☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZGŁOSZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2023

Zestawienie zgłoszeń obiektów budowlanych - 2023

L.p.

Nr ewidencyjny zgłoszenia

Data wpływu

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Adres projektowanego obiektu budowlanego

Opis projektowanego obiektu budowlanego

Sposób i data załatwienia

Uwagi

Brak wniesienia sprzeciwu

Wniesienie sprzeciwu

1

BS.6743.16.2023.IX 5.01.2023 MPGK Sp. z o. o. działka nr 59, obręb 8, Darłowo budowa sieci wodociągowej 25.01.2023    
2 BS.6743.17.2023.IX 5.01.2023 MPGK Sp. z o. o. działka nr 144, 126/2, obręb 9, Darłowo budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem 25.01.2023    
3 BS.6743.23.2023.I 10.01.2023 Zarząd Powiatu w Sławnie działka nr 506/2, 559/4, obręb 0002, Sławno budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Chopina w Sławnie 17.01.2023    
4 BS.6743.31.2023.IX 12.01.2023 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 71/87, 71/103, obręb 18, Darłowo budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV 31.01.2023    
5 BS.6743.49.2023.XI 20.01.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
działka nr 101, 120/1, obręb Barzowice, gmina Darłowo budowa gazociągu śr/c PE de63 z przyłączami gazu 27.01.2023    
6 BS.6743.62.2023.IX 30.01.2023 Marcin Mielczarek działka nr 76/8, obręb Stary Kraków, gmina Sławno budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      
7 BS.6743.93.2023.XI 8.02.2023 Energa Operator S. A.
 Oddział w Koszalinie
działka nr 198/1, 199/1, 200/1, 201/1, 201/15, 201/5, 201/8, obręb Gleźnowo, gmina Darłowo budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Gleźnowo 28.02.2023    
8 BS.6743.131.2023.IX 24.02.2023 Gmina Sławno działka nr 30, 100, 57, 171, 29, 106, 41/2, 157/1, 165, 164, 157, 156, 57/1, obręb Pomiłowo, gmina Sławno budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Pomiłowo, gmina Sławno 09.03.2023    
9 BS.6743.151.2023.X 7.03.2023 Krystyna Humińska działka nr 255, obręb Postomino, gmina Postomino przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      
10 BS.6743.155.2023.XI 8.03.2023 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 218/3, obręb Jeżyczki, gmina Darłowo budowa kablowej sieci oświetlenia drogowego w m. Jeżyczki      
11 BS.6743.166.2023.IX 13.02.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedibą w Tarnowie działka nr 29/71, 29/72, 29/73, obręb 6 m. Darłowo budowa sieci gazowej niskiego  16.03.2023    
12 BS.6743.196.2023.IX 22.03.2023 Damian i Joanna Mazurek  działka nr 21/9, obręb 6 m. Darłowo budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego       
13 BS.6743.197.2023.IX 22.03.2023 Joanna i Roman Chojnaccy działka nr 30/18, obręb 6 m. Darłowo budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego       
14 BS.6743.203.2023.X 24.03.0203 Miasto Sławno działka nr 383, 392/3, 393/2, 388/12, 378/7, 374, 373, obręb 0002, Sławno budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicy Mieszka I w Sławnie o długości 743 metrów 25.04.2023    
15 BS.6743.242.2023.IX 6.04.2023 Ryszard Kowalski działka nr 16/31, 16/28, 16/26, 16/30, 16/32, 280, obręb Kopań, gmina Darłowo budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy      
16 BS.6743.251.2023.XI 11.04.2023 Maciej Wiącek działka nr 198/10, obręb Malechowo, gmina Malechowo budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w Malechowo      
17 BS.6743.313.2023.X 4.05.2023 Powiat Sławieński działka nr 51/1, 52/2, 61/1, obręb 0002, Sławno budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami 10.05.2023    
18 BS.6743.321.2023.X 9.05.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie działka nr 11, 5/52, 5/3, obręb Jarosławiec, gmina Postomino budowa gazociągu ś/c PE100RC SDR 11 dn 63 mmtyp 2 10.05.2023    
19 BS.6743.322.2023.X 9.05.2023 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. działka nr 685/8, 686/1, 684, 1236, 1366, 1240, 674, obręb 0002, Sławno budowa i rozbiórka oświetlenia drogowego, ul. Powstańców Warszawskich w Sławnie      
20 BS.6743.327.2023.I 10.05.2023 Powiat Sławieński działka nr 94/2, 95/2, 101/4, 119, 121, 234, 193/9, obręb 0002, Sławno budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach zadania „przebudowa ul. Gdańskiej w Sławnie”      
21 BS.6743.341.2023.IX 15.05.2023 Energa Operator S. A.
Oddział w Koszalinie
działka nr 91, obręb Warszkowo, działka nr 191/4, obręb Warszkówko, gmina Sławno budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z przyłączami dla zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na działkach nr 191/5, 191/6, 191/7, 191/8, 191/9, 191/10, 191/11, 191/12 w miejscowości Warszkówko      
22 BS.6743.342.2023.IX 15.05.2023 Zakłady Drzewne „POLDAN” Eksport-Import Zygmunt Kroplewski działka nr 29/21, 29/22, 29/23, 29/24, obręb 6, Darłowo budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami      
23 BS.6743.343.2023.IX 15.05.2023 Zakłady Drzewne „POLDAN” Eksport-Import Zygmunt Kroplewski działka nr 9/3, 9/2, 27/62, 26/8, 26/11, 27/61, 27/42, obręb 6, Darłowo budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej       
Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkowski Paweł
(2023-01-16 13:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Włoszek Grzegorz
(2023-05-17 09:09:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 761039