☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydział Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem  nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa.

pracownicy wydziału nr pokoju telefon e-mail wykonywane czynności
Monika Sitkiewicz
Naczelnik
75 (59)8106475
wew. 475
m.sitkiewicz@powiatslawno.pl
 • dokonywanie zamiany nieruchomości,
 • naliczanie  i  aktualizacja  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  i  trwałego zarządu,
 • tworzenie  i  prowadzenie  ewidencji  nieruchomości  zasobu  Skarbu  Państwa i powiatu,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,
 1. wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu wynikających z Kodeksu Cywilnego,
 2. realizowanie zadań z zakresu ustawy o lasach, w tym:
 • ustanawianie  trwałego  zarządu  na  rzecz  GDDKiA  na  gruntach  zarządzanych przez Lasy Państwowe,
 • wnioskowanie do lasów Państwowych o przekazanie w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości  prawnej  gruntów  oraz  nieprzydatnych  dla  gospodarki  leśnej budynków i budowli,
 • wnioskowanie do Lasów Państwowych o przekazanie jednostce organizacyjnej w użytkowanie lasów, gruntów oraz innych nieruchomości w celu realizacji zadań publicznych,
 1. realizowanie zadań w ramach ustawy Prawo wodne,  w  tym  wydawanie  decyzji  o przejściu  gruntów  pokrytych  wodami  powierzchniowymi  płynącymi  do   zasobu Skarbu Państwa oraz ich wykreślenia,
 2. realizowanie zadań z ustaw o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym,
 3. realizowanie  ustaw  o  przekształceniu  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo własności,
 4. realizowanie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 5. realizowanie zadań z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 6. realizowanie zadań z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 7. realizowanie ustawy o scaleniu i wymianie gruntów,
 8. realizowanie  zadań  Starosty  ustawa  o  Krajowym  Rejestrze  Sądowy,  w  zakresie przejmowania  mienia  osób  prawnych  wykreślonych  z  Krajowego  Rejestru Sądowego,
 9. realizowanie zadań z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości,
 10. sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,
 11. realizowanie ustawy o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Patrycja Wojtkowiak
Podinspektor
74 (59)8106474
wew. 474
p.wojtkowiak@powiatslawno.pl
Alicja Szymańska
Podinspektor
74 (59)8106474
wew. 474
a.szymanska@powiatslawno.pl

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkowski Paweł
(2021-04-14 08:53:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2022-12-15 11:23:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 753610