. Szkolnej 12      
92. BS.6743.568.2021.IX 29.06.2021 Agnieszka Smolińska działka nr 55/1, obręb Boleszewo, gmina Sławno budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem V=2,7m3 z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazową   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 02.09.2021  
93. BS.6743.569.2021.IX 29.06.2021 Grażyna Nowicka działka nr 207/1, obręb Gwiazdowo, gmina Sławno budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem V=2,7m3 z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazową   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 09.09.2021  
94. BS.6743.570.2021.IV 29.06.2021 Genowefa Czubat działka nr 76, obręb 0003, Sławno budowa  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.07.2021  
95. BS.6743.578.2021.IV 01.07.2021 Jerzy Niziński działka nr 253, obręb 0002, Sławno budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.07.2021  
96. BS.6743.581.2021.X 2.07.2021 Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Darłowie działka nr 549, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 26.07.2021  
97. BS.6743.582.2021.IV 5.07.2021 Krystyna Kupniewska działka nr 527, obręb 0002, Sławno budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.07.2021  
98. BS.6743.587.2021.IV 6.07.2021 Waldemar Kupniewski działka nr 539, obręb 0002, Sławno budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.07.2021  
99. BS.6743.590.2021.X 7.07.2021 Bożena Krzyżanowska działka nr 37/2, obręb 13, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym      
100. BS.6743.594.2021.IV 8.07.2021 Ewelina Jurczyk działka nr 311, obręb 0002, Sławno budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.07.2021  
101. BS.6743.595.2021.IX 8.07.2021 Zdzisław Chmielarz działka nr 100, obręb 14, Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 14.07.2021  
102. BS.6743.596.2021.IX 8.07.2021 Robert Handler działka nr 413/4, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 25.08.2021  
103. BS.6743.607.2021.IV 14.07.2021 Tomasz Drzazga działka nr 144/1, obręb Rusinowo, gmina Postomino budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 09.08.2021  
104. BS.6743.610.2021.IX 14.07.2021 Ewa i Mieczysław Bojke działka nr 599, obręb 10, Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
105. BS.6743.615.2021.IX 16.07.2021 Krzysztof Rakowski działka nr 989, obręb 0003, Sławno budowa  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.07.2021  
106. BS.6743.616.2021.IX 16.07.2021 Jolanta Babicz działka nr 932, obręb 0003, Sławno budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.07.2021  
107. BS.6743.617.2021.IX 19.07.2021 Andrzej Kubera działka nr 1024/5, obręb 0002, Sławno budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.07.2021  
108. BS.6743.618.2021.IX 19.07.2021 Leszek Makarski działka nr 87/11, obręb 0003, Sławno budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.07.2021  
109. BS.6743.635.2021.V 26.07.2021 Robert Kos działka nr 409/2, obręb Ostrowiec, gmina Malechowo budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem V=2,7m3 z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazową      
110. BS.6743.634.2021.V 26.07.2021 Mariusz Stępień działka nr 209, obręb Ostrowiec, gmina Malechowo budowa instalacji wielobutlowej na gaz płynny z 4 butlami o pojemności 132 kg z przyłączem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazową      
111. BS.6743.643.2021.IX 28.07.2021 Aleksandra Pawluczenko działka nr 4/5, obręb 2, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 03.08.2021  
112. BS.6743.644.2021.IX 28.07.2021 Teresa Dróźdź działka nr 441/1, obręb 0002, Sławno budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 03.08.2021  
113. BS.6743.645.2021.IX 28.07.2021 Rafał Kozłowski działka nr 106, obręb 14, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 03.08.2021  
114. BS.6743.647.2021.IX 28.07.2021 Robert Chmielarz działka nr 38, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.08.2021  
115. BS.6743.650.2021.II 29.07.2021 Tomasz Wojciechowski działka nr 227/5, obręb Rusko, gmina Darłowo budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budową wewnętrznej instalacji gazowej      
116. BS.6743.651.2021.IV 29.07.2021 Eugeniusz Borsut działka nr 214/1, obręb Chudaczewko, gmina Postomino budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budową wewnętrznej instalacji gazowej   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.08.2021  
117. BS.6743.652.2021.IV 30.07.2021 Grzegorz Kukowski działka nr 65, obręb Pałowo, gmina Postomino budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budową wewnętrznej instalacji gazowej      
118. BS.6743.656.2021.IV 30.07.2021 Zdzisław Dwojak działka nr 534/1, obręb 0002, Sławno budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.08.2021  
119. BS.6743.659.2021.II 2.08.2021 Liliana Maciejko działka nr 108/1, obręb Rusko, gmina Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.08.2021  
120. BS.6743.662.2021.IX 2.08.2021 Jerzy Wójcik działka nr 397/1, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.08.2021  
121. BS.6743.663.2021.IX 2.08.2021 Elżbieta i Maciej Frey działka nr 111/7, obręb 14, Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 26.08.2021  
122. BS.6743.668.2021.IV 3.08.2021 Danuta Lewandowska działka nr 542, obręb 0003, Sławno budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.08.2021  
123. BS.6743.676.2021.II 4.08.2021 Wojciech Wrzoszczyk działka nr 47/6, obręb Rusko, gmina Darłowo budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budową wewnętrznej instalacji gazowej      
124. BS.6743.680.2021.IV 5.08.2021 Piotr Grzegorczyk działka nr 941, obręb 0003, Sławno budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
125. BS.6743.688.2021.IX 6.08.2021 Ala Płóciennik działka nr 160, obręb 12, Darłowo przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
126. BS.6743.693.2021.IX 9.08.2021 Miejski Zarząd Budynków Komunalnych działka nr 285/3, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym      
127. BS.6743.694.2021.IX 9.08.2021 Miejski Zarząd Budynków Komunalnych 67/5, obręb 6, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym      
128. BS.6743.695.2021.IX 9.08.2021 Firma Handlowa Marzena Drzewucka działka nr 17/5, obręb 6, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku usługowym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 26.08.2021  
129. BS.6743.696.2021.IX 9.08.2021 Łukasz Mordacz działka nr 59, obręb 11, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 26.08.2021  
130. BS.6743.708.2021.IX 13.08.2021 Janina Czaplińska działka nr 143, obręb 2, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 26.08.2021  
131. BS.6743.715.2021.IX 17.08.2021 Józef Mortka działka nr 78/38, obręb 10, Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
132. BS.6743.719.2021.IV 18.08.2021 Katarzyna Janowiak działka nr 130, obręb 14, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.08.2021  
133. BS.6743.723.2021.IX 18.08.2021 Zbigniew Kryszewski działka nr 112/1, obręb Radosław, gmina Sławno budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem V=2,7m3 z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazową   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 09.09.2021  
134. BS.6743.725.2021.IX 19.08.2021 Agnieszka Woropaj działka nr 819/4, obręb Warszkowo, gmina Sławno budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem V=2,7m3 z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazową      
135. BS.6743.727.2021.IX 20.08.2021 Jerzy Kowalewicz działka nr 312/1, obręb 10, Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 02.09.2021  
136. BS.6743.733.2021.X 24.08.2021 Ewa Tomicka działka nr 87/11, obręb 0003, Sławno budowa  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 31.08.2021  
137. BS.6743.735.2021.X 24.08.2021 Kazimierz Mrówczyński działka nr 896/2, obręb 0002, Sławno budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 15.09.2021  
138. BS.6743.737.2021.X 25.08.2021 Anetta Marciniak działka nr 705, obręb 0003, Sławno budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
139. BS.6743.751.2021.II 30.08.2021 Wojciech Stawiany działka nr 18/21, obręb Cisowo, gmina Darłowo budowa zewnętrznej  instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
140. BS.6743.759.2021.IX 2.09.2021 Maria Gajdemska działka nr 4/3, obręb 11, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym      
141. BS.6743.760.2021.IX 2.09.2021 Dorota Stojak-Ciesielska działka nr 10/3, obręb 14, Darłowo budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem V=2,7m3 z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazową      
142. BS.6743.763.2021.X 6.09.2021 Kornel Walukowicz działka nr 500, obręb 0003, Sławno budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 10.09.2021  
143. BS.6743.765.2021.IX 7.09.2021 Piotr Wolant działka nr 475/3, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym      
144. BS.6743.768.2021.IX 8.09.2021 Józef Duszyński działka nr 141, obręb 12, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
145. BS.6743.769.2021.IX 8.09.2021 Jan Krawczyk działka nr 320/9, obręb Porzecze, gmina Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
146. BS.6743.775.2021.X 9.09.2021 Tomasz Wojciechowski działka nr 227/5, obręb Rusko, gmina Darłowo budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem V=2,7m3 z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazową      
147. BS.6743.776.2021.V 9.09.2021 Tadeusz Chylewski działka nr 265, obręb Paproty Paprotki, gmina Malechowo budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem V=2,7m3 z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazową      
148. BS.6743.778.2021.X 9.09.2021 Marzena Brockmeyer działka nr 172/1, obręb 0002, Sławno budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
149. BS.6743.779.2021.X 10.09.2021 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. działka nr 285/1, obręb 0002, Sławno budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 15.09.2021  
150. BS.6743.780.2021.X 10.09.2021 Albert Paszkiewicz działka nr 375, obręb 0002, Sławno budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym      
151. BS.6743.782.2021.IX 14.09.2021 Mariusz Urbanowicz działka nr 69, obręb 6, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
152. BS.6743.788.2021.IX 16.09.2021 Monika Skotarczyk działka nr 54/2, obręb 8, Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
153. BS.6743.789.2021.II 16.09.2021 Janina Piejko działka nr 38, obręb Dąbki, gmina Darłowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym      
154. BS.6743.790.2021.IV 16.09.2021 Miejski Zarząd Budynków Komunalnych działka nr 285/3, obręb 10, Darłowo budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym      
155. BS.6743.792.2021.II 17.09.2021 Agnieszka Wrzoszczyk działka nr 47/6, obręb Rusko, gmina Darłowo budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem V=2,7m3 z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazową      
156. BS.6743.803.2021.II 20.09.2021 Sandra Szygenda działka nr 31/1, obręb Krupy, gmina Darłowo przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      
157. BS.6743.804.2021.II 20.09.2021 Bożena Olszewska działka nr 156/5, obręb Nowy Jarosław, gmina Darłowo budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem V=2,7m3 z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazową      

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Włoszek Grzegorz
(2021-01-21 09:25:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Włoszek Grzegorz
(2021-09-21 11:43:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4841053