☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZGŁOSZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2022

Zestawienie zgłoszeń obiektów budowlanych - 2022

L.p.

Nr ewidencyjny zgłoszenia

Data wpływu

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Adres projektowanego obiektu budowlanego

Opis projektowanego obiektu budowlanego

Sposób i data załatwienia

Uwagi

Brak wniesienia sprzeciwu

Wniesienie sprzeciwu

1

BS.6743.4.2022.IX 05.01.2022 Miasto Darłowo działka nr 153, obręb 9, Darłowo budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,23 kV 20.01.2022    
2 BS.6743.15.2022.IX 14.01.2022
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
działka nr 1/39, 7/4, 5/27, 1/110, obręb 0002, miasta Darłowo budowa gazociągu śr/c PE de 160 z przyłączem gazu PE de63 15.03.2022    
3 BS.6743.22.2022.VIII 19.01.2022
Energa-Operator S. A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 270, 271, 262, 213/1, 213/2, 239, 240, 244/3, 257/3, 205, 272/1, 273, 279/5, 279/4, 193, 191, 190, 287, 204/3, 201, 208, 268, 269/1, 288, 322, 323, 324, 325/1, 325/2, obręb Wrześnica, gmina Sławno budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV – linii kablowych 0,4 kV, przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV – linii napowietrznej 0,4 kV, linii napowietrznej oświetlenia drogowego 0,4 kV, przyłączy 0,4 kV      
4 BS.6743.27.2022.IX 21.01.2022 Joanna i Przemysław Przybysławscy działka nr 521/32, obręb Cisowo, gmina Darłowo budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego art. 29 ust. 1 pkt 1a PB    
5 BS.6743.38.2022.IX 25.01.2022 Miasto Darłowo działka nr 134/79, obręb 12, Darłowo Budowa 2 sieci elektroenergetycznych nn 0,23 kV oświetlenia drogowego      
6 BS.6743.44.2022.X 28.01.2022 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. działka nr 662/12, 632/13, 631/1, 630, 214/20, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/9, 145/3 145/6, 145/9, 145/30, 145/31, 144, 140/9, obręb Jarosławiec, gmina Postomino rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 09.02.2022    
7 BS.6743.55.2022.X 2.02.2022 Gmina Postomino działka nr 661/2, 588, 590, 609, 598, 219/32, obręb Jarosławiec, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,23 kV oświetlenia drogowego ulic: Spokojnej, Pogodnej, Kempingowej, Cichej w Jarosławcu 09.02.2022    
8 BS.6743.60.2022.VIII 4.02.2022 Energa-Operator S. A. Oddział w Koszalinie działka nr 270, obręb Wrześnica, gmina Sławno przebudowa sieci elektroenergetycznej 15/0,4 kV, przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr T560631 „Wrześnica I”      
9 BS.6743.85.2022.VIII 11.02.2022 Stanisław Guzowicz działka nr 20/5, obręb Wicie, gmina Darłowo budowa sieci wodociągowej o długości 59,70 m. Sposób wykonania – system gospodarczy 25.03.2022    
10 BS.6743.101.2022.V 17.02.2022 Agnieszka i Jacek Lis działka nr 41/14, 41/15, 41/16, 41/7, 41/9, obręb Wicie, gmina Darłowo rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 17.03.2022    
11 BS.6743.102.2022.V 18.02.2022 Paweł Czechowski działka nr 68/11, obręb Boryszewo, gmina Darłowo budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 04.04.2022    
12 BS.6743.106.2022.VIII 21.02.2022 Energa Operator S. A. 
Oddział w Koszalinie
działka nr 168, 281, 226, 504/6, 504/7, 504/1, obręb Krupy, gmina Darłowo budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia kablowa 0,4 kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi w m. Krupy 15.03.2202    
13 BS.6743.111.2022.X 23.02.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie działka nr 69/162, 73/36, 69/127, 69/168, obręb Rusinowo, gmina Postomino rozbudowa sieci gazowej śr/c DE 63 PE 100 RC SDR 11 wraz z przyłączem śr/c DE 32 do działki nr 69/168 w miejscowości Rusinowo 11.03.2022    
14 BS.6743.124.2022.IX 28.02.2022 Energa Operator S. A.  Oddział w Koszalinie działka nr 71/116, 71/118, 71/24, obręb 18, działka nr 34, obręb 15, Darłowo budowa sieci kablowej 0,4 kV w miejscowości Darłowo 08.04.2022    
15 BS.6743.128.2022.IX 2.03.2022 Energa Operator S. A. Oddział w Koszalinie działka nr 76, obręb 0006, Darłowo budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV – usunięcie kolizji w związku z budową budynków mieszkalnych oraz demontaż części odcinków sieci kablowych 

24.03.2022

   
16 BS.6743.129.2022.IX 2.03.2022 Ewa Dyguła działka nr 12/4, obręb 7, Darłowo budowa sieci wodociągowej w ulicy Jana Pawła II i Sezamkowej wraz z przyłączami      
17 BS.6743.170.2022.V 22.03.2022 Jakub i Agnieszka Janiczak działka nr 24/8, obręb Zagórzyn, gmina Darłowo budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Art. 29 ust. 1 pkt 1a PB    
18 BS.6743.202.2022.IX 31.03.2022 Apollo Residence Sp. z o. o. działka nr 77/8, 77/6, 74, obręb 0003, Darłowo demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego (linia kablowa nn-0,4 kV oraz latarnia oświetleniowa), budowa nowej latarni oświetleniowej z oprawą parkową LED, budowa linii kablowej nn-0,4 kV zasilającej oświetlenie uliczne 31.05.2022    
19 BS.6743.208.2022.VIII 4.04.2022 Gmina Sławno działka nr 241, 51/13, obręb Bobrowiczki, gmina Sławno rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 14.04.2022    
20 BS.6743.221.2022.VIII 7.04.2022 Gmina Sławno działka nr 1, 14/3, 15/2, 16/2, 17/6, 19/2, 21/1, 769/8, 69/10, 769/12, 769/14, 773/14, 773/16, 774/3, 776/6, 1421/1, obręb Warszkowo, gmina Sławno rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 14.04.2022    
21 BS.6743.228.2022.VIII 8.04.2022 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 270, 271, 262, 213/1, 213/2, 239, 240, 244/3, 257/3, 205, 272/1, 273, 279/5, 279/4, 193, 191, 190, 287, 204/3, 201, 208, 268, 269/1, 288, 322, 323, 324, 325/1, 325/2, 349, 209/1 obręb Wrześnica, gmina Sławno budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV – linii kablowych 0,4 kV, przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV – linii napowietrznej 0,4 kV, linii napowietrznej oświetlenia drogowego 0,4 kV, przyłączy 0,4 kV 28.04.2022    
22 BS.6743.250.2022.I 19.04.2022 Ryszard Król PPHiUT „Róża Wiatrów” działka nr 333/11, obręb Jarosławiec, gmina Postominno budowa linii kablowej SN oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN w m. Jarosławiec, gmina Postomino 09.05.2022    
23 BS.6743.261.2022.IX 26.04.2022 Ewa Dygułła działka nr 12/1, 12/7, 12/4, obręb 7, Darłowo budowa sieci wodociągowej w ulicy Jana Pawła II i Sezamkowej wraz z przyłączem      
24 BS.6743.282.2022.IX 29.04.2022 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 224/1, obręb 11, Darłowo budowa linii kablowej 15 kV w zamian awaryjnego odcinka linii kablowej 15 kV nr 606/000/02 od stacji nr 30819 „Darłowo Żeliwa” do stacji nr 30820 „Darłowo Posterunek” zlokalizowanego w miejscowości Darłowo      
25 BS.6743.357.2022.IX 30.05.2022 Gmina Sławno działka nr 194/43, 194/42, 194/21, 194/18, 194/38, obręb Kwasowo, gmina Sławno przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 04.07.2022    
26 BS.6743.391.2022.IX 9.06.2022 Gmina Sławno działka nr 63/10, 64, 65/9, 65/10, 66, obręb Bobrowiczki, gmina Sławno rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 24.06.2022    
27 BS.6743.407.2022.V 15.06.2022 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 150/2, 145, 139/27, 139/25, 139/29, 139/37, obręb Gleźnowo, gmina Darłowo budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV do zasilania domów jednorodzinnych w m. Gleźnowo 21.06.2022    
28 BS.6743.410.2022.V 15.06.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
działka nr 141, 158, 102, obręb Barzowice
Działka nr 77, 87/1, 68/1, 89/1, 90/2, 434, 98/8, 30, 5/2, 7/3, 7/10, 8/1, 8/20, 14/19, 15, 59/8, 98/17, 101/2, 115/3, 124/30, 124/41, 3/3, obręb Wicie, gmina Darłowo
budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 17 RC de 90 oraz PE100 SDR 11 RC de 63 mm o łącznej długości L=6346,5m 30.06.2022    
29 BS.6743.426.2022.IX 27.06.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
działka nr 134/79, obręb 12, Darłowo budowa odcinka gazociągu śr/c PE de 63 14.07.2022    
30 BS.6743.428.2022.X 27.06.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. działka nr 11, 5/52, 5/3, obręb Jarosławiec, gmina Postomino budowa gazociągu ś/c PE 100RC SDR11 dn 63 mm typ 2 12.07.2022    
31 BS.6743.433.2022.V 28.06.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
działka nr 322, 300/2, 604/8, 604/9, 604/17, obręb Cisowo, gmina Darłowo
Działka nr 1, 6 obręb 17, Darłowo
rozbudowa sieci gazowej śr/c DE90 PE100 RC SDR 17 wraz z przyłączem śr/c DE 32 do budynku na działce nr 604/17 w miejscowości Cisowo 10.08.2022    
32 BS.6743.452.2022.X 30.06.2022 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 16/31, 16/32, 16/30, 290, obręb Kopań, gmina Darłowo budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV 12.07.2022    
33 BS.6743.461.2022.V 4.07.2022 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 523/6, obręb Cisowo, gmina Darłowo budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w m. Cisowo 14.07.2022    
34 BS.6743.489.2022.X 11.07.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. działka nr 280/1, 280/3, 293, 280/4, 278, 284, 289, obręb Cisowo, gmina Darłowo budowa gazociągu średniego ciśnienia – de 63PE100 wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia – de 32PE100 (etap I inwestycji) 18.07.2022    
35 BS.6743.490.2022.X 11.07.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. działka nr 281, 283, 284, 280/4, 300/3, 275, obręb Cisowo, gmina Darłowo budowa gazociągu średniego ciśnienia – de 63PE100 wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia – de 32PE100 (etap II inwestycji) 18.07.2022    
36 BS.6743.496.2022.V 12.07.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
działka nr 108/4, 2/6, 2/4, obręb Dąbki, gmina Darłowo budowa gazociągu śr/c PE de 63 z przyłączami PE de 32 26.07.2022    
37 BS.6743.511.2022.V 15.07.2022 Marina Dąbki Sp. z o. o. działka nr 108/4, 2/6, 2/7, obręb Dąbki, gmina Darłowo budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Letniskowej 25.08.2022    
37a BS.6743.517.2022.V 18.07.2022 Energa Operator S. A. 
Oddział w Koszalinie
działka nr 523/8, 523/10, 523/11, 523/6, obręb Cisowo, gmina Darłowo budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w m. Cisowo 20.07.2022    
38 BS.6743.526.2022.X 19.07.2022 Emilia Pielak. działka nr 16/16, 16/18, 16/19, 16/20, 16/21, 16/22, 16/25, 16/37, 16/47, 16/50, obręb Kopań, gmina Darłowo budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na potrzeby bytowe 21.07.2022    
39 BS.6743.530.2022.XI 19.07.2022 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie
działki nr 12/4 i 12/6 obręb 0007 m. Darłowo. Działki nr 10/1, 11/1, 12/1, 12/7, 12/4, 12/6 obręb 0007 m. Darłowo. sieć elektroenergetyczna kablowa 0,4 kV do zasilania domów rekreacyjnych

26.07.2022

   
40 BS.6743.532.2022.X 20.07.2022 Gmina Malechowo działka nr 186/3, 187, 303 obręb Karwice, gmina Malechowo Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach wraz z rozbudową sieci oświetlenia drogowego 01.08.2022    
41 BS.6743.538.2022.IX 21.07.2022 Ewa Dygułła działka nr 12/4, 12/1, 12/7, obręb 7, Darłowo Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jana Pawła II i Sezamkowej wraz z przyłączem, sieć długości 54,30 mb zakończona hydrantem zewnętrznym oraz przyłącze o długości 5 mb      
42 BS.6740.553.2022.IX 26.07.2022 PSG Sp. z o. o. działki nr 13/2, 21/22, obręb 8, Darłowo Budowa sieci gazowej średniego cisnienia z rur PE100RC 03.08.2022    
43 BS.6743.572.2022.V 29.07.2022 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 177/1, 183/6, 183/9, 183/18, 183/20, 316, 183/23, obręb Kopań, gmina Darłowo budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV 19.08.2022    
44 BS.6743.590.2022.X 04.08.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. działka nr 737, 877/1, 877/3, 877/4, 877/5, obręb Warszkowo, gmina Sławno budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR11 dn 63mm 09.08.2022    
45 BS.6743.605.2022.X 10.08.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Oddział Zakład Gazowniczy Koszalin
działka nr 512, 529/8, 528/11, 528, 507,obręb Rusinowo, gmina Postomino budowa sieci gazowej śr/c DE 63 PE 100 RC SDR 11 wraz z przyłączem ś/c DE 32PE 12.08.2022    
46 BS.6743.626.2022.X 22.08.2022 Gmina Sławno działka nr 30, 9/1, 9/3, 41/2, obręb Pomiłowo, gmina Sławno budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji tłocznej wraz z tłoczną ścieków w m. Pomiłowo, gmina Sławno 29.08.2022    
47 BS.6743.627.2022.X 22.08.2022 Gmina Sławno działka nr 57, 41/2, 30, 100, obręb 0010, Pomiłowo budowa sieci wodociągowej w m. Pomiłowo, gmina Sławno 22.08.2022    
48 BS.6743.647.2022.IX 29.08.2022 Światłowód Inwestycje Sp. z o. o Działki nr 111/10, 100, 92/2, 114 obręb ewidencyjny 9 m. Darłowo. Budowa kanalizacji kablowej, przyłączy światłowodowych oraz budowa wolnostojących słupków telekomunikacyjnych 12.09.2022    
49 BS.6743.648.2022.IX 29.08.2022 Światłowód Inwestycje Sp. z o. o  Działki nr 84/51, 71, 108, 69/1 obręb ewidencyjny 11 m. Darłowo. Budowa kanalizacji kablowej, przyłączy światłowodowych oraz budowa wolnostojących słupków telekomunikacyjnych 12.09.2022    
50 BS.6743.649.2022.IX 29.08.2022 Światłowód Inwestycje Sp. z o. o Działki nr 29,  1/ 4,  30/2, 83/2 obręb ewidencyjny 11 m. Darłowo. Budowa kanalizacji kablowej, przyłączy światłowodowych oraz budowa wolnostojących słupków telekomunikacyjnych 6.10.2022    
51 BS.6743.650.2022.IV 29.08.2022 Krystian Chrustowicz Działka nr 79/3 obręb Niemica, gmina Malechowo Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 6.092022    
52 BS.6743.661.2022.IX 1.09.2022 Gmina Sławno Działki nr 115, 123, 384/21, 384/25, 384/30 obręb Sławsko , gmina Sławno Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 15.09.2022    
53 BS.6743.665.2022.IX 2.09.2022 Mieczysław Kaczmarek Działka nr 1422/1 i 1422/10 obręb 0019 Warszkowo, gmina Sławno Budowa sieci gazowej gazu płynnego dla zabudowy mieszkalnej w miejscowości Warszkowo.       
54 BS.6740.667.2022.X 6.09.2022 Paula Tomaszewska Działka nr 248 obręb Malechowo, gmina Malechowo. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.      
55 BS.6743.668.2022.X 6.09.2022 Patryk Tomaszewski Działka nr 248 obręb Malechowo, gmina Malechowo. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.      
55a BS.6743.670.2022.IX 6.09.2022 Światłowód Inwestycje Sp. z o. o. działka nr 13/51, 13/52, 14/4, 14/5, 13/27, 113/144, 112/142, 112/22, 112/23, 14/11, 13/3, 17/1, 10/2, 13/78, 13/86, 16/10, 10/18, obręb 13, Darłowo budowa kanalizacji kablowej wraz z przyłączami światłowodowymi oraz słupków telekomunikacyjnych w miejscowości Darłowo      
53 BS.6743.682.2022.IX 7.09.2022 Energa Operator S.A. Oddział Koszalin  działki nr 27/41, 26/6 i 27/43 obręb 0006 m. Darłowo Sieć elektroenergetyczna kablowa 0.4 kV wraz z przyłączami do zasilenia domów mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 27/43 obr. 0006 przy ul. Kropla Bałtyku w Darłowie 26.04.2023    
54 BS.6743.687.2022.X 8.09.2022 Gmina Malechowo działka nr 190 obręb 0017 Ostrowiec, gmina Malechowo. Sieć elektroenergetyczna do 1kV, rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrowiec, gm.Malechowo, budowa Słupów oświetleniowych wraz ze źródłami światła LED oraz szafki sterowania oświetleniem. 22.09.2022    
55 BS.6743.719.2022.X 19.09.2022 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 628, 629, obręb 0002, Sławno budowa oświetlenia parkowego w miejscowości Sławno przy ul. Basztowej – budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV – budowa sieci kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego 22.09.2022    
56 BS.6743.733.2022.V 26.09.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. działka nr 98/1, obręb Porzecze
Działka nr 149, 157, 175, 245, obręb Jeżyce, gmina Darłowo
budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 17/11 dn 90/63mm 25.10.2022    
57 BS.6743.749.2022.XI 30.09.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. działka nr 175, obręb Jeżyce, gmina Darłowo budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 RC SDR 17 dn 90mm odcinek lokalizacji I. Ciśnienie MOP: 0,5 MPa 24.10.2022    
58 BS.6743.750.2022.XI 30.09.2022 Gmina Malechowo działka nr 280, 6/16, 15, 278, 6/93, obręb Kosierzewo, gmina Malechowo przebudowa drogi gminnej w Kosierzewie wraz z rozbudową sieci oświetlenia drogowego i budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 15.11.2022    
59 BS.6743.751.2022.XI 30.09.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. działka nr 245, 175, 295, 170, 149, obręb Jeżyce, gmina Darłowo budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 RC SDR 11 dn 63mm odcinki Pz49-V, VI, VIII-IX, Klasa lokalizacji I, Ciśnienie MOP: 0,5 MPa 24.10.2022    
60 BS.6743.753.2022.XI 3.10.2022 Energa Operator S .A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 316, 181/1, obręb Kopań, gmina Darłowo budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kVdla zasilenia w energię elektryczną obiektów na działce nr 181/1, obręb Kopań, gmina Darłowo

10.10.2022

   
61 BS.6743.787.2022.X 14.10.2022 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 95, 388, 389/5, 389/9, 389/10, obręb Rusinowo, gmina Postomino budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną obiektów na działce nr 389/5, 389/9, 389/10 w miejscowości Rusinowo    4.11.2022    
62 BS.6743.812.2022.IX 25.10.2022 POC Partners Sp. z o. o.  Działki nr 10/59, 10/63, 10/56, 12/1 obręb ewidencyjny 0003 m. Darłowo Budowa przyłączy wod-kan oraz odcinków sieci wodociągowej zakończonej hydrantami 17.01.2023    
63 BS.6743.830.2022.X 31.10.2022 Paweł Sosnowski  Działka nr 389/14 obręb ewidencyjny Rusinowo, gmina Postomino Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach zabudowy ogrodowej.      
64 BS.6743.831.2022.IX 31.10.2022 Gmina Sławno . Działka nr 288 obręb ewidencyjny Wrześnica, gmina Sławno Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 08.11.2022    
65 BS.6743.837.2022.IX 7.11.2022 MPGK Sp. z o. o.

Działka nr 36,42/11, 58/3 obręb ewidencyjny 0016m. Darłowo, gmina Darłowo.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 13.01.2023    
66 BS.6743.842.2022.X 7.11.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o. Działka nr 1108/24, 1108/26, 1108/29, 1108/19 oraz 1108/16 obręb ewidencyjny 0003 Sławno, gmina Sławno. Budowa sieci gazowej N/C PE de110 oraz przyłącza gazu N/C PE de63. 18.11.2022    
67 BS.6743.848.2022.XI 8.11.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o Działka nr 45/4, 45/1, 44/2, 52/1, 43/7 obręb ewidencyjny 0006 miasta Darłowo.  Budowa gazociągu ŚR/PE de 63

29.11.2022

   
68 BS.6743.865.2022.X 10.11.2022 Dariusz Murawski
Danuta Murawska
działka nr 123/15, obręb Jezierzany, gmina Postomino budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi 14.11.2022    
69 BS.6743.866.2022.IX 10.11.2022 Anna Speh działka nr 329, obręb Żukowo, gmina Sławno budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      
70 BS.6743.921.2022.IX 5.12.2022 Gmina Miasto Darłowo działka nr 21/5, obręb 13, Darłowo budowa linii kablowej 0,4 kV oświetlenia przejść pieszych, długość kabla L=80m słupy stalowe 7m szt.4 z oprawami LED szt. 4. Wykonane będą ręcznie i przy pomocy sprzętu mechanicznego, wyspecjalizowane firmy posiadające uprawnienia do wykonania robót 06.12.2022    
71 BS.6743.930.2022.XI 12.12.2022 Krzysztof Gałązka działka nr 388/17, 388/16, 388/10, 388/9, 388/7, 388/6, 304, obręb Kopań, gmina Darłowo budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy 12.01.2023    
72 BS.6743.942.2022.XI 20.12.2022 Jacek Kokot działka nr 126/4, obręb Gleźnowo, gmina Darłowo budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 03.01.2023    
73 BS.6743.947.2022.IX 27.12.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie działka nr 41/14, 34, 35/6, 42, obręb 3
Działka nr 1, obręb 6, Darłowo
budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 17 RC de 90 mm wraz z przyłączem gazu PE100 SDR11 RC de 32x3,0 mm      
74 BS.6743.958.2022.IX 30.12.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie działka nr 25/41, 25/51, obręb 7, Darłowo budowa gazociągu śr/c PE de 90 z przyłączem gazu PE de 32 30.01.2023    

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkowski Paweł
(2022-01-13 10:12:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Włoszek Grzegorz
(2023-05-09 12:47:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 761039